Default Header Image

Documentele ȘDDȘM

Documente elaborate în cadrul Școlii doctorale în domeniul științe medicale

 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ȘDDȘM

Regulament instiutional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat

Regulamentul cu privire la organizarea Consiliului Stiintific al Consortiului

Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de Doctor habilitat

Anexa 1_Extras PV unitatea primară aprobare proiect de cercetare la teza DH_ Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

Anexa 2_Cerere aprobare proiect de cercetare la teza de DH la SSP_Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

Anexa 3_ Avizul referentului oficial la teza de DH_Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

Anexa 4 _Extras PV SSP aprobarea proiectului de cercetare si a temei tezei_Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

Anexa 5 _Cerere elaborare și aprobare proiect de cercetare şi tema tezei Senat_Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

Anexa 6_Cerere verificarea materialului primar și a similitudinilor_Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

Anexa 7_ Declarație de conformitate asupra originalităţii lucrării_Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

Anexa 8_Extras PV_unitatea primara Examinarea și aprobarea tezei DH_ Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

Anexa 9_Cerere examinare la SȘP a tezeă de DH_ Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

Anexa 10_Aviz SȘP privind examinarea tezei de DH_ Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

Anexa 11 _ Extras PV SSP corespunderea tezei cerințelor ANACEC, propuneri de optimizare, componența Comisiei de susținere și referenții oficiali

Anexa 12_Cerere examinare în ședința Senatului, aprobarea componenței nominale, a Comisiei de susținere publică și a referenților oficiali

       Anexa 13_ Anunţ privind susţinerea tezei publică_ Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

       Anexa 14_Competențe profesionale ale membrilor comisiei de susținere  a tezei_Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

       Anexa 15_Procesul-verbal al susținerii publice_Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de DH

Metodologia-prezentare-proiect-2021-2022

Ghid aprobare proiecte de cercetare și a temei tezei de doctor  

Cerere-model aprobarea temei_seminarul științific de profil   

       Cerere-model aprobarea temei_Consiliul științific Consorțiu       

Model extras proces verbal_ședința catedrei    

Model extras proces verbal_ședința seminarul științific de profil

Ghid de redactare a tezei de doctorat si rezumatului

Anexa_1_foaie titlul teza_la Ghid de redactare a tezei de doctorat  

Anexa_2_foaie titlul rezumat_ la Ghid de redactare a tezei de doctorat   

Anexa_3_A doua pagina teza_la Ghid de redactare a tezei de doctorat   

Anexa_4_Exemple tabele&figuri_la Ghid de redactare a tezei de doctorat  

Anexa_5_Exemple bibliogarfie_la Ghid de redactare a tezei de doctorat  

Anexa_7_Declaratia_la Ghid de redactare a tezei de doctorat

Regulament sustinere teza de doctorat

Anexa-1_Cerere-verificarea-materialului-primar_Regulament-privind-sustinerea-tezei

       Anexa 2_Lista publicatii si manifestari stiintifice_Regulament privind sustinerea tezei 

Anexa 4_Declaratie de conformitate asupra originalitatii lucrarii_Regulament privind sustinerea tezei   

Anexa 6_Aviz la teza de doctor_Regulament privind sustinerea tezei  

Anexa 8_Extras PV_unitatea primara_Regulament privind sustinerea tezei 

       Anexa 9_Cerere examinare teza SSP_Regulament privind sustinerea tezei  

Anexa 11_Extras PV_SSP_Regulament privind sustinerea tezei     

Anexa 14_Avizul membrului comisiei de doctorat_Regulament privind sustinerea tezei 

Anexa 15_Aviz asupra tezei_Regulament privind sustinerea tezei

Regulamentul cu privire la prevenirea plagiatului academic în cadrul USMF

Cerere-generala-studenți-doctoranzi

Cerere-pentru-concediu-academic

Cerere-pentru-deplasare-studenți-doctoranzi

Cerere-pentru-deplasare-postdoctoranzi