Default Header Image

Documentele ȘDDȘM

Documente elaborate în cadrul Școlii doctorale în domeniul științe medicale

 

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ȘDDȘM

Regulament instiutional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat

Regulamentul cu privire la organizarea Consiliului Stiintific al Consortiulu

Regulament realizarea cercetarilor pentru obtinerea titlului de Doctor habilitat

Metodologia-prezentare-proiect-2020-2021

        Metodologia-prezentare-proiect.-Anexe-2020-2021

Ghid aprobare proiecte de cercetare și a temei tezei de doctor  

Cerere-model aprobarea temei_seminarul științific de profil   

Cerere-model aprobarea temei_Consiliul științific Consorțiu       

Model extras proces verbal_ședința catedrei    

Model extras proces verbal_ședința seminarul științific de profil

Ghid de redactare a tezei de doctorat si rezumatului

Anexa_1_foaie titlul teza_la Ghid de redactare a tezei de doctorat  

Anexa_2_foaie titlul rezumat_ la Ghid de redactare a tezei de doctorat   

Anexa_3_A doua pagina teza_la Ghid de redactare a tezei de doctorat   

Anexa_4_Exemple tabele&figuri_la Ghid de redactare a tezei de doctorat  

Anexa_5_Exemple bibliogarfie_la Ghid de redactare a tezei de doctorat  

Anexa_7_Declaratia_la Ghid de redactare a tezei de doctorat

Regulament privind susținerea tezei de doctorat

Anexa-1_Cerere-verificarea-materialului-primar_Regulament-privind-sustinerea-tezei

Anexa 2_Lista publicatii si manifestari stiintifice_Regulament privind sustinerea tezei 

Anexa 4_Declaratie de conformitate asupra originalitatii lucrarii_Regulament privind sustinerea tezei   

Anexa 6_Aviz la teza de doctor_Regulament privind sustinerea tezei  

Anexa 8_Extras PV_unitatea primara_Regulament privind sustinerea tezei 

Anexa 9_Cerere examinare teza SSP_Regulament privind sustinerea tezei  

Anexa 11_Extras PV_SSP_Regulament privind sustinerea tezei     

Anexa 14_Avizul membrului comisiei de doctorat_Regulament privind sustinerea tezei 

Anexa 15_Aviz asupra tezei_Regulament privind sustinerea tezei

Regulamentul cu privire la prevenirea plagiatului academic în cadrul USMF

Cerere-generala-studenți-doctoranzi

Cerere-pentru-concediu-academic

Cerere-pentru-deplasare-studenți-doctoranzi

Cerere-pentru-deplasare-postdoctoranzi