Default Header Image

Informații pentru candidați

În atenția studenților-doctoranzi și a candidaților la studii superioare de doctorat, ciclul III

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării informează candidații la studii superioare de doctorat că obținerea unui grant doctoral, finanțat de la bugetul de stat, se realizează în strictă conformitate cu procedurile de selecție și admitere la studii superioare de doctorat, stabilite în limitele cadrului legal de către conducătorul de doctorat, prin consultare cu Consiliul Școlii doctorale.

Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este stabilit de instituţia de învăţământ în baza metodologiei proprii, publicate pe pagina web oficială a instituţiei.

Perceperea de la candidații la studii superioare de doctorat a unor taxe suplimentare în vederea obținerii granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat este calificată drept ILEGALĂ.

În cazul în care ați semnalat o situație de percepere a unor taxe nejustificate și care depășesc cadrul legal, va rugăm să sesizați on-line Centrul Național Anticorupție la www.cna.md sau la numărul de telefon 080055555.

Utilizarea resurselor financiare ale granturilor doctorale sau a taxelor de studii pentru alte activităţi decât cele aferente derulării programului de studii doctorale pentru poziţiile de studenţi-doctoranzi, pentru care au fost obținute granturile doctorale sau colectate taxele de studii, ESTE STRICT INTERZISĂ.

Conducătorul de doctorat are obligația de a prezenta studentului-doctorand, odată la 6 luni, modul în care au fost utilizate resursele financiare din grantul doctoral sau taxa de studii.

În cazul în care ați descoperit derogări de la aceste prevederi legale, sunteți rugați să sesizați Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.