Default Header Image

Susținere teze 2018

Filtru

2018

Raba Tatiana – susținerea tezei de doctor habilitat în științe medicale
Dumbrava Vlada-Tatiana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Om Emerit Pântea Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
Tema tezei
Hepatitele virale B și C cronice la copii: particularitățile clinice, imunologice, evolutive și optimizarea tratamentului antiviral
Melnic Eugen – susținerea tezei de doctor habilitat în științe medicale
Raica Marius – doctor în științe medicale, profesor universitar, UMF ”Victor Babeș” Timișoara, România Șaptefrați Lilian – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar
Tema tezei
Profilul hormonal şi markeri moleculari predictivi pentru evoluţia şi terapia adenoamelor hipofizare
Ceban Oxana – susţinerea tezei de doctor în științe medicale
Zarbailov Natalia, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar
Tema tezei
Взаимодействие систем здравоохранения и просвещения по охране репродуктивного здоровья молодежи