Default Header Image

Calendarul Admiterii

02 octombrie -20 octombrie 2023
Depunerea actelor pentru concursul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III

Candidaţii la concurs vor depune actele personal, în incinta Şcolii doctorale din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, pe adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, et.2, bir. 225.

Telefon de contact: (022) 205 142.

 

Taxa pentru înscrierea la Concursul de admitere în doctorat, conform prevederilor Deciziilor Senatului nr. 4/5 și 4/6 din 27.04.2023 și a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională nr. 3/1 și 3/2 din 12.05.2023, Ordinelor nr. 135-A ; nr. 136-A din 19.05.2023 și Metodologiei privind organizarea și desfășurarea  concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru anul de studii 2023-2024 este:

- pentru cetățeni ai Republicii Moldova - 200 lei;

- pentru cetățeni internaționali și apatrizi - 50 €/ 60$ SUA.

 

Toate documentele anexate model vor fi completate în format electronic, imprimate și semnate.

Nu vor fi acceptate dosarele incomplete.

 

Programul de lucru al Comisiei de admitere:

Luni-Vineri, 9:00-17:00

Pauza 12:00-13:00