Default Header Image

Calendarul Admiterii

30 septembrie -04 octombrie 2019
Depunerea actelor pentru concursul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III

Candidaţii la concurs vor depune personal actele în incinta Şcolii doctorale din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,

pe adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, et.2, bir. 214.

Telefoane de contact: (022) 205 142, (022) 242 322.

Toate documentele anexate model vor fi completate în format electronic, imprimate și semnate.

Nu vor fi acceptate dosarele incomplete.

Taxa pentru înscrierea la Concursul de admitere în doctorat, conform prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea  concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru anul de studii 2017-2018 este de 100 lei.

 

Programul de lucru al Comisiei de admitere:

Luni-Vineri, 9:00-17:00

Pauza 12:00-13:00