Default Header Image

Calendarul Admiterii

25 octombrie -05 noiembrie 2021
Depunerea actelor pentru concursul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III

Candidaţii la concurs vor depune actele personal, cu înscrierea prealabilă prin programare la telefon, în incinta Şcolii doctorale din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, pe adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, et.2, bir. 225.

Telefon de contact: (022) 205 142.

 

Taxa pentru înscrierea la Concursul de admitere în doctorat, conform prevederilor Deciziei Biroului Senatului nr. 3/1 din 18.05.2021 și Metodologiei privind organizarea și desfășurarea  concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru anul de studii 2021-2022 este de 200 lei.

 

Toate documentele anexate model vor fi completate în format electronic, imprimate și semnate.

Nu vor fi acceptate dosarele incomplete.

Accesul în incinta Universității este permis doar cu masca de protecție.

 

Programul de lucru al Comisiei de admitere:

Luni-Vineri, 9:00-17:00

Pauza 12:00-13:00