contacts

Școala doctorală în domeniul Științe medicale

Blocul didactic central,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

phdschool@usmf.md
Program de lucru
Luni-Vineri 09:00–18:00
Pauza de masă
12:00–13.00
  • Lilian Șaptefrați, dr. hab. şt. med., profesor

  Director, lilian.saptefrati@usmf.md 

  • Natalia Caproş, dr. hab. şt. med., conferenţiar

  Director adjunct, natalia.capros@usmf.md

  • Ecaterina Foca, dr. hab. şt. med., conferenţiar

  Director adjunct, ecaterina.foca@usmf.md

  • Neli Mironov

         Metodist principal, neli.mironov@gmail.com

  • Claudia Marcu

         Metodist principal, claudia-m@mail.ru