Default Header Image

Susținere teze 2013

Filtru

2013

Olga Cuşnir – susţinerea tezei de doctor
Cojocaru Victor, dr. hab. în med., profesor universitar
Tema tezei
Optimizarea diagnosticului şi tratamentul multimodal al tromboemboliei arterei pulmonare la pacienţii chirurgicali
Vera Lungu – susţinerea tezei de doctor în medicină
Prisăcari Viorel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent al AŞM
Tema tezei
Optimizarea supravegherii epidemiologice a echinococozei în Republica Moldova Specialitatea 14.00.30 – Epidemiologie