Default Header Image

Conducători ştiinţifici abilitaţi

 

                    Nr.     Gradul      Nume, Prenume                       Nr. disp., data/luna/anul abilitării                           Codul specialității

 
      1.        DH           ABABII ION                                   nr. 2679, 31.05.2017                                               321.16 Otorinolaringologie
 
      2.        D             ABRAȘ MARCEL                          nr. 3147, 15.03.2019                                                321.03 Cardiologie                                   
 
      3.        D             ADAUJI STELA                              nr. 2078, 24.02.2015                                             316.01 Farmacie
 
      4.        DH          ANDRIEȘ LUCIA                           nr. 2798, 23.03.2018                                             324.03 Diagnostic de laborator
 
      5.        DH          ANGHELICI GHEORGHE            nr. 2274, 07.10.2015                                               321.13 Chirurgie
 
      6.          D             ARNAUT OLEG                             nr. 17, 28.02.2020                                                 312.01 Fiziologie şi fiziopatologie
 
      7.        DH          BABUCI STANISLAV                    nr. 2062, 23.12.2014                                               321.14 Chirurgie pediatrică
 
      8.        DH          BACINSCHI NICOLAE                 nr. 2054, 23.12.2014                                               314.01 Farmacologie, farmacologie clinică
 
      9.        DH          BACIU GHEORGHE                     nr. 2692, 31.05.2017                                               351.01 Medicină legală       
 
     0.       D             BALAN GRETA                            nr. 09, 23.12.2020                                                    313.02 Microbiologie, virusologie medicală
 
      10.        DH          BALICA ION                                  nr. 2258, 07.10.2015                                                321.13 Chirurgie
 
      11.       D            BALTAGA RUSLAN                       nr. 2790, 20.03.2018                                              321.19 Anesteziologie și terapie intensivă
 
      12.        D            BARBOVA NATALIA                     nr. 2461, 06.10.2016                                               315.02 Biologie moleculară și genetică medicală                                                                                                                                                                                                                                                                            322.01 Pediatrie și neonatologie
 
      13.       DH          BĂHNĂREL ION                           nr. 2739, 31.05.2017                                                331.02 Igienă
 
      14.       DH          BELEV NICODIM                          nr. 3143, 25.01.2019                                                321.20 Oncologie și radioterapie
 
      15.       DH         BELIC OLGA                                  nr. 2770, 23.03.2018                                               311.01 Anatomia omului
 
      16.       DH          BELÎI ADRIAN                               nr. 2470, 06.10.2016                                               321.19 Anesteziologie și terapie intensivă
 
      17.       DH          BENDELIC EUGEN                       nr. 2882, 23.03.2018                                              321.17 Oftalmologie
 
      18.       D             BERLIBA ELINA                             nr. 3113, 25.01.2019                                                 321.01 Boli interne (gastroenterologie; hepatologie)
 
      19.       DH          BERNIC JANA                                nr. 2276, 07.10.2015                                               321.14 Chirurgie pediatrică
 
      20.       D             BEȚIU MIRCEA                               nr. 2786, 23.03.2018                                              321.08 Dermatologie și venerologie
 
      21.       D             BÎLBA VALERIU                              nr. 2154, 28.05.2015                                              321.20 Oncologie și radioterapie
 
      22.       D             BÎRCA LUDMILA                            nr. 2787, 23.03.2018                                               321.09 Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
 
      23.       DH          BODIU AUREL                                nr. 1800, 21.06.2013                                               321.21 Neurochirurgie
 
      24.       DH          BODRUG NICOLAE                       nr. 1821, 02.07.2013                                               321.01 Boli interne (gastroenterologie; pulmonologie; hepatologie; nefrologie)  
 
      25.       DH          BOGDANSCAIA NINA                   nr. 1768, 20.10.2012                                               321.20 Oncologie și radioterapie
 
      26.       D             BOLOGAN ION                               nr. 3150, 15.03.2019                                               321.15 Obstetrică și ginecologie
 
      27.       D             BORTĂ VASILE                                nr. 1779, 14.06.2013                                              313.02 Microbiologie, virusologie medicală
 
      28.       DH          BOTNARU VICTOR                         nr. 2401, 21.04.2016                                              321.01 Boli interne (pulmonologie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       321.07 Ftiziopulmonologie
 
      29.       DH          BOUR ALIN                                      nr. 08, 31.07.2020                                               321.13 Chirurgie
 
      30.       DH          BRANIȘTE TUDOR                           nr. 2870, 23.03.2018                                            321.03 Cardiologie 
 
       31.       D             BRUMĂREL MIHAIL                        nr. 2178, 28.05.2015                                              316.01  Farmacie
 
      32.       DH          BUCOV VICTORIA                            nr. 3043, 25.05.2018                                             331.01   Epidemiologie
 
      33.       DH          BULAT IURIE                                     nr. 2883, 23.03.2018                                             321.20 Oncologie și radioterapie
 
      34.       D             BURLACU VALERIU                         nr. 2685, 31.05.2017                                             323.01 Stomatologie   
 
      35.       D             CABAC VASILE                                  nr. 2516, 28.12.2016                                               321.16 Otorinolaringologie       
 
      36.       DH          CALALB TATIANA                             nr. 2759, 23.03.2018                                              164.01 Botanică
 
      37.       D             CALISTRU ANATOLIE                       nr. 2259, 07.10.2015                                               321.13 Chirurgie      
 
      38.       DH          CAPROȘ NATALIA                            nr. 10, 30.10.2020                                                  321.03 Cardiologie;                                                                                                                                                                                                                                                  nr. 1972, 10.04.2014                                                321.01 Boli interne                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
     39.       DH          CAPROȘ NICOLAE                           nr. 2469, 06.10.2016                                              321.18 Ortopedie și traumatologie
 
     40.       DH          CARAUȘ ALEXANDRU                     nr. 3024, 11.05.2018                                               321.03 Cardiologie
 
     41.       DH          CASIAN DUMITRU                            nr. 2582, 23.03.2017                                              321.13 Chirurgie
 
     42.       DH          CATERENIUC ILIA                              nr. 16,     28.02.2020                                             311.01 Anatomia omului
 
     43.       DH          CAZACOV VLADIMIR                        nr. 1974, 10.04.2014                                              321.13 Chirurgie
 
     44.       DH          CĂRĂUȘU GHENADIE                      nr. 2780, 23.03.2018                                             321.06 Psihiatrie și narcologie
 
     45.       DH          CEBAN EMIL                                       nr. 10, 30.10.2020                                              321.22 Urologie și andrologie
 
     46.       D             CEBANU SERGHEI                            nr. 2056, 23.12.2014                                              331.02 Igienă
 
     47.       DH           CERNAT VICTOR                               nr. 3142, 25.01.2019                                               321.20 Oncologie și radioterapie
 
     48.       DH          CERNEȚCHI OLGA                            nr. 2678, 31.05.2017                                              321.15 Obstetrică și ginecologie
 
     49.       DH          CHELE NICOLAE                                nr. 2796, 23.03.2018                                             323.01 Stomatologie
 
     50.       D             CHETRUȘ VIORICA                            nr. 2795, 23.03.2018                                             323.01 Stomatologie
 
     51.       D             CHIABURU ANGHELINA                   nr. 2111, 09.04.2015                                               321.16 Otorinolaringologie
 
     52.       D              CHIHAI JANA                                       nr. 2192, 07.07.2015                                              321.06 Psihiatrie și narcologie
 
     53.       DH           CIOBANU GHEORGHE                      nr. 28, 28.02.2020                                                321.26 Urgențe medicale;                                                                                                                                                                                                                                      nr. 1841, 11.07.2013                                                 331.03 Medicină socială și management;                                                                                                                                                                                                          nr. 1708, 05.07.2012                                              321.13 Chirurgie  
 
     54.       DH           CIOBANU LUCIA                                nr. 2773, 23.03.2018                                             315.01 Biochimie medicală; 321.03 Cardiologie
 
     55.       DH           CIOBANU NICOLAE                           nr. 2096, 24.02.2015                                             321.03 Cardiologie
 
     56        D              CIOBANU NELLU                               nr. 28, 28.02.2020                                                 131.03 Fizică statistică și cinetică                                                                                                                                                                                                                                                                                                           131.04 Fizică computațională și modelarea proceselor
 
     57.       DH           CIOBANU SERGIU                              nr. 3077, 23.11.2018                                               323.01 Stomatologie
 
     58.       DH           CIOCANU MIHAIL                               nr. 2472, 06.10.2016                                              331.03 Medicină socială și management
 

00.     D            CIOCHINĂ VALENTINA                          nr. 10, 30.10.2020                                         165.01 Fiziologia omului și animalelor; 161.04 Sanocreatologie

 
     59.       DH           CIUBOTARU ANATOL                        nr. 3185, 19.04.2019                                               321.23 Cardiochirurgie 
 
     60.       DH           CIUNTU  ANGELA                               nr. 2793, 23.03.2018                                              322.01 Pediatrie și neonatologie
 
     61.       D             CLIPCA ADRIAN                                  nr. 2152, 28.05.2015                                               321.20 Oncologie și radioterapie
 
      62.       DH          COBEȚ VALERIU                                 nr. 1973, 10.04.2014                                               321.03 Cardiologie
 
     63.       DH          COBÎLEANSCHI OLEG                       nr. 2781, 23.03.2018                                               321.06 Psihiatrie și narcologie    
 

 00.     

 
      64.       DH          CODREANU ION                                nr. 2630, 31.05.2017                                               324.01 Radiologie și imagistică medicală
 
      65.       D            CODREANU NADEJDA                     nr. 3178, 19.04.2019                                               321.15 Obstetrică și ginecologie                                      
 
      66.       DH          COJOCARU VICTOR                          nr. 2277, 07.10.2015                                                321.19 Anesteziologie și terapie intensivă
 
      67.       D             COJOCARU-TOMA MARIA                 nr. 22, 28.02.2020                                                  316.01 Farmacie
 
      68.       DH          CORCIMARU ION                               nr. 2676, 31.05.2017                                                321.10 Hematologie și hemotransfuzie
 
      69.       D             CORDUNEANU ANGELA                   nr. 2113, 09.04.2015                                                321.17 Oftalmologie
 
      70.       DH          COREȚCHI LIUBA                               nr. 10, 30.10.2020                                                   331.02 Igienă
 
      71.       DH          CORLĂTEANU ALEXANDRU             nr. 10, 06.12.2019                                                   321.01 Boli interne (pulmonologie)
 
      72.       D             COTELEA TAMARA                             nr. 08, 31.07.2020                                                 316.01 Farmacie
 
      73.        DH         CRIVCEANSCAIA LARISA                  nr. 2544, 16.02.2016                                               322.01 Pediatrie și neonatologie
 
      74.        DH          CROITOR GHEORGHE                       nr. 1936, 13.02.2014                                                321.18 Ortopedie și traumatologie
 
      75.        D             CRUDU VALERIU                                 nr. 19, 28.02.2020                                                  313.02 Microbiologie, virusologie medicală
 
      76.        DH          CUROCICHIN GHENADIE                  nr. 2774, 23.03.2018                                              315.02 Biologie moleculară și genetică medicală;                                                                                                                                                                                           nr. 2627, 31.05.2017                                               321.01 Boli interne 
 
      77.        D            CURTEANU ALA                                     nr. 2194, 07.07.2015                                              322.01 Pediatrie și neonatologie
 
      78.        DH          CUȘNIR VALERIU                                  nr. 10, 30.10.2020                                              321.17 Oftalmologie
 
      79.        DH          DANILOV LUCIAN                                 nr. 2110, 09.04.2015                                               321.16 Otorinolaringologie
 
      80.        DH          DARII ALIC                                              nr. 3112, 25.01.2019                                                 311.03 Histologie, citologie,  embriologie medicală
 
      81.        D             DARII VALENTINA                                 nr. 1688, 05.07.2012                                               321.20 Oncologie și radioterapie
 
      82.        DH          DAVID LILIA                                           nr. 2326, 22.12.2015                                                321.03 Cardiologie
 
      83.        D             DIACOVA SVETLANA                           nr. 2112, 09.04.2015                                                 321.16 Otorinolaringologie                             
 
      84.        DH          DIUG EUGEN                                          nr. 2670, 31.05.2017                                                316.01 Farmacie
 
      85.        DH          DJUGOSTRAN VALERIU                      nr. 2874, 23.03.2018                                               321.07 Ftiziopneumologie                                                                                                                                                                                                                                     nr. 2776, 23.03.2018                                               321.01 Boli interne (pulmonologie)
 
      86.        DH          DONDIUC IURIE                                    nr. 2628, 31.05.2017                                                321.15 Obstetrică și ginecologie
 
      87.        DH          DONOS ALA                                            nr. 27, 28.02.2020                                                   322.01 Pediatrie și neonatologie
 
      88.        DH          DONSCAIA ANA                                     nr. 30, 28.02.2020                                                   321.20 Oncologie și radioterapie
 
      89.        DH          DUMBRAVA VLADA-TATIANA             nr. 1792, 14.06.2013                                                 321.01 Boli interne (gastroenterologie; pulmonologie; hepatologie; nefrologie)
 
      90.        DH          DUMBRĂVEANU ION                            nr. 10, 06.12.2019                                                     321.22 Urologie și andrologie
 
      91.        D             DUMITRAȘ TATIANA                              nr. 2540, 16.02.2017                                               321.01 Boli interne (pulmonologie)
 
      92.        D             DUMITRAȘ VASILE                                 nr. 29, 28.02.2020                                                  331.03 Medicină socială și management
 
      93.        D             EȘANU ANATOLIE                                  nr. 2095, 24.02.2015                                              631.01 Etică și bioetică
 
      94.        DH          EȚCO LUDMILA                                        nr. 3184, 19.04.2019                                               321.15 Obstetrică și ginecologie
 
      95.        DH          FALA VALERIU                                          nr. 3254, 06.12.2020                                              323.01 Stomatologie
 
     00.         DH         FERDOHLEB ALEXANDRU                      nr. 10, 30.10.2020                                                  321.13 Chirurgie
 
      96.        DH          FRIPTU VALENTIN                                   nr. 2880, 23.03.2018                                              321.15 Obstetrică și ginecologie
 
      97.        DH          FRIPTULEAC GRIGORE                           nr. 2688, 31.05.2017                                               331.02 Igienă
 
      98.        DH          FULGA VEACESLAV                                 nr. 2076, 24.02.2015                                              311.02 Anatomie patologică
 
      99.        D             GAȚCAN ȘTEFAN                                      nr. 2193, 07.07.2015                                                321.15 Obstetrică și ginecologie                                                                                                                                                                                                                           nr. 3255, 06.12.2019                                                331.03 Medicină socială și management
 
      100.        DH          GAVRILIUC MIHAIL                                   nr. 2872, 23.03.2018                                              321.05 Neurologie clinică
 
      101.        D             GHEREG ANATOL                                      nr. 2275, 07.10.2015                                               321.13 Chirurgie
 
      102.        DH          GHICAVÎI VICTOR                                       nr. 2666, 31.05.2017                                               314.01 Farmacologie, farmacologie clinică
 
      103.        DH          GHICAVÎI VITALIE                                       nr. 2440, 05.07.2016                                              321.22 Urologie și andrologie
 
      104.        DH          GHIDIRIM GHEORGHE                             nr. 2876, 23.03.2018                                               321.13 Chirurgie
 
      105.        DH          GHIDIRIM NICOLAE                                   nr. 2680, 31.05.2017                                              321.20 Oncologie și radioterapie                                                                                                                                                                                                                         nr. 09, 23.12.2020                                                  321.13 Chirurgie
 
      106.       DH          GHINDA SERGHEI                                       nr. 2869, 23.03.2018                                             321.07 Ftiziopneumologie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     313.01 Imunologie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     321.25 Alergologie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     324.03 Diagnostic de laborator clinic   
 
      107.       DH          GLADUN NICOLAE                                      nr. 2273, 07.10.2015                                               321.13 Chirurgie
 
    108.       D             GLAVAN IULIAN                                           nr. 2792, 23.03.2018                                              321.21 Neurochirurgie
 
    109.       DH          GONCIAR VEACESLAV                                nr. 2667, 31.05.2017                                               314.01 Farmacologie, farmacologie clinică
 
     110.      DH          GREJDEAN FIODOR                                   nr. 2888, 23.03.2018                                              331.03 Medicină socială și management
 
    000.      DH          GRANCIUC GHEORGHE                             nr. 08, 31.07.2020                                                   323.01 Stomatologie
 
     111.      DH          GRIB LIVI                                                       nr. 3148, 15.03.2019                                                321.01 Boli interne (nefrologie);                                                                                                                                                                                                                                                                                                              321.03 Cardiologie
 
      112.      DH          GROPPA LILIANA                                         nr. 10, 30.10.2020                                                 321.04 Reumatologie
 
      113.       DH          GROPPA STANISLAV                                   nr. 2674, 31.05.2017                                              321.05 Neurologie clinică
 
     114.       DH          GROSU AUREL                                              nr. 3015, 11.05.2018                                               321.03 Cardiologie
 
     115.       DH          GROSU VICTORIA                                         nr. 2889, 19.11.2015                                               165.01 Fiziologia omului și animalelor
 
     116.       DH          GUDIMA ALEXANDRU                                 nr. 1162, 08.07.2011                                               321.20 Oncologie și radioterapie
 
     117.       DH          GUDUMAC EVA                                              nr. 2677, 31.05.2017                                             321.14 Chirurgie pediatrică
 
     118.       DH          GUDUMAC VALENTIN                                  nr. 2668, 31.05.2017                                              315.01 Biochimie medicală                                                                                                                                                                                                                                     nr. 2886, 23.03.2018                                             324.03 Diagnostic de laborator clinic
 
     119.       D             GURANDA DIANA                                          nr. 23,  28.02.2020                                                316.01  Farmacie
 
     120.       DH          GUȚU EVGHENII                                             nr. 2877, 23.03.2018                                             321.13 Chirurgie
 
     121.       DH          HACINA TAMARA                                          nr. 2771, 23.03.2018                                              331.01 Anatomia omului
 
     122.       DH          HADJIU SVETLANA                                       nr. 2542, 16.02.2016                                              321.05 Neurologie clinică
 
     123.       DH          HAIDARLÎ ION                                                nr. 2784, 23.03.2018                                            321.07 Ftiziopneumologie
 
     124.         D             HÎȚU DUMITRU                                              nr. 1498, 16.02.2012                                              323.01 Stomatologie
 
     125.       DH          HOLBAN TIBERIU                                          nr. 2036, 09.10.2014                                             321.09 Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală
 
     126.       DH          HOTINEANU ADRIAN                                   nr. 2532, 28.12.2016                                              321.13 Chirurgie
 
     127.       DH          IACOVLEV IRAIDA                                         nr. 1766, 20.12.2012                                               321.20 Oncologie și radioterapie
 
     128.       D             IACUB VLADIMIR                                           nr. 1137, 31 03.2011                                                321.13 Chirurgie
 
     129.       DH          IAVORSCHI CONSTANTIN                            nr. 2875, 23.03.2018                                            321.07 Ftiziopneumologie
 
     130.       D             IGNATENCO SERGHEI                                  nr. 1736, 15.11.2012                                                321.13 Chirurgie
 
     131.       DH          ILCIUC ION                                                      nr. 1772, 20.12.2012                                              321.05 Neurologie clinică
 
     132.       DH          ISTRATI VALERIU                                           nr. 2467, 06.10.2016                                            321.03 Cardiologie                                                                                                                                                                                                                                                      nr. 2581, 23.03.2017                                             321.01 Boli interne
 
     133.       DH          IVANOV VICTORIA                                         nr. 2097, 24.02.2015                                           321.03 Cardiologie
 
     134.       DH           JERU ION                                                         nr. 2545, 16.02.2017                                            321.17 Oftalmologie
 
     135.       DH          JOVMIR VASILE                                              nr. 3064, 10.10.2018                                            321.20 Oncologie și radioterapie
 
     136.       DH          KUSTUROV VLADIMIR                                  nr. 2055, 23.12.2014                                            321.18 Ortopedie și traumatologie
 
     137.       DH          LACUSTĂ VICTOR                                           nr. 1537, 16.02.2012                                               165. 01 Fiziologia omului și a animalelor                                                                                                                                                                                                              nr. 2772, 23.03.2018                                           321.02 Neuroștiințe (inclusiv psihofiziologie)                                                                                                                                                                                                                                                                                     321.12 Medicină alternativă
 
     138.       DH          LISNIC VITALIE                                               nr. 3053, 10.10.2018                                              321.05 Neurologie clinică
 
     139.       DH          LÎSÎI LEONID                                                   nr. 3073, 23.11.2018                                              315.01 Biochimie medicală
 
     140.       DH          LOZAN OLEG                                                  nr. 2471, 06.10.2016                                              331.03 Medicină socială și management
 
    141.      D              LOZOVANU SVETLANA                                nr. 18, 28.02.2020                                                 312.01 Fiziologie și fiziopatologie
 
     142.       DH          LUTAN VASILE                                                nr. 2665, 31.05.2017                                             312.01 Fiziologie și fiziopatologie
 
     143.       DH          MANIUC MIHAIL                                             nr. 3151, 15.03.2019                                              321.16 Otorinolaringologie 
 
     144.       D             MARCU DIANA                                               nr. 3152, 15.03.2019                                              323.01 Stomatologie
 
     145.       D             MARIAN-PAVLENCO ANGELA                    nr. 2629, 31.05.2017                                             321.15 Obstetrică și ginecologie 
 
     146.       D             MARTALOG VALENTIN                                 nr. 1930, 13.02.2014                                              321.20 Oncologie și radioterapie
 
    000.       DH           MARTÎNIUC CONSTANTIN                           nr. 10.30.10.2020                                                   321.07 Ftiziopneumologie
 
     147.       DH          MATCOVSCHI SERGIU                                 nr. 2675, 31.05.2017                                              321.07 Ftiziopneumologie
 
     148.       DH          MAZUR MINODORA                                    nr. 2468, 06.10.2016                                              321.04 Reumatologie
 
     149.       DH          MAZUR-NICORICI LUCIA                            nr. 3149,   15.03.2019                                             321.04 Reumatologie
 
     150.       D             MĂTRĂGUNĂ NELEA                                   nr. 10, 30.10.2020                                               321.03 Cardiologie
 
     151.       DH          MELNIC EUGEN                                            nr. 2538, 16.02.2017                                               311.02 Anatomie patologică
 
     152.       DH          MEREUȚĂ ION                                               nr. 2681, 31.05.2017                                              321.20 Oncologie și radioterapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            331.03 Medicină socială și management                                                                                                                                                                                                           nr. 3256, 06.12.2019                                              332.01 Reabilitare medicală și medicină fizică                                                                                                                                                                                                 nr. 3214, 09.07.2019                                              331.04 Modul sănătos de viață și educație pentru sănătate
 
     153.       DH          MIHU ION                                                       nr. 3213, 14.07.2019                                               322.01 Pediatrie și neonatologie
 
     154.        DH          MIȘIN IGOR                                                    nr. 10, 30.10.2020                                               321.13 Chirurgie                                                                                                                                                                                                                                                          nr. 10, 30.10.2020                                              321.20 Oncologie și radioterapie
 
     155.       DH          MIȘINA ANA                                                  nr. 2462, 06.10.2016                                              321.15 Obstetrică și ginecologie
 
     156.       DH          MOLDOVANU ION                                       nr. 2873, 23.03.2018                                              321.05 Neurologie clinică
 
     157.       DH          MOROZ PETRU                                             nr. 1546, 16.02.2012                                               321.18 Ortopedie și traumatologie
 
     158.       D             MOSCALU VITALIE                                        nr. 31, 28.02.2020                                                 321.23 Cardiochirurgie
 
   000.       D              MOSTOVEI ANDREI                                       nr. 10, 30.10.2020                                                    323.01 Stomatologie
 
     159.       DH          MOȘIN VEACESLAV                                      nr. 1796, 14.06.2013                                               321.15 Obstetrică și ginecologie
 
     160.       D             MUSTEA ANATOL                                         nr. 1689, 05.07.2012                                               321.20 Oncologie și radioterapie
 
     161.       D             MUSTEAȚĂ VASILE                                       nr. 25, 28.02.2020                                                  321.10 Hematologie și hemotransfuzie
 
     162.       DH          MUȘET GHEORGHE                                    nr. 1626, 05.04.2012                                               321.08 Dermatologie și venerologie
 
     163.       DH          NACU ANATOL                                             nr. 2782, 23.03.2018                                               321.06 Psihiatrie și narcologie
 
     164.       DH          NACU VIOREL                                              nr. 1134, 31.03.2011                                                   311.01 Anatomia omului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              321.13 Chirurgie                                                                                                                                                                                                                                                     nr. 2441, 05.07.2016                                                321.24 Transplantologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            341.01 Inginerie tisulară și culturi celulare
 
     165.       D             NEGARĂ ANATOLIE                                    nr. 1051, 18.03.2010                                                  321.03 Cardiologie                                                                                                                                                                                                                                                  nr. 2788, 23.03.2018                                               321.11 Gerontologie și geriatrie
 
     166.       DH          NICOLAU GHEORGHE                                nr. 1797, 14.06.2013                                                323.01 Stomatologie
 
     167.       D             NISTREANU ANATOLIE                               nr. 2671, 31.05.2017                                                316.01 Farmacie
 
     168.        DH          ODOBESCU STELA                                      nr. 2778, 23.03.2018                                              321.05 Neurologie clinică
 
     169.        DH          OJOVAN VITALIE                                          nr. 1861, 14.11.2013                                                 631.04 Filosofia științei și tehnicii ( pe domenii)                                                                                                                                                                            nr. 10, 30.10.2020                                                                                                   632.01 Etică și bioetică
 
     170.        D             OPALCO IGOR                                               nr. 2439, 05.07.2016                                              321.15 Obstetrică și ginecologie
 
     171.        DH          OPOPOL  NICOLAE                                     nr. 3058, 10.10.2018                                                331.02 Igienă
 
     172.        DH          OSTROFEȚ GHEORGHE                             nr. 2689, 31.05.2017                                                331.02 Igienă
 
     173.        DH          PALADI GHEORGHE                                    nr. 2881, 23.03.2018                                               321.15 Obstetrică și ginecologie
 
     174.        DH          PALII INA                                                        nr. 26, 28.02.2020                                                   322.01 Pediatrie și neonatologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            321.03 Cardiologie
 
     175.        D             PARII SERGIU                                                nr. 20, 28.02.2020                                                   314.01 Farmacologie, farmacologie clinică
 
  000.        D             PARASCHIV ANGELA                                   nr. 09, 23.12.2020                                                    331.01 epidemiologie   
 
     176.        DH          PASCAL OLEG                                               nr. 2328, 22.12.2015                                                 332.01 Reabilitare medicală și medicină fizică
 
     177.        DH          PĂDURE ANDREI                                         nr. 2799, 23.03.2018                                                351.01 Medicină legală
 
     178.        DH          PÂNTEA VICTOR                                          nr. 3054, 10.10.2018                                                  321.09 Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală
 
     179.        D             PELTEC ANGELA                                         nr. 2541, 16.02.2017                                                   321.01 Boli interne (gastroenterologie, hepatologie)                                                                                                                                                                                                                                                                         321.24 Transplantologie
 
     180.        D             PETROV VICTOR                                          nr. 1755, 20.12.2012                                                   321.15 Obstetrică și ginecologie
 
     181.        DH          PISARENCO SERGHEI                                 nr. 2325, 22.12.2015                                                  321.07 Ftiziopneumologie
 
     182.        D             PÎNZARU IURIE                                             nr. 2585, 23.03.2017                                                 331.02 Igienă
 
     183.        DH          PLĂCINTĂ GHEORGHE                               nr. 2019, 03.07.2014                                                 321.09 Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală
 
     184.         D             POGONEA INA                                              nr. 2109, 09.04.2015                                                 314.01 Farmacologie, farmacologie clinică
 
     185.        DH          POPOVICI ION                                               nr. 3026, 11.05.2018                                                  321.03 Cardiologie
 
     186.        DH          POPOVICI MIHAIL                                         nr. 3027, 11.05.2018                                                  321.03 Cardiologie
 
     187.        DH          PRISACARI VIOREL                                      nr. 2687, 31.05.2017                                                  331.01 Epidemiologie
 
     188.        D             PROCOPIȘIN LARISA                                   nr. 2323, 22.12.2015                                                  321.25 Alergologie
 
     189.        D             PUNGA JANNA                                              nr. 2153, 28.05.2015                                                  321.20 Oncologie și radioterapie
 
     190.        DH          RABA TATAIANA                                           nr. 08, 31.07.2020                                                    321.09 Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

 

 
     191.        D             RAILEAN SILVIA                                            nr. 3007, 11.05.2018                                                   323.01 Stomatologie
 
     192.        DH           RAEVSCHI ELENA                                         nr. 3078, 23.11.2018                                                   331.03 Medicină socială și management
 
     193.        D             REMIȘ VLADIMIR                                          nr. 1780, 14.06.2013                                                   316.01 Farmacie
 
     194.        DH          REVENCO NINEL                                          nr. 10, 30.10.2020                                                   322.01 Pediatrie și neonatologie                                                                                                                                                                                                                        nr. 2777, 23.03.2018                                                 321.04 Reumatologie
 
     195.        DH          REVENCO VALERIU                                      nr. 2531, 28.12.2016                                                  321.03 Cardiologie
 
     196.        DH          RÎVNEAC VICTOR                                          nr. 2662, 31.05.2017                                                  311.02 Anatomie patologică
 
     197.        D             ROBU MARIA                                                 nr. 10, 30.10.2020                                                   321.10 Hematologie și hemotransfuzie
 
     198.        DH          ROJNOVEANU GHEORGHE                        nr. 2879, 23.03.2018                                                 321.13 Chirurgie
 
     199.        D             ROȘCA SERGIU                                              nr. 1163, 08.07.2011                                                   321.20 Oncologie și radioterapie
 
     200.        D             ROTARU  LILIA                                               nr. 2779, 23.03.2018                                                  321.05 Neurologie clinică     
 
     201.        DH          ROTARU MARIN                                            nr. 3184, 19.04.2019                                                   321.15 Obstetrică și ginecologie                                 
 
     202.       D             ROTARU LARISA                                            nr. 24, 28.02.2020                                                     321.04 Reumatologie
 
 
     204.       D             ROTARU TUDOR                                            nr. 10, 30.10.2020                                                        321.20 Oncologie și radioterapie      
 
     205.        DH          RUDIC VALERIU                                            nr. 2848, 23.03.2018                                                   313.02 Microbiologie, virusologie medicală
 
     206.        D             RUSU-RADZICHEVICI NATALIA                 nr. 2156, 28.05.2015                                                    323.01 Stomatologie
 
     207.       D             SACARĂ VICTORIA                                        nr. 2775, 23.03.2018                                                    315.02 Biologie moleculară și genetică medicală
 
     208.        DH          SAFTA VLADIMIR                                          nr. 3074, 23.11.2018                                                     316.01 Farmacie
 
     209.        DH          SAIN DMITRI                                                  nr. 2785, 23.03.2018                                                   321.07 Ftiziopneumologie
 
     210.        DH          SANDUL ALEXANDRU                                 nr. 3055, 10.10.2018                                                    321.16 Otorinolaringologie
 
     211.        D             SASU BORIS                                                   nr. 3235, 27.09.2019                                                   321.01 Boli interne (Nefrologie)
 
     212.        DH          SAULEA AUREL                                             nr. 1791, 14.06.2013                                                     312.01 Fiziologie și fiziopatologie
 
     213.        D             SÂRBU ZINAIDA                                            nr. 1778, 14.06.2013                                                    321.15 Obstetrică și ginecologie
 
     214.         D             SCUTARI CORINA                                          nr. 21, 28.02.2020                                                       314.01 Farmacologie, farmacologie clinică
 
     215.        DH          SERBENCO ANATOL                                    nr. 1818, 02.07.2013                                                     321.15 Obstetrică și ginecologie
 
     216.        D             SINIȚÎN LILIA                                                  nr. 1894, 18.12.2013                                                     311.02 Anatomie patologică
 
     217.         D             SÎRBU DUMITRU                                           nr. 09, 23.12.2020                                                       323.01 Stomatologie
 
     218.         DH          SMIȘNOI MARIANA                                      nr. 1939, 13.02.2014                                                     321.01 Boli interne
 
     219.         DH          SOFRONI DUMITRU                                     nr. 3056, 10.10.2018                                                    321.20 Oncologie și radioterapie
 
     220.         DH          SOFRONI LARISA                                           nr. 3166, 15.03.2019                                                    321.20 Oncologie și radioterapie
 
      221.         D             SOLOMON OLEG                                           nr. 2079, 24.02.2015                                                  323.01 Stomatologie
 
     222.         DH          SPINEI AURELIA                                             nr. 1868, 14.11.2013                                                     323.01 Stomatologie
 
     223.         DH          SPINEI LARISA                                                nr. 2691, 31.05.2017                                                    331.03 Medicină socială și management
 
     224.         DH          SPÎNU CONSTANTIN                                      nr. 3029, 11.05.2018                                                    331.02 Epidemiologie                                                                                                                                                                                                                                         nr. 2500, 15.11.2016                                                     313.02 Microbiologie, virusologie medicală
 
     225.        D             SPRÎNCEAN MARIANA                                  nr. 2291, 19.11.2015                                                        315.02 Biologie moleculară și genetică medicală                                                                                                                                                                                     nr. 2291, 19.11.2015                                                        322.01 Pediatrie și neonatologie
 
     226.        DH          STASII ECATERINA                                         nr. 2376, 21.04.2016                                                     322.01 Pediatrie și neonatologie
 
  000.         D             STEPCO ELENA                                              nr. 09, 23.12.2020                                                         323.01 Stomatologie
 
     227.        D             STRATAN VALENTINA                                   nr. 10, 30.10.2020                                                       321.20 Oncologie și radioterapie
 
     228.        D             STRATU ECATERINA                                     nr. 2077, 24.02.2015                                                     314.01 Farmacologie, farmacologie clinică
 
     229.        D             STRATULAT IOAN SORIN                            nr. 3079, 23.11.2018                                                      332.01 Reabilitare medicală și medicină fizică
 
    230.         DH          SUMAN SERGHEI                                          nr. 2583, 23.03.2017                                                     311.01 Anatomia omului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            321.13 Chirurgie
 
     231.         DH          ȘANDRU SERGHEI                                        nr. 1933, 13.02.2014                                                       321.19 Anesteziologie și terapie intensivă
 
     232.        DH          ȘAPTEFRAȚI LILIAN                                       nr. 2663, 31.05.2017                                                      311.02 Anatomie patologică
 
     233.        DH          ȘAVGA NICOLAE                                            nr. 1710, 05.07.2012                                                       321.14 Chirurgie pediatrică
 
     234.        DH          ȘCERBATIUC DUMITRU                              nr. 2885, 23.03.2018                                                     323.01 Stomatologie
 
     235.        DH          ȘCIUCA SVETLANA                                       nr. 2683, 31.05.2017                                                     322.01 Pediatrie și neonatologie                                                                                                                                                                                                                   nr. 2543, 16.02.2017                                                     321.07 Ftiziopulmonologie
 
     236.        DH          ȘTEFANEȚ MIHAIL                                        nr. 3052, 10.10.2018                                                      311.01 Anatomia omului
 
     237.         D             ȘTEPA SERGHEI                                            nr. 2155, 28.05.2015                                                      321.20 Oncologie și radioterapie
 
     238.         D             TAFUNI OVIDIU                                            nr. 10, 30.10.2020                                                         331.02 Igienă
 
     239.         DH          TAGADIUC OLGA                                         nr. 2871, 23.03.2018                                                      315.01 Biochimie medicală
 
     240.        DH          TARAN ANATOL                                            nr. 2293, 19.11.2015                                                        321.18 Ortopedie și traumatologie                                                                                                                                                                                                               nr. 2631, 31.05.2017                                                       341.01 Inginerie tisulară și culturi celulare
 
      241.        DH          TĂNASE ADRIAN                                           nr. 2682, 31.05.2017                                                     321.22 Urologie și andrologie
 
     242.        DH          TCACIUC EUGEN                                           nr. 2539, 16.02.2017                                                     321.01 Boli interne (gastroenterologie)
 
     243.        DH          TIMIRGAZ VALERIU                                      nr. 2884, 23.03.2018                                                    321.21 Neurochirurgie
 
     244.        DH          TINTIUC DUMITRU                                        nr. 2889, 23.03.2018                                                    331.03 Medicină socială și management
 
     245.        DH          TODIRAȘ MIHAIL                                           nr. 3141, 25.01.2019                                                       314.01 Farmacologie, farmacologie clinică                                                                                                                                                                                                                                                                                          321.19 Anesteziologie și terapie intensivă
 
     246.        D             TODIRAȘ STELA                                             nr. 2108, 09.04.2015                                                    312.01 Fiziologie și fiziopatologie
 
     247.        DH          TOPALO VALENTIN                                       nr. 2686, 31.05.2017                                                     323.01 Stomatologie
 
     248.       DH          TOPOR BORIS                                                nr. 1628, 05.04.2012                                                     321.18 Ortopedie și traumatologie                                                                                                                                                                                                                nr. 3051, 10.10.2018                                                      311.01 Anatomia omului
 
     249.        D             TRIFAN VALENTINA                                      nr. 2584, 23.03.2017                                                     323.03 Stomatologie
 
     250.        D             TUDOR ELENA                                               nr. 2324, 22.12.2015                                                      321.07 Ftiziopneumologie
 
      251.        DH          ȚÎBÎRNĂ ION                                                   nr. 2672, 31.05.2017                                                      321.01 Boli interne (gastroenterologie; pulmonologie; hepatologie; nefrologie)
 
     252.        DH          ȚÎBÎRNĂ GHEORGHE                                    nr. 3144, 25.01.2019                                                       321.20 Oncologie și radioterapie                                                                                                                                                                                                                  nr. 10, 28.02.2020                                                          323.01 Stomatologie                                                                                                                                                                                                                                        nr. 3215, 09.07.2019                                                       322.01 Reabilitare medicală și medicină fizică 
 
     253.        DH          ȚÎRDEA TEODOR                                           nr. 2961, 23.03.2018                                                      631.04 Filosofia științei și tehnicii                                                                                                                                                                                                                 nr. 3098, 23.11.2018                                                       632.01 Etică și bioetică
 
     254.        DH          ȚURCAN SVETLANA                                     nr. 1938, 13.02.2014                                                       321.01 Boli interne
 
     255.        D             ȚURCANU ADELA                                          nr. 3114, 25.01.2019                                                       321.01 Boli interne (gastroenterologie; hepatologie)
 
     256.        D             ȚURCANU VASILE                                          nr. 2887, 23.03.2018                                                     324.01 Radiologie și imagistică medicală
 
     257.        DH          ȚUREA VALENTIN                                          nr. 2738, 31.05.2017                                                      322.01 Pediatrie și neonatologie
 
     258.        D             UNCU LIVIA                                                     nr. 10, 30.10.2020                                                       316.01 Farmacie
 
     259.        DH          UNCUȚĂ DIANA                                              nr. 2327, 23.12.2015                                                      323.01 Stomatologie
 
     260.        DH          UNGUREANU SERGIU                                   nr. 2037, 09.10.2014                                                     321.13 Chirurgie
 
     261.         D             USTIAN AURELIA                                            nr. 1934, 13.02.2014                                                      321.07 Ftiziopneumologie
 
     262.        D            UȘURELU NATALIA                                         nr. 2195, 07.07.2015                                                      322.01 Pediatrie și neonatologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           315.02 Biologie moleculară și genetică medicală
 
     263.        DH          VALICA VLADIMIR                                           nr. 2669, 31.05.2017                                                      316.01 Farmacie
 
     264.       DH           VATAMAN ELEONORA                                   nr. 3028, 11.05.2018                                                       321.03 Cardiologie
 
     265.        DH          VEREGA GRIGORE                                           nr. 1937, 13.02.2014                                                       321.18 Ortopedie și traumatologie
 
  000.         DH         VETRICEAN SERGIU                                         nr. 09, 23.12.2020                                                          321.16 Otorinolaringologie
 
     266.        DH          VIȘNEVSCHI ANATOLIE                                     nr. 2625, 31.05.2017                                                        312.01 Fiziologie și fiziopatologie                                                                                                                                                                                                                nr. 08, 31.07.2020                                                          324.03 Diagnostic de laborator clinic
 
     267.        DH          VOLOC ALEXANDRU                                      nr. 2794, 23.03.2018                                                      322.01 Pediatrie și neonatologie
 
     268.        DH          VOVC VICTOR                                                  nr. 2664, 31.05.2017                                                       312.01 Fiziologie și fiziopatologie
 
     269.        D             VUDU LORINA                                                 nr. 1867, 14.11.2013                                                          321.02 Endocrinologie
 
     270.        D             ZAGNAT VASILE                                              nr. 2797, 23.03.2018                                                        323.01 Stomatologie
 
     271.        DH          ZAPUHLÎH GRIGORE                                      nr. 3057, 10.10.2018                                                         321.21 Neurochirurgie
 
     272.        D             ZARBAILOV NATALIA                                    nr. 10, 30.10.2020                                                         331.03 Medicină socială și management
 
     273.        D             ZĂNOAGĂ OLEG                                             nr. 3177, 19.04.2019                                                         323.01 Stomatologie                                
 
     274.        DH          ZOTA IEREMIA                                                nr. 2661, 31.05.2017                                                          311.02 Anatomie patologică
 
     275.        D             ZOTA LARISA                                                   nr. 3076, 23.11.2018                                                          321.02 Endocrinologie
 
    276.        D             ZNAGOVAN ALEXANDRU                             nr. 3234, 27.09.2019                                                         316.01 Farmacie