Default Header Image

Conducători ştiinţifici abilitaţi

Nr.

Gr

Nume, Prenume

Nr. dispoziției, data, anul abilității

Codul specialității

1

DH

ABABII ION

nr. 2679 31.05.2017

321.16 Otorinolaringologie

2

D

ADAUJI STELA

nr. 2078 24.02.2015

316.01 Farmacie

3

DH

ANDRIEȘ LUCIA

nr. 2798 23.03.2018

324.03 Diagnostic de laborator clinic

4

DH

ANGHELICI GHEORGHE

nr. 2274 07.10.2015

321.13 Chirurgie

5

DH

BABUCI STANISLAV

nr. 2062 23.12.2014

321.14 Chirurgie pediatrică

6

DH

BACINSCHI NICOLAE

nr. 2054 23.12.2014

314.01 Farmacologie, farmacologie clinică

7

DH

BACIU GHEORGHE

nr. 2692 31.05.2017

351.01 Medicină legală

8

DH

BALICA ION

nr. 2258 07.10.2015

321.13 Chirurgie

9

D

BALTAGA RUSLAN

nr. 2790 20.03.2018

321.19 Anesteziologie şi terapie intensivă

10

D

BARBOVA NATALIA

nr. 2461 06.10.2016

315.02 Biologie moleculară și  genetică medicală

322.01 Pediatrie și neonatologie

11

DH

BĂHNĂREL ION

nr. 2739 31.05.2017

331.02 Igienă

12

DH

BELEV NICODIM

nr. 1765 20.12.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

13

DH

BELIC OLGA

nr. 2770 23.03.2018

311.01 Anatomia omului

14

DH

BELÎI ADRIAN

nr. 2470 06.10.2016

321.19 Anesteziologie și terapie intensivă

15

DH

BENDELIC EUGEN

nr. 2882 23.03.2018

321.17 Oftalmologie

16

DH

BERNIC JANA

nr. 2276 07.10.2015

321.14 Chirurgie pediatrică

17

D

BEȚIU MIRCEA

nr. 2786 23.03.2018

321.08 Dermatologie și venerologie

18

D

BÎLBA VALERIU

nr. 2154 28.05.2015

321.20 Oncologie și radioterapie

19

D

BÎRCA LUDMILA

nr. 2787 23.03.2018

321.09 Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală

20

DH

BODIU AUREL

nr. 1800 21.06.2013

321.21 Neurochirurgie

21

DH

BODRUG NICOLAE

nr. 1821 02.07.2013

321.01 Boli interne (cu specificarea: gastroenterologie; pulmonologie; hepatologie; nefrologie)

22

DH

BOGDANSCAIA NINA

nr. 1768 20.10.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

23

DH

BOIAN  GAVRIL

nr. 2789 23.03.2018

321.14 chirurgie pediatrică

24

D

BORȘ MIHAIL

nr. 1777-D 14.06.2013

321.19 Anesteziologie și terapie intensivă

25

D

BORTĂ VASILE

nr. 1779 14.06.2013

313.02 Microbiologie, virusologie medicală

26

DH

BOTNARU VICTOR

nr. 2401 21.04.2016

321.01 Boli interne (pulmonologie) 321.07 Ftiziopulmonologie

27

DH

BOUR ALIN

nr. 1953 13.02.2014

321.13 Chirurgie

28

DH

BRANIȘTE TUDOR

nr. 2870 23.03.2018

321.03 Cardiologie

29

D

BRUMĂREL MIHAIL

nr. 2178 28.05.2015

316.01 Farmacie

30

DH

BUCOV VICTORIA

nr. 172 05.07.2012

331.01 Epidemiologie

31

DH

BULAT IURIE

nr. 2883 23.03.2018

321.20 Oncologie și radioterapie

32

D

BURLACU VALERIU

nr. 2685 31.05.2017

323.01 Stomatologie

33

D

CABAC VASILE

nr. 2516 28.12.2016

321.16 Otorinolaringologie

34

DH

CALALB TATIANA

nr. 2759 23.03.2018

164.01 Botanică

35

D

CALISTRU ANATOLIE

nr. 2259 07.10.2015

321.13 Chirurgie

36

DH

CAPROȘ NATALIA

nr. 1932 13.02.2014 nr. 1972 10.04.2014

321.03 Cardiologie 321.01 Boli interne

37

DH

CAPROȘ NICOLAE

nr. 2469 06.10.2016

321.18 Ortopedie și traumatologie

38

DH

CARAUȘ ALEXANDRU

nr. 3024 11.05.2018

321.03 Cardiologie

39

D

CASIAN DUMITRU

nr. 2582 23.03.2017

321.13 Chirurgie

40

DH

CATERENIUC ILIA

nr. 1920 18.12.2013

311.01 Anatomia omului

41

DH

CAZACOV VLADIMIR

nr. 1974 10.04.2014

321.13 Chirurgie

42

D

CĂRĂUȘU GHENADIE

nr. 2780 23.03.2018

321.06 Psihiatrie și narcologie

43

DH

CEBAN EMIL

nr. 2004 29.05.2014

321.22 Urologie și andrologie

44

D

CEBAN SERGHEI

nr. 2056 23.12.2014

331.02 Igienă

45

DH

CERNAT VICTOR

nr. 1767 20.12.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

46

DH

CERNEȚCHI OLGA

nr. 2678 31.05.2017

321.15 Obstetrică și ginecologie

47

D

CHELE NICOLAE

nr. 2796 23.03.2018

323.01 Stomatologie

48

D

CHETRUȘ VIORICA

nr. 2795 23.03.2018

323.01 Stomatologie

49

D

CHIABURU ANGHELINA

nr. 2111 09.04.2015

321.16 Otorinolaringologie

50

D

CHIHAI JANA

nr. 2192 07.07.2015

321.06 Psihiatrie și narcologie

51

DH

CIOBANU GHEORGHE

nr. AT-2/10.3-3 10.04.2014

nr. 1841 11.07.2013

nr. 1708 05.07.2012

321.26 Urgențe medicale

331.03 Medicina socială și management 321.13 Chirurgie

52

DH

 

CIOBANU LUCIA

nr. 2773 23.03.2018

315.01 Biochimie medicală

321.03 Cardiologie

53

DH

CIOBANU NICOLAE

nr. 2096 24.02.2015

321.03 Cardiologie

54

DH

CIOBANU SERGIU

nr. 1690 05.07.2012

323.01 Stomatologie

55

DH

CIOCANU MIHAIL

nr. 2472 06.10.2016

331.03 Medicina socială și management

56

DH

 

CIUNTU  ANGELA

nr. 2793 23.03.2028

322.01 Pediatrie și neonatologie

57

D

CLIPCA ADRIAN

nr. 2152 28.05.2015

321.20 Oncologie și radioterapie

58

DH

COBEȚ VALERIU

nr. 1973 10.04.2014

321.03 Cardiologie

59

DH

COBÎLEANSCHI OLEG

nr. 2781 23.03.2018

321.06 Psihiatrie și narcologie

60

DH

CODREAN ION

nr. 2630 31.05.2017

324.01 Radiologie și imagistică medicală

61

DH

COJOCARU VICTOR

nr. 2277 07.10.2015

321.19 Anesteziologie și terapie intensivă

62

DH

CORCIMARU ION

nr. 2676 31.05.2017

321.10 Hematologie și hemotransfuzie

63

D

CORDUNEANU ANGELA

nr. 2113 09.04.2015

321.17 Oftalmologie

64

DH

COREȚCHI LIUBA

nr. 2010 03.07.2014

331.02 Igienă

65

D

CORLĂTEANU ALEXANDRU

nr. 2025 09.10.2014

321.01 Boli interne

66

D

COTELEA TAMARA

nr. 2024 09.10.2014

316.01 Farmacie

67

D

CRIVCEANSCAIA LARISA

nr. 2544 16.02.2016

322.01 Pediatrie și neonatologie

68

DH

CROITOR GHEORGHE

nr. 1936 13.02.2014

321.18 Ortopedie și traumatologie

69

D

CRUDU VALERIU

nr. 1779D 14.06.2013

313.02 Microbiologie, virusologie medicală

70

DH

CUROCICHIN GHENADIE

nr. 2774 23.03.2018

nr. 2627 31.05.2017

315.02 Biologie moleculară  și genetică medicală

321.01 Boli interne

71

D

CURTEANU ALA

nr. 2194 07.07.2015

322.01 Pediatrie și neonatologie

72

DH

CUȘNIR VALERIU

nr. 1988 10.04.2014

321.17 Oftalmologie

73

DH

DANILOV LUCIAN

nr. 2110 09.04.2015

321.16 Otorinolaringologie

74

DH

DARII ALIC

nr. 1737 15.11.2012

311.03 Histologie, citologie,  embriologie medicală

75

D

DARII VALENTINA

nr. 1688 05.07.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

76

DH

DAVID LILIA

nr. 2326 22.12.2015

321.03 Cardiologie

77

D

DIACOVA SVETLANA

nr. 2112 09.04.2015

321.16 Otorinolaringologie

78

DH

DIUG EUGEN

nr. 2670 31.05.2017

316.01 Farmacie

79

DH

DJUGOSTRAN VALERIU

nr. 2874 23.03.2018

nr. 2776 23.03.2018

321.07 Ftiziopneumologie

321.01 Boli interne (pulmunologie)

80

D

DONDIUC IURIE

nr. 2628 31.05.2017

321.15 Obstetrică și ginecologie

81

DH

DONOS ALA

nr. 1939 13.02.2014

322.01 Pediatrie și neonatologie

82

DH

DONSCAIA ANA

nr. 1897 18.12.2013

321.20 Oncologie și radioterapie

83

DH

DUMBRAVA VLADA-TATIANA

nr. 1792 14.06.2013

321.01  Boli interne (cu specificarea: gastroenterologie; pulmonologie; hepatologie; nefrologie)

84

D

DUMBRĂVEANU ION

nr. 2791 23.03.2018

321.22 Urologie și andrologie

85

D

DUMITRAȘ TATIANA

nr. 2540 16.02.2017

321.01 Boli interne (pulmonologie)

86

D

DUMITRAȘ VASILE

nr. 1871 14.11.2013

331.03 Medicina socială și management

87

D

EȘANU ANATOLIE

nr. 2095 24.02.2015

631.01 Etică și bioetică

88

DH

EȚCO LUDMILA

nr.1401 22.12.2011

321.15 Obstetrică și ginecologie

89

DH

FALA VALERIU

nr. 1837 11.07.2013

323.01 Stomatologie

90

DH

FRIPTU VALENTIN

nr. 2880 23.03.2018

321.15 Obstetrică și ginecologie

91

DH

FRIPTULEAC GRIGORE

nr. 2688 31.05.2017

331.02 Igienă

92

D

FULGA VEACESLAV

nr. 2076 24.02.2015

311.02 Anatomie patologică

93

D

GAȚCAN ȘTEFAN

nr. 2193 07.07.2015

321.15 Obstetrică și ginecologie

94

DH

GAVRILIUC LUDMILA

nr. 931 22.01. 2009

315.01 Biochimie medicală

95

DH

GAVRILIUC MIHAIL

nr. 2872 23.03.2018

321.05 Neurologie clinică

96

D

GHEREG ANATOL

nr. 2275 07.10.2015

321.13 Chirurgie

97

DH

GHICAVÎI VICTOR

nr. 2666 31.05.2017

314.01 Farmacologie, farmacologie clinică

98

D

GHICAVÎI VITALIE

nr. 2440 05.07.2016

321.22  Urologie și andrologie;

99

DH

GHIDIRIM GHEORGHE

nr. 2876 23.03.2018

321.13 Chirurgie

100

DH

GHIDIRIM NICOLAE

nr. 2680 31.05.2017

nr. 2008 03.07.2014

321.20 Oncologie și radioterape

321.13 Chirurgie

101

DH

GHINDA SERGHEI

nr. 2869 23.03.2018

321.07 Ftiziopneumologie; 313.01 Imunologie; 321.25 Alergologie; 324.03 Diagnostic de laborator clinic

102

DH

GLADUN NICOLAE

nr. 2273 07.10.2015

321.13 Chirurgie

103

DR

GLAVAN IULIAN

nr. 2792 23.03.2018

321.21 Neurochirurgie

104

DH

GONCIAR VEACESLAV

nr. 2667 31.05.2017

314.01 Farmacologie, farmacologie clinică

105

DH

GREJDEANU FIODOR

nr. 2888 23.03.2018

331.03 Medicina socială și management

106

DH

GRIB LIVIU

nr. 1666 23.05.2012

321.01 Boli interne (gastroenterologie; pulmonologie; hepatologie; nefrologie) 321.03 Cardiologie

107

DH

GROPPA LILIANA

nr. 1793 14.06.2013

321.04 Reumatologie

108

DH

GROPPA STANISLAV

nr. 2674 31.05.2017

321.05 Neurologie clinică

109

DH

GROSU AUREL

nr. 3015 11.05.2018

321.03 Cardiologie

110

DH

GROSU VICTORIA

nr. 2889 19.11.2015

165.01 Fiziologia omului și animalelor

111

DH

GUDIMA ALEXANDRU

nr.1162 08.07.2011

321.20 Oncologie și radioterapie

112

DH

GUDUMAC EVA

nr. 2677 31.05.2017

321.14 Chirurgie pediatrică

113

DH

GUDUMAC VALENTIN

nr. 2668 31.05.2017

nr. 2886 23.03.2018

315.01 Biochimie medicală

324.03 Diagnostic de laborator clinic

114

DH

GUȚU EUGEN

nr. 2877 23.03.2018

321.13 Chirurgie

115

DH

HACINA TAMARA

nr. 2771 23.03.2018

311.01 Anatomia omului

116

DH

HADJIU SVETLANA

nr. 2542 16.02.2016

321.05 Neurologie clinică

117

DH

HAIDARLÎ ION

nr. 2784 23.03.2018

321.07 Ftiziopneumologie

118

D

HÎȚU DUMITRU

nr. 1498 16.02.2012

323.01 Stomatologie

119

DH

HOLBAN TIBERIU

nr. 2036 09.10.2014

321.09 Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

120

DH

HOTINEANU ADRIAN

nr. 2532 28.12.2016

321.13 Chirurgie

121

DH

HOTINEANU VLADIMIR

nr. 2878 23.03.2018

321.13 Chirurgie

122

DH

IACOVLEV IRAIDA

nr. 1766 20.12.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

123

D

IACUB VLADIMIR

nr. 1137 31 03.2011

321.13 Chirurgie

124

DH

IAVORSCHI CONSTANTIN

nr. 2875 23.03. 2018

321.07 Ftiziopneumologie

125

D

IGNATENCO SERGHEI

nr. 1736 15.11.2012

321.13 Chirurgie

126

DH

ILCIUC ION

nr. 1772 20.12.2012

321.05 Neurologie clinică

127

DH

ISTRATI VALERIU

nr. 2467 06.10.2016

nr. 2581 23.03.2017

321.03 Cardiologie

321.01  Boli interne

128

DH

IVANOV VICTORIA

nr. 2097 24.02.2015

321.03 Cardiologie

129

D

JERU ION

nr. 2545 16.02.2017

321.17  Oftalmologie

130

DH

JOVMIR VASILE

nr. 1677 23.05.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

131

DH

KUSTUROV VLADIMIR

nr. 2055 23.12.2014

321.18 Ortopedie și traumatologie

132

DH

LACUSTĂ VICTOR

nr. 1537 16.02.2012

nr. 2772 23.03.2018

165.01 Fiziologia omului și a animalelor

312.02 Neuroștiințe (inclusive psihofiziologie); 321.12 Medicină alternativă

133

DH

LISNIC VITALIE

nr. 1707 05.07.2012

321.05 Neurologie clinică

134

DH

LÎSÎI LEONID

nr. 1337 11.11.2011

nr. 1469 16.02.2012

312.01 Fiziologie și fiziopatologie

315.01 Biochimie medicală

135

DH

LOZAN OLEG

nr. 2471 06.10.2016

331.03 Medicina socială și management

136

DH

LUTAN VASILE

nr. 2665 31.05.2017

312.01 Fiziologie și fiziopatologie

137

DH

MANIUC MIHAIL

nr. 1705 05.07.2012

321.16 Otorinolaringologie

138

D

MARIAN-PAVLENCO ANGELA

nr. 2629 31.05.2017

321.15 Obstetrică și ginecologie

139

D

MARTALOG VALENTIN

nr. 1930 13.02.2014

321.20 Oncologie și radioterapie

140

DH

MATCOVSCHI SERGIU

nr. 2675 31.05.2017

321.07 Ftiziopneumologie

141

DH

MAZUR MINODORA

nr. 2468 06.10.2016

321.04 Reumatologie

142

D

MĂTRĂGUNĂ NELEA

nr. 2098 24.02.2015

321.03 Cardiologie

143

D

MELNIC EUGEN

nr. 2538 16.02.2017

311.02 Anatomie patologică

144

DH

MEREUȚĂ ION

nr. 2681 31.05.2017

321.20 Oncologie și radioterapie 331.03 Medicina socială și management

145

DH

MIHU ION

nr. 1794 14.06.2013

322.01 Pediatrie și neonatologie

146

DH

MIȘIN IGOR

nr. 1799 21.06.2013

nr. 1990 10.04.2014

321.20 Oncologie și radioterapie

321.13  Chirurgie

147

D

MIȘINA ANA

nr. 2462 06.10.2016

321.15 Obstetrică și ginecologie

148

DH

MOLDOVANU ION

nr. 2873 23.03.2018

321.05 Neurologie clinică

149

DH

MOROZ PETRU

nr. 1546 16.02.2012

321.18 Ortopedie și traumatologie

150

D

MOSCALU VITALIE

nr. 1822 02.07.2013

321.23 Cardiochirurgie

151

DH

MOȘIN VEACESLAV

nr. 1796 14.06.2013

321.15 Obstetrică și ginecologie

152

D

MUSTEA ANATOL

nr. 1689 05.07.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

153

D

MUSTEAȚĂ VASILE

nr. 1935 13.02.2014

321.10 Hematologie și hemotransfuzie

154

DH

MUȘET GHEORGHE

nr. 1626 05.04.2012

321.08 Dermatologie și venerologie

155

DH

NACU ANATOL

nr. 2782 23.03.2018

321.06 Psihiatrie și narcologie

156

DH

NACU VIOREL

nr. 1134 31.03 2011

nr. 2441 05.07.2016

311.01 Anatomia omului

321.13 Chirurgie

321.24 – Transplantologie; 341.01 – Inginerie tisulară și culturi celulare

157

D

NEGARĂ ANATOLIE

nr.1051 18.03. 2010

nr. 2788 23.03.2018

321.03 Cardiologie

321.11 Gerontologie și geriatrie

158

DH

NICOLAU GHEORGHE

nr. 1797 14.06.2013

323.01 Stomatologie

159

D

NISTREANU ANATOLIE

nr. 2671 31.05.2017

316.01 Farmacie

160

DH

ODOBESCU STELA

nr. 2778 23.03.2018

321.05 Neurologie clinică

161

DH

OJOVAN VITALIE

nr. 1861 14.11.2013

631.04 Filosofia științei și tehnicii

632.01 Etică și bioetică

162

D

OPALCO IGOR

nr. 2439 05.07.2016

321.15 Obstetrică și ginecologie

163

DH

OPOPOL  NICOLAE

nr. 1540 16.02.2012

331.02 Igienă

164

DH

OSTROFEȚ GHEORGHE

nr. 2689 31.05.2017

331.02 Igienă

165

DH

PALADI GHEORGHE

nr. 2881 23.03.2018

321.15 Obstetrică și ginecologie

166

DH

PALII INA

nr. 1895 18.12.2013

322.01 Pediatrie și neonatologie 321.03 Cardiologie

167

D

PARII SERGIU

nr. 1852 03.10.2013

314.01 Farmacologie, farmacologie clinică

168

DH

PASCAL OLEG

nr. 2328 22.12.2015

332.01 Reabilitare medicală și medicină fizică

169

DH

PĂDURE ANDREI

nr. 2799 23.03.2018

351.01 Medicină legală

170

DH

PÂNTEA VICTOR

nr. 1383 22.12.2011

321.09 Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

171

D

PELTEC ANGELA

nr. 2541 16.02.2017

321.01 – Boli interne (gastroenterologie, hepatologie), 321.24 Traumatologie

172

D

PETROV VICTOR

nr. 1755 20.12.2012

321.15 Obstetrică și ginecologie

173

DH

PISARENCO SERGHEI

nr. 2325 22.12.2015

321.07  Ftiziopneumologie

174

D

PÎNZARU IURIE

nr. 2585 23.03.2017

331.02 Igienă

175

D

PLĂCINTĂ GHEORGHE

nr. 2019 03.07.2014

321.09 Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

176

D

POGONEA INA

nr. 2109 09.04.2015

314.01 Farmacologie, farmacologie clinică

177

DH

POPOVICI ION

nr. 3026 11.05.2018

321.03 Cardiologie

178

DH

POPOVICI MIHAIL

nr. 3027 11.05.2018

321.03 Cardiologie

179

DH

PRISACARI VIOREL

nr. 2687 31.05.2017

331.01 Epidemiologie

180

D

PROCOPIȘIN LARISA

nr. 2323 22.12.2015

321.25 Alergologie

181

D

PUNGA JANNA

nr. 2153 28.05.2015

321.20 Oncologie și radioterapie

182

D

RABA TATAIANA

nr. 2546 16.02.2017

321.09  Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

183

D

RAILEAN SILVIA

nr. 3007 11.05.2018

323.01 Stomatologie

184

D

REMIȘ VLADIMIR

nr. 1780 14.06.2013

316.01 Farmacie

185

DH

REVENCO MIRCEA

nr. 2783 23.03.2018

321.06 Psihiatrie și narcologie

186

DH

REVENCO NINEL

nr. 2020 03.07.2014

nr. 2777 23.03.2018

322.01 Pediatrie și neonatologie

321.04 Reumatologie

187

DH

REVENCO VALERIU

nr. 2531 28.12.2016

321.03 Cardiologie

188

DH

RÎVNEAC VICTOR

nr. 2662 31.05.2017

311.02 Anatomie patologică

189

D

ROBU MARIA

nr. 2007 03.07.2014

321.10 Hematologie

190

DH

ROJNOVEANU GHEORGHE

nr. 2879 23.03.2018

321.13 Chirurgie

191

D

ROȘCA SERGIU

nr. 1163 08.07.2011

321.20 Oncologie și radioterapie

192

DH

ROȘCA ANDREI

nr. 1678 23.05.2012

324.01 Radiologie și imagistică medicală

193

DR

ROTARU  LILIA

nr. 2779 23.03.2018

321.05 Neurologie clinică

194

DH

ROTARU NATALIA

nr. 1989 10.04.2014

324.01 Radiologie și imagistică medicală

195

D

ROTARU TUDOR

nr. 1931 13.02.2014

321.20 Oncologie și radioterape

196

DH

RUDIC VALERIU

nr. 2848 23.03.2018

313.02 Microbiologie, virusologie medicală

197

D

RUSU-RADZICHEVCI NATALIA

nr. 2156 28.05.2015

323.01 Stomatologie

198

DH

SAFTA VLADIMIR

nr. 1718 09.10.2012

316.01 Farmacie

199

DH

SAIN DMITRI

nr. 2785 23.03.2018

321.07  Ftiziopneumologie

200

DH

SANDUL ALEXANDRU

nr. 1706 05.07.2012

321.16 Otorinolaringologie

201

DH

SAULEA AUREL

nr. 1791 14.06.2013

312.01 Fiziologie și fiziopatologie

202

D

SÂRBU ZINAIDA

nr. 1778 14.06.2013

321.15 Obstetrică și ginecologie

203

DH

SERBENCO ANATOL

nr. 1818 02.07.2013

321.15 Obstetrică și ginecologie

204

D

SINIȚÎN LILIA

nr. 1894 18.12.2013

311.02. Anatomie patologică

205

D

SÎRBU DUMITRU

nr. 2009 03.07.2014

323.01 Stomatologie

206

DH

SMIȘNOI MARIANA

nr. 1939 13.02.2014

321.01 Boli interne

207

DH

SOFRONI DUMITRU

nr. 1761 20.10.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

208

DH

SOFRONI LARISA

nr. 1764 20.10.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

209

D

SOLOMON OLEG

nr. 2079 24.02.2015

323.01 Stomatologie

210

D

SPINEI AURELIA

nr. 1868 14.11.2013

323.01 Stomatologie

211

DH

SPINEI LARISA

nr. 2691 31.05.2017

331.03 Medicina socială și management

212

DH

SPÎNU CONSTANTIN

nr. 3029 11.05.2018

nr. 2500 15.11.2016

331.02 Epidemiologie, 313.02 Microbiologie, virusologie medicală

213

DH

STASII ECATERINA

nr. 2376 21.04.2016

322.01 Pediatrie și neonatologie

214

D

STRATAN VALENTINA

nr. 1979 10.04.2014

321.20 Oncologie și radioterapie

215

D

STRATU ECATERINA

nr. 2077 24.02.2015

314.01 Farmacologie, farmacologie clinică

216

DH

SUMAN SERGHEI

nr. 2583 23.03.2017

311.01 Anatomia omului 321.13 Chirurgie

217

D

ȘANDRU SERGHEI

nr. 1933 13.02.2014

321.19 Anesteziologie și terapie intensivă

218

DH

ȘAPTEFRAȚI LILIAN

nr. 2663 31.05.2017

311.02 Anatomie patologică

219

DH

ȘAVGA NICOLAE

nr. 1710 05.07.2012

321.14 Chirurgie pediatrică

220

DH

ȘCERBATIUC DUMITRU

nr. 2885 23.03.2018

323.01 Stomatologie

221

DH

ȘCIUCA SVETLANA

nr. 2683 31.05.2017

nr. 2543 16.02.2017

322.01 Pediatrie și neonatologie

321.07 Ftiziopulmonologie

222

DH

ȘTEFANEȚ MIHAIL

nr. 1379 22.12.2011

311.01 Anatomia omului

223

D

ȘTEPA SERGHEI

nr. 2155 28.05.2015

321.20 Oncologie și radioterapie

224

D

TAFUNI OVIDIU

nr. 1940 13.02.2014

331.02 Igienă

225

DH

TAGADIUC OLGA

nr. 2871 23.03.2018

315.01 Biochimie medicală

226

DH

TARAN ANATOL

nr. 2293 19.11.2015

nr. 2631 31.05.2017

321.18 Ortopedie și traumatologie 341.01 Inginerie tisulară și culturi celulare

227

DH

TĂNASE ADRIAN

nr. 2682 31.05.2017

321.22 Urologie și andrologie

228

D

TCACIUC EUGEN

nr. 2539 16.02.2017

321.01 Boli interne (gastroenterologie)

229

DH

TIMIRGAZ VALERIU

nr. 2884 23.03.2018

321.21 Neurochirurgie

230

DH

TINTIUC DUMITRU

nr. 2889 23.03.2018

331.03 Medicina socială și management

231

DH

TODIRAȘ MIHAIL

nr. 944 23.04. 2009

314.01 Farmacologie, farmarmacologie clinică 321.19 Anesteziologie și terapie intensivă

232

D

TODIRAȘ STELA

nr. 2108 09.04.2015

312.01 Fiziologie și fiziopatologie

233

DH

TOPALO VALENTIN

nr. 2686 31.05.2017

323.01 Stomatologie

234

DH

TOPOR BORIS

nr. 1628 05.04.2012

nr. 1745 15.11.2012

321.18 Ortopedie și traumatologie 311.01 Anatomia omului

235

D

TRIFAN VALENTINA

nr. 2584 23.03.2017

323.03.  Stomatologie

236

D

TUDOR ELENA

nr. 2324 22.12.2015

321.07  Ftiziopneumologie

237

DH

ȚÎBĂRNĂ ION

nr. 2672 31.05.2017

321.01 Boli interne (gastroenterologie; pulmonologie; hepatologie; nefrologie)

238

DH

ȚÎBÎRNĂ GHEORGHE

nr. 1771 20.10.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

239

DH

ȚÎRDEA TEODOR

nr. 2961 23.03.2018

nr. 1538 16.02.2012

631.04 Filosofia științei și tehnicii

632.01 Etică şi bioetică

240

DH

ȚURCAN SVETLANA

nr. 1938 13.02.2014

321.01 Boli interne

241

D

ȚURCANU VASILE

nr. 2887 23.03.2018

324.01 Radiologie și imagistică medicală

242

DH

ȚUREA VALENTIN

nr. 2738 31.05.2017

322.01 Pediatrie și neonatologie

243

D

UNCU LIVIA

nr. 1971 10.04.2014

316.01 Farmacie

244

DH

UNCUȚĂ DIANA

nr. 2327 23.12.2015

323.01 Stomatologie

245

D

UNGUREANU SERGIU

nr. 2037 09.10.2014

321.13 Chirurgie

246

D

USTIAN AURELIA

nr. 1934 13.02.2014

321.07 Ftiziopneumologie

247

D

UȘURELU NATALIA

nr. 2195 07.07.2015

322.01 Pediatrie și neonatologie 315.02 Biologie moleculară și genetică medicală

248

DH

VALICA VLADIMIR

nr. 2669 31.05.2017

316.01 Farmacie

249

DH

VATAMAN ELEONORA

nr. 3028 11.05.2018

321.03 Cardiologie

250

DH

VEREGA GRIGORE

nr. 1937 13.02.2014

321.18 Ortopedie și traumatologie

251

DH

VIȘNEVSCHI ANATOL

nr. 2625 31.05.2017 nr. 1804 21.06.2013

312.01 Fiziologie și fiziopatologie 324.03 Diagnostic de laborator clinic

252

DH

VOLOC ALEXANDRU

nr. 2794 23.03.2018

322.01 Pediatrie și neonatologie

253

DH

VOVC VICTOR

nr. 2664 31.05.2017

312.01 Fiziologie și fiziopatologie

254

D

VUDU LORINA

nr. 1867 14.11.2013

321.02 Endocrinologie

255

D

ZAGNAT VASILE

nr. 2797 23.03.2018

323.01 Stomatologie

256

DH

ZAPUHLÎH GRIGORE

nr. 1709 05.07.2012

321.21 Neurochirurgie

257

D

ZARBAILOV NATALIA

nr. 2011 03.07.2014

331.03 Medicina socială și management

258

DH

ZOTA IEREMIA

nr. 2661 31.05.2017

311.02 Anatomie patologică