Default Header Image

Informații pentru candidații la studii

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II ‒ studii superioare de master (HG nr. 464 din 28 iulie 2015) și Regulamentului de organizare a ciclului II – studii superioare de master, în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (aprobat prin decizia Senatului 6/24 din 25 iunie 2021) admiterea la programul de masterat Tehnologii moleculare în sănătate la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” se efectuează în bază de concurs.

 

La concursul de admitere pot participa cetățenii Republicii Moldova, care au studii superioare, studii postuniversitare de rezidențiat sau secundariat clinic (după caz).

 

Deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, de studii universitare integrate sau studii de master, care au beneficiat de instruire cu finanţare de la bugetul de stat, pot urma studiile la programul de masterat  Tehnologii moleculare în sănătate doar în bază de contract, cu achitarea taxei de studii.

 

Procedura de selectare a candidaților pentru admitere la studii superioare de masterat se va face în două etape:

- evaluarea scrisorii de motivare din partea aplicatului;

- nota medie generală din diploma de studii de licență sau studii integrate.

 

Concursul de admitere se va efectua în baza următoarei formule:

MC = 0,20SM + 0,80MG,

unde:

MC – media de concurs calculată ca medie ponderată;

SM – nota evaluării scrisorii de motivare din partea aplicatului;

MG – media generală din diploma de studii de licență sau studii integrate.

Media de concurs se calculează până la sutimi, fără rotunjire.