Default Header Image

Planul de admitere

ADMITEREA 2023-2024

Școala Doctorală în domeniul Științe medicale a Consorțiului Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” cu Instituțiile Organizatoare de Doctorat: Agenția Națională de Sănătate Publică, Institutul de Cardiologie, Institutul de Oncologie, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul Mamei şi Copilului, Spitalul Clinic Republican și Institutul de Medicină Urgentă anunţă concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III (cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract) pentru anul de studii 2023-2024 în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 678/2023 cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul academic 2023-2024 și ordinul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1199 din 26 septembrie 2023 (Planul de repartizare a granturilor doctorale a.u. 2023-2024).

Admiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014) și Hotărârii  Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 “Cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituţiilor de învăţământ superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale”.

Pentru Școala Doctorală în domeniul Științe medicale au fost alocate 67 locuri cu finanţare de la bugetul de stat.

Concursul se organizează simultan pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă. Admiterea la doctorat se face în bază de concurs, în condiţii de transparenţă.