Default Header Image

Susținere teze 2016

Filtru

2016

Irina Paladii – susținerea tezei de doctor în științe medicale
Ghidirim Gheorghe, academician al AŞM, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef catedră Chirurgie nr.1 “Nicolae Anestiadi”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
Tema tezei
Hemoragiile retroperitoneale în traumatismul pelvio-abdominal: diagnosticul, tratamentul şi profilaxia complicaţiilor
Alexandru Voloc – susținerea tezei de doctor habilitat în științe medicale
Valentin Ţurea-doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar; Michèle Garabédian-doctor în științe medicale și biologice, doctor de stat, director de cercetări de I clasă, profesor
Tema tezei
Aspecte clinico – biologice şi genetice în patogenia carenţei vitaminei din perioadele pre – şi post natală de dezvoltare a copilului
Irina Vrabii – susținerea tezei de doctor în științe medicale
Bendelic Eugeniu, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Tema tezei
Tratamentul chirurgical al miopiei și astigmatismului miopic prin folosirea metodei lasik cu formarea unui lambou ultrafin