Cercetari Header image

Victor Andronachi – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Data
Grigore Zapuhlîh, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Pretendent: Victor Andronachi

Conducător ştiinţific: Grigore Zapuhlîh, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:

Preşedinte:

Mihail Gavriliuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar, şef catedră Neurologie a IP USMF “Nicolae Testemiţanu” (321.05)

Secretar:

Aureliu Bodiu, dr. şt. med., profesor universitar, secretar științific, Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (IMSP INN) (321.21)

Membrii:

Anatolii Son, dr. hab. şt. med., profesor universitar,  șef catedră Neurochirurgie și neurologie a Universității Naționale de Medicină din Odesa, Ucraina (321.21)

Eduard Eftodiev, dr. şt. med., conferenţiar universitar, IMSP INN (321.21)

Ion Moldovanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Instituția Medico-Sanitară Publică  Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (IMSP INN) (321.05)

Stela Odobescu, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar, IMSP INN (321.05)

Valeriu Matcovschi, dr. hab. şt. med., medic neurochirurg, IMSP INN (321.21)

Referenți oficiali:

Ion Poiată, dr. şt. med., profesor universitar, Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Iași, România (321.21)

Vasile Burunsus, dr. şt. med., Neurochirurg, Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină Urgentă (IMSP IMU) (321.21)

Tema tezei: „Tratamentul microneurochirurgical al anevrismelor saculare de circulaţie anterioară a poligonului Willis”

Specialitatea: 321.21 – Neurochirurgie

Data: 11 Noiembrie 2015

Ora: 12:00

Local: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, bir. 205 (MD – 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

Ideile de suport ale studiului au fost relatate în 17 lucrări ştiinţifice, inclusiv 7 articole în reviste recenzate, dintre care 2 lucrări publicate în reviste internaţionale, 9 lucrări de un singur autor.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: Studiul particularităților clinice, imagistice și al  strategiilor curente de tratament chirurgical al anevrismelor saculare de circulaţie anterioară a poligonului Willis, în contextul implementării tehnicii minim invazive „keyhole” supraorbital.

2. Conținutul de bază al tezei: Teza constă din: adnotare, lista  abrevierilor, cuprins, introducere, sinteza bibliografică, obiecte și metode, rezultatele cercetărilor, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări practice, bibliografie, anexe. Teza este expusă pe 140 pagini, fiind compusă din introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluzii, recomandări practice şi bibliografie din 217 titluri. Materialul ilustrativ include 17 tabele, 37 figuri, 17 formule și 5 anexe.

3. Principalele rezultate obținute: A fost propus un algoritm nou de investigare a pacienților cu anevrisme cerebrale, fapt care ne-a permis de a scurta la maxim timpul de la internare până la operație, iar utilizarea lui ne-a ajutat să avem o viziune deplină asupra geometriei anevrismului, coletului anevrismal și relația lui cu structurile osoase ale bazei craniene. A fost implementată metoda minim invazivă ”keyhole” supraorbital de abordare a anevrismelor de circulație anterioară a poligonului Willis și perfecționată de noi, prin orbitotomie parțială în bloc, în scopul măririi unghiului de atac chirurgical, în raport cu planul vertical. Au fost analizate rezultatele comparative ale tratamentului chirurgical prin trei metode diferite  şi determinate avantajele metodei minim invazive, prin abord supraorbital „keyhole”  în managementul chirurgical al anevrismelor de circulație anterioară a poligonului Willis față de abordurile clasice. A fost determinat riscul apariției complicațiilor legate de abordul chirurgical (RR) la pacienții cu  anevrisme de circulație anterioara a poligonului Willis, operați prin trei aborduri craniene diferite.

Problema științifică soluționată în teza: Acest studiu a demonstrat că metoda minim invazivă „keyhole” supraorbital este eficientă pentru accesarea anevrismelor necomplicate, situate în circulația anterioară a poligonului Willis cu un risc de complicații intra- și postoperatorii evident scăzut, în comparație cu abordurile clasice utilizate.