Cercetari Header image

Olga Procopenco, susținerea tezei de doctor în științe medicale

Data
Topalo Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Pretendent: Procopenco Olga

Conducător științific: Topalo Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Consiliul științific specializat: D-50 323.01-05 din cadrul Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Tema tezei: „Fracturile complexului zigomatic și tratamentul lor”

Specialitatea: 323.01 – Stomatologie

Data: 18 martie 2015                             

Ora: 14:00

Local: IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala de Conferințe, bir. 205 (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 165).

Componența Consiliului Științific Specializat:

Preşedinte: Ciobanu Sergiu – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

Secretar:   Spinei Iurie – doctor în științe medicale, conferenţiar universitar

Membrii: Nicolau Gheorghe – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

                Topor Boris – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

                Chele Nicolae – doctor în științe medicale, conferenţiar universitar

                 Granciuc Gheorghe – doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar

Referenți oficiali: Lupan Ion – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

                             Cojocaru Mihail – doctor în științe medicale, conferenţiar universitar.

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

  1. Procopenco O., Topalo V., Sîrbu D. Aspecte contemporane în osteosinteza fracturii de complex zigomatic. În: Archives of the Balcan Medical Union, 2012, vol.47, nr.3, (supl.3), p. 122-126. ISSN 0041-6940.
  2. Procopenco O., Topalo V., Sîrbu D. Surgical treatment of comminuted zygomatic complex fractures: a case report. În: Archives of the Balcan Medical Union, 2014, vol.49, nr.1, (supl.1), p.166-169. ISSN 0041-6940.
  3. Procopenco O., Topalo M., Sîrbu D. Accesul endooral în osteosinteză la rebordul infraorbital. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chișinău, 2013, nr. 3(39), p. 175-180. ISSN 1857-0011. Categoria B.
  4. Procopenco O. Semnificația metodelor imagistice în diagnosticul fracturilor de complex zigomatic. În: Medicina stomatologică. Chişinău, 2013, nr.4(29), p.10-14. ISSN 1857-1328. Categoria B.
  5. Covaliciuc A., Sîrbu D., Procopenco O. Radiodiagnosticul de urgenţă a traumatismelor regiunii maxilo-faciale. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Științe Medicale. Chişinău, 2007, nr. 5(14), p. 139-143. ISSN 1857-0011. Categoria B.
  6. Procopenco O. Semiologia fracturilor de complex zigomatic. În: Anale ştiinţifice ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 2004, ed.V, vol.3, p.681-686. Categoria C.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată: Determinarea varietăților fracturilor de complex zigomatic cu stabilirea indicațiilor metodelor chirurgicale miniinvazive, care ar asigura obţinerea fixării şi stabilităţii fragmentelor reduse, concomitent evitând (în măsura posibilităţilor) cicatricile cutanate, paraliziile musculaturii mimice, deformaţiile pleoapelor, infecţiile postoperatorii etc.

Conținutul de bază a tezei: Lucrarea constă din introducere, 4 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii, recomandări practice, referinţe bibliografice (228 de titluri), 4 anexe, 143 de pagini conţinut de bază. Materialul ilustrativ include 12 tabele și 74 de figuri.

Principalele rezultate obținute: Manifestările clinice concretizate, sistematizate şi descrise vor constitui un suport important pentru medicii practicieni în aprecierea localizării liniilor de fractură, selectarea incidenţei radiografice adecvate în diagnosticul timpuriu al fracturilor complexului zigomatic. Metoda de osteosinteză cu şurub şi fir metalic elaborată şi implementată este simplă şi poate fi aplicată pe larg în practica cotidiană. Accesul chirurgical endooral la rebordul infraorbital este efectiv, miniinvaziv, evitând cicatricile cutanate şi protejând fasciculul neurovascular infraorbital. Algoritmul de diagnostic şi tratament miniinvaziv elaborat şi implementat, contribuie la reabilitarea timpurie a pacienţilor cu fracturi ale complexului zigomatic.