Cercetari Header image

Marin Vozian – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Data
Rojnoveanu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Pretendent: Marin Vozian 

Conducător ştiinţific: Rojnoveanu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Consultant ştiinţific: Mişin Igor, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 50.321.13-05 – Chirurgie, instituit prin ordinul preşedintelui Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare nr.163/C.Ș.S. din 01.06.2015, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea publică a tezei de doctor în științe medicale a competitorului Vozian Marin.

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:

Gudumac Eva – preşedinte, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al AŞM

Casian Dumitru – secretar ştiinţific, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar

Bujor Petru – membru, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar

Belev Nicodim – membru, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător

Boian Gavril – membru, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător

Rîvneac Victor – membru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Timiș Toader – membru, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar

Referenți oficiali:

Cazacov Vladimir – doctor habilitat  în științe medicale, conferenţiar universitar.

Donscaia Ana – doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător

Tema tezei: „Diagnosticul și tratamentul mucocelului apendicular”

Specialitatea: 321.13 – Chirurgie

Data: 03 iulie 2015

Ora: 14.00

Local: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, bir. 205 (MD – 2004, Chişinau, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului: Rezultatele obţinute sunt publicate 21 lucrări, dintre care articole  publicate în reviste internaționale cotate ISI și indexate SCOPUS – 4, în reviste din străinătate recunoscute – 1, în reviste naţionale recenzate (categoria B) – 4, în reviste aflate în proces de acreditare – 1, rezumate ale prezentărilor la congrese naţionale şi internaţionale – 10, materiale la saloanele de invenţii – 1, publicaţii fără coautori – 2.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: Ameliorarea rezultatelor tratamentului mucocelului apendicular și sporirea eficienței profilaxiei și tratamentului complicațiilor evolutive în baza optimizării tacticii diagnostico-curative.

2. Conținutul de bază al tezei: Teza este compartimentată tradiţional şi include introducere, revista literaturii (capitolul 1), prezentarea materialelor şi metodelor de cercetare (capitolul 2), prezentarea rezultatelor cercetărilor proprii (capitolele 3, 4), sinteza rezultatelor obținute, concluzii generale și recomandări practice, anexe, bibliografie din 191 titluri, 116 pagini conţinut de bază, 9 tabele, 69 figuri.

3. Principalele rezultate obținute: S-a demonstrat că tactica de tratament în caz de leziuni mucinoase ale apendicelui este în strictă corelație cu tipul histologic ale acestora. Au fost evidențiate reperele diagnostice pozitive pentru mucocelul apendicular și pseudomixomul peritoneal. S-a subliniat importanţa scorurilor de carcinomatoză peritoneală, de citoreducție și a titrării markerilor tumorali în evaluarea pacientului cu leziuni mucinoase apendiculare și pseudomixom peritoneal. Analiza detaliată a particularităților morfologice și corelația acestora cu evoluția clinică a subliniat încă o dată că un examen histopatologic extemporaneu ar permite aprecierea tacticii chirurgicale intraoperator, evitând necesitatea de reintervenții după obținerea rezultatului histologic definitiv. În baza rezultatelor documentate a profilului imunohistochimic, s-a demonstrat pertinent că în prezența leziunilor mucinoase ovariene, sursa primară probabilă a neoplasmelor în majoritatea cazurilor este apendicele vermicular. S-a argumentat necesitatea monitorizării îndelungate postoperatorii a pacienților cu leziuni mucinoase ale apendicelui indiferent de tipul histologic, deoarece și neoplasmele mucinoase cu potențial malign redus posedă capacitate pentru dezvoltarea pseudomixomului peritoneal. Analiza duratei de supraviețuire a pacienților în funcție de potențialul malign al LMA a permis prognozarea acesteia și a demonstrat că la intervalul de 75 de luni postoperator vor supraviețui doar 50% dintre pacienți.