Cercetari Header image

Liliana Fuior-Bulhac – susţinerea tezei de doctor în științe medicale

Data
Rotaru Natalia, doctor habilitat în știinţe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Pretendent: Liliana Fuior-Bulhac 

Conducător ştiinţific: Rotaru Natalia, doctor habilitat în știinţe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Consultant ştiinţific: Olga Cernețchi, doctor habilitat în știinţe medicale, profesor  universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Consiliul Ştiinţific Specializat: DH 50 324.01–01– Radiologie și imagistică medicală, instituit prin ordinul preşedintelui C.N.A.A nr. 133/C.Ş.S. din 16 aprilie 2015, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea publică a tezei de doctor în științe medicale a doctorandei Fuior-Bulhac Liliana.

Tema tezei: Evaluarea ecografică a retardului de creștere intrauterină a fătului

Specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală

Data: 03 iunie 2015

Ora: 14.00

Local: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (MD – 2004, Chişinau, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului: Rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice, inclusiv 10 articole în reviste ştiinţifice recenzate (6 fără coautori) şi 8 teze la conferințe ştiinţifice internaţionale și cu participare internațională. Aspecte, ce țin de diagnosticul ecografic al RCIU a fătului, au fost expuse în manualul „Ecografia în obstetrică: Noţiuni generale”, V. Cotorcea, Liliana Fuior-Bulhac, elaborat în cadrul proiectului moldo-elveţian „Modernizarea sistemului perinatologic în Republica Moldova”, faza a 2-a (2008-2011).

Rezumatul tezei

1.    Problematica abordată: Stabilirea parametrilor ecografici și dopplerografici eficienţi în diagnosticarea retardului de creştere intrauterină (RCIU) a fătului în baza cărora va fi posibilă optimizarea conduitei obstetricale și prognozarea gradului de avansare a procesului patologic; elaborarea algoritmului de conduită ecografică la pacientele cu RCIU a fătului; stabilirea corelației dintre schimbările morfologice ale placentei și modificările ultrasonografice în RCIU.

2.    Conținutul de bază al tezei: A fost prezentată revista literaturii contemporane de specialitate; descrise materialele și metodele de cercetare; evaluat rolul parametrilor ecografici (masa estimativă fetală, biometria fetală, volumul lichidului amniotic și placentografia) în aprecierea RCIU a fătului; s-au stabilit particularităţile fluxurilor dopplerografice ale sistemului materno-fetal (dopplerografia arterelor ombilicale, uterine, cerebrală medie și ductul venos) în aprecierea stării funcţionale a fătului în RCIU; s-au evidențiat particularităţile morfologice ale complexului placentar în RCIU cât și corelaţiile circulatorii morfopatologice şi dopplerografice.

3.    Principalele rezultate obținute: Au fost determinați markerii ecografici (circumferinţa abdomenului (CA) și masa estimativă fetală (MEF)) și dopplerografici (indicatorii velocimetrici în vasele circuitului materno-fetal), imperativi în depistarea RCIU. A fost elucidată importanța studiului velocimetric pe artera cerebrală medie (ACM) și ductului venos (DV) în evaluarea stării fătului în caz de RCIU. S-a stabilit că morbiditatea și mortalitatea neonatală în RCIU este în corelare directă cu gradul insuficienței circulatorii și cu deficitul de masă corporală. A fost elaborat un algoritm de conduită ecografică a fetușilor cu RCIU, ce va permite optimizarea conduitei obstetricale și ameliorarea indicatorilor perinatali. A fost stabilit că depistarea dopplerografică oportună a insuficienţei circulatorii placentare reprezintă markerul modificărilor lezionale placentare.