Cercetari Header image

Gabriela Pavlic – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Data
Ion Moldovanu, dr. hab. șt. med., profesor universitar

Pretendent: Gabriela Pavlic

Conducător ştiinţific: Ion Moldovanu, dr. hab. șt. med., profesor universitar

Consultant ştiinţific: Victor Vovcdr. hab. șt. med., profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: DH 50.321.05 – 04

Tema tezei: „ Variantele clinice și unele aspecte patogenice ale manifestărilor algice în boala Parkinson (studiu clinic, fiziologic)”.

Specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică   

Data: 11.11.2015 ,

Ora: 14:00

Local: IP USMF „Nicolae Testemiţanu” (Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165), etajul 2, Sala de conferinţe.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

  1. Moldovanu I., Pavlic G. Boala Parkinson: aspecte diagnostice și de tratament. Chișinău: Editura „Tipografia Centrală”, 2011, 260 p, ISBN  978-9975-78-945-5.
  2. Moldovanu I., Pavlic G., Odobescu S. Sindromul algic la pacienţii cu boala Parkinson: prezentarea a două cazuri clinice şi revista literaturii. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Științe  Medicale. Chișinău, 2009, nr 3 (22), p. 48-53, ISNN 1857-0011. Categoria B.
  3. Pavlic G. Variantele clinice ale sindroamelor algice în cadrul bolii Parkinson. În: Anale Științifice ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Chișinău, 2010, ediția a XI, vol. 3, p. 500-509. Categoria  C.
  4. Moldovanu I., Pavlic G. Impactul durerii cronice asupra calității vieții pacienților cu boala Parkinson. În: Buletinul Academiei de Știinte a Moldovei. Științe  Medicale. Chișinău, 2011, vol. 1(29), p.131-136, ISNN 1857-0011. Categoria B.
  5. Pavlic G. Sonografia transcraniană a substanţei negre la pacienţii cu boala Parkinson. În: Medicina alternativă: fiziologie clinică şi metode de tratament. Chișinău, 2012, nr.17, p. 26-30, ISSN 1857-0844. Categoria B.
  6. Pavlic G., Moldovanu I. Rolul testului acut cu levodopa în diagnosticul pozitiv al bolii Parkinson. În: Materialele Conferinței Științifico-Practice ’’Actualități în acordarea asistenței medicale’’, consacrate aniversării a 140 de ani de la fondarea Spitalului Municipal Bălți. Bălți, 2012, p.184-188.
  7. Pavlic G., Moldovanu I., Odobescu S., Rotaru L. A clinical study of pain symptoms in Moldavian Parkinson disease patients. In: Parkinsonism and Related Disorders. Miami Beach, USA, 2009, vol. 15, suppl.2, S69-S70.
  8. Pavlic G., Moldovanu I. Could pain be a reason for misdiagnosis of Parkinson disease? In: Movement Disorders. Dublin, Ireland, 2012, vol. 27, Suppl. 1, S 516.
  9. Diaconu N., Pavlic G. The overall burden of non motor symptoms in Moldavian Parkinson disease patients. In: Movement Disorders. Dublin, Ireland, 2012, vol. 27, Suppl. 1, S 505.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: Problema ştiinţifică abordată în teză este analiza subiecţilor cu boala Parkinson ce prezintă asocierea cu durere cronică și la care s-a demonstrat prezenţa unor particularităţi clinice de corelare a durerii cu severitatea semnelor motorii și non-motorii, cu predominare la pacienții cu fenotipul akinetico-rigid cu un deficit dopaminergic mai avansat.

2. Conţinutul de bază al tezei: introducere, 4 capitole, concluzii, bibliografia 252 titluri, 5 anexe, 131 pagini de text de bază, 29 de figuri şi  42 tabele. Rezultatele cercetării au fost publicate în 20 lucrări ştiinţifice.

3. Principalele rezultate obţinute: Rezultatele acestei cercetări extind şi aprofundează cunoştinţele existente despre durerea cronică în cadrul tabloului clinic al bolii Parkinson. Studiul a stabilit că pacienții cu boala Parkinson și durere cronică au prezentat un grad de afectare motorie și corespunzător, de deficit dopaminergic, mai avansat comparativ cu pacienții fără sindrom algic, reflectat prin vârsta tânără, inclusiv și la debutul bolii și un scor motor total și subscor A sensibil la levodopa semnificativ mai mari. S-a determinat că durerea cronică prezintă și o corelare pozitivă cu severitatea rigidității și bradikineziei, fiind argumente în favoarea ipotezei dopaminergice în patogenia durerii. De asemenea, s-a confirmat conceptul de heterogenitate clinică prin asocierea varibilelor legate de durere și a parametrilor motorii mai sever exprimați cu fenotipul akinetico-rigid al bolii. A fost constatată eficacitatea metodei de stimulare transcraniană electrică cu curent continuu pentru ameliorarea sindromului algic în cadrul bolii Parkinson. Datele obținute aprofundează viziunea contemporană referitor la durerea cronică în cadrul bolii Parkinson și permit optimizarea diagnosticului și tratamentului complex al sindroamelor algice în cadrul bolii Parkinson.