Cercetari Header image

Elena Tofan – susţinerea tezei de doctor în științe medicale

Data
Veaceslav Gonciar – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

În data de 3 iunie 2015, ora 14:00, în incinta IP USMF „Nicolae Testemiţanu” va avea loc susţinerea tezei de doctor în științe medicale cu tema: “Optimizarea farmacoterapiei insuficienţei cardiace cronice prin utilizarea losartanului, lisinoprilului şi asocierii lor”

 

Doctorand:

Elena Tofan

Conducător ştiinţific:

Veaceslav Gonciar – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Consultant ştiinţific:

Ivan Butorov – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Referenţi oficiali:

Valeriu Revenco – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Ludmila Baxan – doctor în științe medicale

 

Preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat:

 Victor Ghicavîi – membru corespondent al AȘM, Om Emerit în Științe, Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar.

 

Secretar ştiinţific al Consiliului:

Ecaterina Stratu – doctor în științe medicale, conferenţiar universitar.