Cercetari Header image

Cristina Ciobanu – susținerea tezei de doctor în științe farmaceutice

Data
Eugen Diug, dr. hab. şt. farm., profesor universitar

În data de 10.07.2015, ora 14:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în științe farmaceutice.

Pretendent: Cristina Ciobanu

Conducător ştiinţific: Eugen Diug, dr. hab. şt. farm., profesor universitar

Consultant ştiinţific: Tatiana Calalb, dr. hab. şt. biol., conferenţiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: DH 50.316.01 – 02 din cadrul IP USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

 

Componenţa Consiliului ştiinţific specializat:

Vladimir Valica, preşedinte, dr. hab. farm., profesor universitar

Anatolie Nistreanu, secretar, dr. șt. farm., profesor universitar

Vladimir Remiş, membru, dr. hab. șt. farm., conferențiar cercetător

Mihail Lupu, membrudr. șt. farm., conferenţiar universitar

Silvia Oroian, membru, dr. hab. şt. biol., profesor universitar, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, România.

Vasile Florea, membru, dr. hab. şt. biol., profesor cercetător

Referenţi oficiali:

Vladimir Safta – dr. hab. şt. farm., profesor unuiversitar

Adriana Ciurba – dr. şt. farm., profesor universitar, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, România.

 

Tema tezei: „Specia Cynara scolymus L. – sursă de noi produse farmaceuticeSpecialitatea: 316.01  – farmacie

Data: 10.07.2015

Ora: 14:00

Local: IP USMF „Nicolae Testemiţanu (str. Malina Mică 66, aula 9)

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

  1. 1.    Ciobanu Cristina, Calalb Tatiana, Diug Eugen. Morfo-biometria plantelor de Cynara scolimusL., cultivată în colecţia de plante medicinale a Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale a USMF „Nicolae Testemiţanu”. În:  Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2011, vol. 1, ediţia XII-a, p. 431-436. Сategoria C.
  2. 2.    Ciobanu Cristina, Calalb Tatiana, Diug Eugen. Totalul polifenolic în produsul vegetal Cynarae folia recoltat în Republica Moldova. În:  Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2012, vol 1. ediţia XI-a, p. 310-313. Сategoria C.
  3. 3.    Ciobanu Cristina. Dinamica acumulării principiilor active în frunzele de Cynara scolymus L., cultivată în Republica Moldova. În: Buletinul  Academiei de Știinţe. Ştiinţele vieţiiChişinău, 2015, vol. 1(325), p. 144-151. Сategoria B.
  4. 4.    Ciobanu Cristina, Diug Eugen, Calalb Tatiana, Tomuţă Ioan, Achim Marcela.  Optimizarea metodei de extracţie cu ultrasunet a principiilor active din specia Cynara scolymus L.  În:  Curierul Medical. Chişinău, 2015, vol. 58(2), p. 23-28. Сategoria B.
  5. 5.    Ciobanu Cristina, Diug Eugen, Calalb Tatiana, Achim Marcela. Determinarea calităţii produsului  vegetal Cynarae folium. In: Revista farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2014, nr 3-4, p. 70.  Сategoria C.
  6. 6.    Чобану Кристина. Морфо-анатомическое строение листьев артишока (Cynara scolymus L.), выращенного в условиях Республики Молдова. В: «Modern Phytomorphology», Львов, Украина, 2012, том 2, с. 145–148.
  7. 7.    Кристина К. Чобану, Татьяна И. Калалб, Евгений М. Дюг. Cравнительный морфо-анатомический анализ прикорневых и стеблевых листьев артишока колючего, выращенного в условиях Pеспублики Mолдова. В: «Modern Phytomorphology», Львов, Украина, 2013, том 4, с. 165–167.
  8. 8.    Ciobanu Cristina. Determination of the total phenolic and total flavonoid contents in Cynara scolymus L. extracts. В: «Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии», Санкт-Петербург, Россия, 2012, том 10, № 2, c. 43.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în această teză, constă în studiul complex al speciei C. scolymus L., cultivată în condiţiile pedoclimatice ale R. Moldova, cu utilizarea în calitate de sursă de principii active polifenolice şi flavonoidice în formularea şi standardizarea comprimatelor; elaborarea documentelor analitice de normare a calităţii pentru produsul vegetal şi comprimate, ca premisă în vederea autorizării lor în calitate de  noi produse farmaceutice.

Conţinutul de bază al tezei. Teza este expusă în limba română cu titlul de manuscris pe 108 pagini text de bază tehnoredactat electronic; sub aspect structural constă din următoarele compartimente: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări. Lucrarea este ilustrată cu 59 tabele,  32 figuri, 17 anexe şi indicile bibliografic enumără 168 surse.

În materialul expus în teză se elucidează actualitatea şi importanţa temei prin reviul literaturii de ultimă oră. Se argumentează necesitatea studiului şi se formulează scopul şi obiectivele tezei, noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. În final sunt formulate concluziile şi recomandările practice

Principalele rezultate obţinute. În baza studiilor biometrice, fitochimice şi a activităţii antioxidante a fost demonstrată oportunitatea folosirii atât a frunzelor bazale cât şi frunzelor tulpinale ale speciei Cynara scolymus L. în calitate de sursă de principii active fenolice pentru elaborarea comprimatelor de anghinare. Folosirea metodelor matematice de planificare a experienţelor a permis obţinerea unui produs extractiv cu conţinut sporit de principii active prin metoda asistată de ultrasunete.  Formularea şi standardizarea comprimatelor a inclus: validarea procesului tehnologic de obţinerea a extractului uscat prin metoda granulării în pat de aer fluidizat, analiza farmacotehnică, validarea metodelor de dozare, determinarea principaliilor indici de calitate, studii de stabilitate, activitate antioxidantă şi toxicitate acută. În baza rezultatelor experimentale obţinute au fost elaborate: monografia farmacopeică „Frunză de anghinare, 50 g” implementată la întreprinderea farmaceutică autohtonă „Medfarma” S.R.L.; monografia farmacopeică şi regulamentul tehnologic de producere „Comprimate de anghinare, 5 mg”, implementate la întreprinderea farmaceutică autohtonă Î.M. „RNP Pharmaceuticals” S.R.L.