Cercetari Header image

Cornelia Calcîi – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Data
Ion Iliciuc, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Pretendent: Cornelia Calcîi 

Conducător ştiinţific: Ion Iliciuc, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:

Mihail Gavriliucpreşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Adrian Rotarusecretardoctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar

Ion Moldovanu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Victor Lacusta, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician AȘM

Vitalie Lisnic, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Referenți oficiali:

Stanislav Groppa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician AȘM

Georgeta Diaconu, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”, Iași, România

Tema tezei: “Particularitățile de diagnostic și optimizarea managementului terapeutic în epilepsiile copiilor de vîrstă mică”

Specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică

Data: 27 octombrie 2015

Ora: 14:00

Local: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, bir. 205 (MD – 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului: Rezultatele cercetărilor ştiinţifice care stau la baza tezei au fost publicate în 19 teze și 27 articole (6 fără coautori), au fost elaborate 3 certificate de innovator, care au fost implimentate în practica medicală și a procesului științifico-didactic (10 acte de implimentare).

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: Elucidarea unor particularităţi de diagnostic, evoluţiei clinice a epilepsiilor copiilor de vîrstă mică și elaborarea metodelor de prognosticare în vederea optimizării managementului terapeutic.

2. Conținutul de bază al tezei: Teza este compartimentată tradiţional şi include introducere, revista literaturii (capitolul 1), prezentarea materialelor şi metodelor de cercetare (capitolul 2), prezentarea rezultatelor cercetărilor proprii (capitolele 3, 4), concluzii generale și recomandări practice, anexe, bibliografie din 203 titluri, 110 pagini text de bază, este ilustrată cu 32 tabele, 34 de figuri și conţine 9 anexe.

3. Principalele rezultate obținute: a fost dovedită implicarea unor mecanisme autoimune în patogenia și manifestările clinice ale epilepsiilor la copiii de vîrstă mică. A fost confirmată ipoteza afectării neuronale în cadrul epilepsiilor cu frecvența zilnică a acceselor, cu debutul în perioada neonatală, în cadrul convulsiilor polimorfe, explicînd asocierea  deficitului combinat de dezvoltare și a rezistenței la tratament. Studiul epidemiologic analizat a demonstrat o tendință de creștere către anul 2018 atît a indicatorilor de incidență, cît și a celor de prevalență, fapt ce ar impune necesitatea implimentării unor măsuri de profilaxie, în special în raioanele unde sunt estimate valori mai crescute ale acestor indicatori epidemiologici. Problema științifică soluționată în teza a permis evaluarea patternului precondițiilor și a factorilor cu rol în manifestarea clinică a epilepsiei, cu elaborarea unor modele predictive pentru dezvoltarea epilepsiei și a  farmacorezistenţei către remediile antiepileptice,  fapt ce a condus la optimizarea managementului terapeutic la copiii de vîrstă mică, aceștia fiind posibilii candidați pentru  tratamente alternative ale epilepsiei, cum ar fi cel chirurgical.