Cercetari Header image

Andrei Galescu – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Data
Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Pretendent: Andrei Galescu 

Conducător ştiinţific: Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:

Gheorghe Ghidirimpreşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AŞM

Ion Dumbrăveanusecretardoctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar

Eva Gudumac, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AŞM

Boris Curajos, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Olga Tagadiuc, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar

Anatol Mustea, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar

Ghenadie Scutelnic, doctor în ştiinţe medicale

Referenți oficiali:

Jana Bernic, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Viorel Tode, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, România

Tema tezei: „Tratamentul chirurgical deschis al litiazei coraliforme prin nefrolitotomie şi variantele ei”

Specialitatea: 321.22 – Urologie şi andrologie

Data: 08 iulie 2015

Ora: 14:00

Local: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, bir. 205 (MD – 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului: Rezultatele cercetărilor ştiinţifice care stau la baza tezei au fost publicate în 19 lucrări ştiinţifice, în reviste ştiinţifice recenzate (3 ca monoautor). Au fost obţinute 6 acte de implementare de metode noi în practică, o inovaţie şi un brevet de invenţie.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: Ameliorarea rezultatelor tratamentului chirurgical deschis al litiazei coraliforme prin implementarea explorărilor imagistice moderne de evaluare şi selectarea variantei optimale de nefrolitotomie.

2. Conținutul de bază al tezei: Teza este compartimentată tradiţional şi include introducere, revista literaturii (capitolul 1), prezentarea materialelor şi metodelor de cercetare (capitolul 2), prezentarea rezultatelor cercetărilor proprii (capitolele 3, 4), sinteza rezultatelor obținute, concluzii generale și recomandări practice, anexe, bibliografie din 149 titluri, 140 pagini, 9 tabele, 152 figuri şi 4 anexe.

3. Principalele rezultate obținute: A fost ştiinţific fundamentată  selectarea variantei optime de nefrolitotomie deschisă la pacienţii cu litiază coraliformă. Studiul ştiinţific actual a demonstrat rolul diferitor complicaţii locale şi generale ale litiazei coraliforme în selectarea metodei de tratament chirurgical deschis. De asemenea, a fost precizat rolul unui număr mare de factori proinflamatorii, precum şi a dereglărilor echilibrului oxidativ-antioxidant la pacienţii cu litiază coraliformă. Tratamentul prin nefrolitotomie a fost mai eficient în reducerea nivelului factorilor inflamtori şi antioxidanţi în comparaţie cu alte variante de intervenţii chirurgicale deschise. Evaluare dinamică a modificărilor morfofuncţionale ale rinichiului operat a contribuit la optimizarea selectării tratamentului chirurgical deschis prin diferite variante de nefrolitotomie la pacienţii cu litiază coraliformă. A fost demonstrat faptul că nefrolitotomia fără aplicarea pensei vasculare cu oprirea fluxului sanguin şi aplicarea suturilor etajate ameliorează la distanţă funcţia, puţin afectează morfologie renală, şi în acelaşi timp sunt asociate cu cel mai mic număr de complicaţii postoperatorii.