Default Header Image

Seminare ştiinţifice de profil

Profilul: 311. Anatomie şi  morfologie; 351. Medicină interdisciplinară / Specialitatea: 311.01. Anatomia omului; 311.02. Anatomie patologică; 311.03. Histologie, citologie şi embriologie; 351.01. Medicină legală
Specialitatea:

311.01. Anatomia omului;

311.02. Anatomie patologică;

311.03. Histologie, citologie şi embriologie;

351.01. Medicină legală

Preşedinte Catereniuc Ilia, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
Vicepreşedinte Şaptefraţi Lilian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
Secretar ştiinţific Pelin Elina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.03 – Histologie, citologie şi embriologie
Membrii seminarului
 1. Ştefaneţ Mihai, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
 2. Topor Boris, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
 3. Rîvneac Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 4. Pădure Andrei, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 351.01 – Medicină legală
 5. Haidarlî Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie; 311.02 – Anatomie patologică
 6. Melnic Eugen, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 7. Belic Olga, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
 8. Hacina Tamara, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
 9. Suman Serghei, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
 10. Nacu Viorel, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea 321.18 – Ortopedie şi traumatologie; 321.24. Transplantologie; 341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare.
 11. Fulga Veaceslav, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 12. Cazacov Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 13. David Valeriu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 14. Foca Ecaterina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 15. Turchin Radu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
 16. Şarpe Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 351.01 – Medicină legală
 17. Lungu Eduard, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 351.01 – Medicină legală
 18. Niguleanu Radu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 19. Petrovici Vergil, doctor în științe medicale, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
Profilul: 312. Fiziologie, 315. Biochimie şi biologie moleculară / Specialitatea 312.01. Fiziologie normală şi patologică, 315.01. Biochimie medicală, 315.02. Biologie moleculară şi genetica medicală
Specialitatea:

312.01. Fiziologie normală şi patologică,

315.01. Biochimie medicală,

315.02. Biologie moleculară şi genetica medicală

Preşedinte Cobeț Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
Vicepreşedinte Cemortan Igor, doctor în științe biologice, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetică medicală
Secretar ştiinţific Lozovanu Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
Membrii seminarului
 1. Arnaut Oleg, doctor în științe medicale, specialitatea 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 2. Beșleagă Tudor, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 3. Capcelea Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară și genetică medicală
 4. Curocichin Ghenadie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară și genetică medicală; 321.01 – Boli interne  
 5. Gudumac Valentin, doctor  habilitatștiințe medicale, profesor universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală; 324.03 – Diagnostic de laborator clinic
 6. Hangan Corneliu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 7. Lîsîi Leonid, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea:  315.01 – Biochimie medicală 
 8. Lisnic Vitalie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,  specialitatea:  321.05 – Neurologie clinică
 9. Perciuleac Ludmila, doctor în științe biologice, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară și genetică medicală
 10. Pogonea Ina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie și farmacologie clinică
 11. Protopop Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 12. Rotaru Victoria, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 13. Stratulat Silvia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 14. Tagadiuc Olga, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 15. Todiraș Stela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 16. Ușurelu Natalia, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară și genetică medicală
 17. Vişnevschi Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie; 324.03 – Diagnostic de laborator clinic
 18. Vovc Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
Profilul: 313. Imunologie, microbiologie, virusologie; 321. Medicină generală / 313.02 Microbiologie, virusologie medicală 321.09 Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală
Specialitatea:

313.02 Microbiologie, virusologie medicală                                                              321.09 Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

Preşedinte Plăcintă Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase, tropicale și parazitologie medicală; 331.03 Medicină socială și management
Vicepreşedinte Rudic Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician al AȘM, specialitatea: 313.02. Microbiologie, virusologie medicală; 163.04. Microbiologie; 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
Secretar ştiinţific Cojuhari Lilia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală
Membrii seminarului
 1. Alexeev Tatiana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală
 2. Bălan Greta, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală
 3. Bîrcă Ludmila, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală
 4. Bîstrițchi Ina, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.09 – Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală
 5. Burduniuc Olga, doctor în științe medicale, specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală
 6. Cojocaru Stela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală
 7. Holban Tiberiu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase, tropicale și parazitologie medicală
 8. Iarovoi Liviu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală
 9. Pântea Victor, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar,  321.09 – Boli infecţioase, tropicale și parazitologie medicală
 10. Paraschiv Angela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie
 11. Raba Tatiana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală
 12. Smeșnoi Valentina, doctor în ştiinţe medicale, specialitatea: 324.03 – Diagnostic de laborator clinic
 13. Spînu Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie
 14. Vorojbit Valentina, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală
Profilul: 314. Farmacologie şi toxicologie / Specialitatea: 314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
Specialitatea:

314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică

Preşedinte Bacinschi Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01– Farmacologie şi farmacologie clinică
Vicepreşedinte Gonciar Veaceslav, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
Secretar ştiinţific Stratu Ecaterina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
Membrii seminarului
 1. Dubcenco Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea:  314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 2. Ghicavîi Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, m.c. al AȘM, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică  
 3. Grib Livi, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne, 321.03 ‒ Cardiologie
 4. Gurschi Nicolae, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19 – Anesteziologie și terapie intensivă
 5. Scutari Corina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 6. Tagadiuc Olga, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 7. Țurcan Lucia, doctor în științe medicale, 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 8. Țurcan Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 9. Valica Vladimir, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
 10. Vișnevschi Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie; 324.03 – Diagnostic de laborator clinic  
Profilul: 316. Farmacie / Specialitatea: 316.01. Farmacie
Specialitatea:

 316.01. Farmacie

Preşedinte Valica Vladimir, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
Vicepreşedinte Diug Eugen, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
Secretar ştiinţific Brumărel Mihail, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
Membrii seminarului
 1. Safta Vladimir, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
 2. Calalb Tatiana, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar universitar, specialitatea: 164.01 – Botanică
 3. Nistreanu Anatolie, doctor în științe farmaceutice, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
 4. Ciobanu Nicolae, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 –– Farmacie
 5. Uncu Livia, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 –– Farmacie
 6. Guranda Diana, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
 7. Adauji Stela, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
 8. Gonciar Veaceslav, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 9. Bacinschi Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 10. Todiraș Mihail, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
Profilul: 321. Medicină generală / Specialitatea: 321.01. Boli interne
Specialitatea:

321.01. Boli interne 

Preşedinte Corlăteanu Alexandru, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
Vicepreşedinte Bodrug Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
Secretar ştiinţific Dumitraș Tatiana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne (pulmonologie)
Membrii seminarului
 1. Botnaru Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne; 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 321.07 – Ftiziopneumologie
 2. Braniște Tudor, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie
 3. Curocichin Ghenadie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne; 315.02 – Biologie moleculară și genetică medicală
 4. Groppa Liliana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 5. Istrati Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.01 – Boli interne (gastroenterologie)
 6. Matcovschi Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne; 321.07 – Ftiziopneumologie
 7. Pogonea Ina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie și farmacologie clinică
 8. Protopop Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 9. Revenco Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie
 10. Robu Maria, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.10 – Hematologie şi hemotransfuzie
 11. Rotaru Victoria, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 12. Șalaru Virginia, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.04 – Reumatologie
 13. Smișnoi Maria, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 14.  Tcaciuc Eugen, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne (hepatologie)
 15. Zarbailov Natalia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Medicină socială și management

 

Profilul: 321. Medicină generală / Specialitatea: 321.01. Boli interne (Gastroenterologie, Hepatologie); 321.02. Endocrinologie; 321.08 Dermatologie şi venerologie
Specialitatea:

321.01. Boli interne (Gastroenterologie, Hepatologie),

321.02. Endocrinologie,

321.08. Dermatologie şi venerologie

Preşedinte Tcaciuc Eugen, doctor habilitatîn științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne (gastroenterologie, hepatologie)
Vicepreşedinte Beţiu Mircea, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.08 – Dermatologie şi venerologie
Secretar ştiinţific Berliba Elina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne (gastroenterologie, hepatologie)
Membrii seminarului
 1. Caradja Gheorghe, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321. 02 – Endocrinologie
 2. Gogu Vladislav, doctor în științe medicale, conferențiar universitar; specialitatea: 321.08 – Dermatologie şi venerologie
 3. Istrati Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 321.01 – Boli interne (gastroenterologie)
 4. Lupașco Iulianna, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.01 – Boli interne (gastroenterologie, hepatologie)
 5. Nedelciuc Boris, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.08 – Dermatologie şi venerologie
 6. Peltec Angela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne (gastroenterologie; hepatologie)
 7. Pogonea Ina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 8. Protopop Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 9. Rizov Cristina, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.02 – Endocrinologie
 10. Țâmbală Carolina, doctor în ştiinţe medicale, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 11. Tofan-Scutaru Liudmila, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea:  321.01 – Boli interne (gastroenterologie; hepatologie)
 12. Țurcan Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, specialitatea: 321.01 – Boli interne (gastroenterologie; hepatologie)
 13. Vudu Lorina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar; specialitatea: 321.02 – Endocrinologie
 14. Zota Larisa, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.02 – Endocrinologie
Profilul: 321. Medicină generală / Specialitatea: 321.01. Boli interne (Nefrologie), 321.04. Reumatologie, 313.01. Imunologie
Specialitatea:

321.01 Boli interne (Nefrologie),

321.04. Reumatologie,

313.01. Imunologie

Preşedinte Groppa Liliana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
Vicepreşedinte Sasu Boris, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01– Boli interne (nefrologie)
Secretar ştiinţific Mazur-Nicorici Lucia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.04 – Reumatologie
Membrii seminarului
 1. Agachi Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.04 – Reumatologie
 2. Andrieș Lucia, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 324.03 – Diagnostic de laborator; 321.25 – Alergologie
 3. Caproș Natalia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.01 – Boli interne
 4. Chișlari Lia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 5. Cobeț Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie
 6. Ghicavîi Vitalii, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie
 7. Ghinda Serghei, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 313.01. Imunologie; 321.07 – Ftiziopneumologie; 321.25 – Alergologie; 324.03 – Diagnostic de laborator
 8. Mazur Minodora, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 321.01 – Boli interne
 9. Popa Serghei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 10. Procopișin Larisa, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, 313.01 –  Imunologie, 321.25 – Alergologie
 11. Stratu Ecaterina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie și farmacologie clinică
 12. Vlasov Lilia, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 321.04 – Reumatologie

 

Profilul: 321. Medicină generală / Specialitatea: 321.03. Cardiologie, 321.23. Cardiochirurgie
Specialitatea:

321.03. Cardiologie,

321.23. Cardiochirurgie

Preşedinte Revenco Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
Vicepreşedinte Moscalu Vitalie, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.23 – Cardiochirurgie
Secretar ştiinţific Cabac-Pogorevici Irina, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.03 – Cardiologie
Membrii seminarului
 1. Abraș Marcel, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie
 2. Batrînac Aurel, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.23 – Cardiochirurgie
 3. Caproş Natalia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie
 4. Carauş Alexandru, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 5. Ciubotaru Anatol,  doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.23 – Cardiochirurgie
 6. Cobeţ Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie
 7. Curocichin Ghenadie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne; 315.02 – Biologie moleculară și genetică medicală
 8. David Lilia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.03 – Cardiologie
 9. Gonciar Veaceslav, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 314.01 –   Farmacologie și farmacologie clinică
 10. Grib Livi, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 11. Grosu Aurel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 12. Istrati Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.01 – Boli interne (gastroenterologie)
 13. Ivanov Victoria, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
Profilul: 312. Fiziologie; 321. Medicină generală/ Specialitatea: 321.05 Neurologie clinică, 321.21 Neurochirurgie, 312.02. Neuroștiințe (inclusiv psihofiziologie)
Specialitatea:

321.05. Neurologie clinică,

321.21. Neurochirurgie,

312.02. Neuroştiinţe (inclusiv psihofiziologie)

Preşedinte Groppa Stanislav, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al AȘM, specialitatea: 321.05‒ Neurologie clinică
Vicepreşedinte Gavriliuc Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,specialitatea: 321.05‒ Neurologie clinică
Secretar ştiinţific Manole Elena, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.05‒ Neurologie clinică
Membrii seminarului
 1. Moldovanu Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 ‒ Neurologie clinică
 2. Lacusta Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al AȘM, specialitatea: 312.02. Neuroștiințe (inclusiv psihofiziologie); 321.12 – Medicină alternativă; 165.01 – Fiziologia omului şi a animalelor
 3. Lisnic Vitalie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 ‒ Neurologie clinică
 4. Ilciuc Ilie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 ‒ Neurologie clinică
 5. Odobescu Stela, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.05 ‒ Neurologie clinică
 6. Zapuhlîh Grigore, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.21 ‒  Neurochirurgie
 7. Glavan Iulian, doctor habilitat în științe medicale, professor universitar, specialitatea: 321.21 ‒  Neurochirurgie
 8. Vovc Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 312.01 –Fiziologie și fiziopatologie
 9. Timirgaz Valerii, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.21 ‒  Neurochirurgie
 10. Hadjiu Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.05‒ Neurologie clinică
 11. Sangheli Marina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.05‒ Neurologie clinică
 12. Zota Eremei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.05‒ Neurologie clinică
 13. Bodiu Adrian, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.21 ‒ Neurochirurgie
 14. Chiosa Vitalie, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.05‒ Neurologie clinică
  Profilul: 321. Medicină generală; Specialitatea: 321.01. Boli interne (Pulmonologie), 321.07. Ftiziopneumologie, 321.25. Alergologie
  Specialitatea:

  321.01. Boli interne (Pulmonologie),

  321.07. Ftiziopneumologie,

  321.25. Alergologie

  Preşedinte Matcovschi Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne; 321.07 – Ftiziopneumologie
  Vicepreşedinte

  Iavorschi Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie

  Botnaru Victor, doctor habilitat în științe medicale, professor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne; 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 321.07 – Ftiziopneumologie

  Secretar ştiinţific Talmaci Cornelia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne (pulmonologie)
  Membrii seminarului
  1. Bacinschi Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie și farmacologie clinică
  2. Barba Doina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
  3. Corlăteanu Alexandru, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea:  321.01 – Boli interne (pulmonologie)
  4. Djugostran Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
  5. Dumitraș Tatiana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne (pulmonologie)
  6. Florea Natalia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 313.02 – Microbiologie și virusologie  medicală
  7. Ghinda Serghei, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 313.01. Imunologie; 321.25 – Alergologie; 321.07 – Ftiziopneumologie; 324.03 – Diagnostic de laborator
  8. Haidarlî Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
  9. Kulcițkaia Stela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
  10. Martîniuc Constantin, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, 321.07 – Ftiziopneumologie
  11. Nalivaico Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
  12. Pisarenco Serghei, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
  13. Procopișin Larisa, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
  14. Rusu Doina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne (pulmonologie)
  15. Stasii Ecaterina, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
  16. Țerna Eudochia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne (pulmonologie)
  17. Tudor Elena, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
  Profilul: 321. Medicină generală / Specialitatea: 321.10. Hematologie și hemotransfuzie, 321.20. Oncologie și radioterapie
  Specialitatea:

  321.10. Hematologie și hemotransfuzie,

  321.20. Oncologie și radioterapie

  Preşedinte Sofroni Dumitru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
  Vicepreşedinte Robu Maria, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.10 – Hematologie şi hemotransfuzie
  Secretar ştiinţific Buruiană Sanda, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.10 – Hematologie şi hemotransfuzie
  Membrii seminarului
  1. Cazacov Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
  2. Codreanu Ion, doctor habilitat în științe medicale, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
  3. Corobcean Nadejda, doctor în științe medicale, conferențiar universitar
  4. Friptu Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  5. Ghidirim Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
  6. Gîrleanu Lidia, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
  7. Gudima Alexandru, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
  8. Hotineanu Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar
  9. Martalog Valentin, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Pneumoftiziologie
  10. Melnic Eugen, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 –Anatomie patologică
  11. Musteață Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.10 – Hematologie şi hemotransfuzie
  12. Rotaru Natalia, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie şi imagistică medicală
  13. Rotaru Tudor, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.20 – Oncologie şi radioterapie
  14. Stratan Valentina, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
  Profilul: 321. Medicină generală și 332. Asistență medicală și reabilitare / Specialitatea: 321.11. Gerontologie și geriatrie, 321.12. Medicină alternativă, 332.01. Reabilitare medicală și medicină fizică
  Specialitatea:

  321.11. Gerontologie și geriatrie,

  321.12. Medicină alternativă

  332.01. Reabilitare medicală și medicină fizică

  Preşedinte

  Bodrug Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea:  321.01 – Boli interne; 321.03 – Cardiologie

  Vicepreşedinte Pascal Oleg, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică, 332.01 – Reabilitare medicală şi medicină fizică
  Secretar ştiinţific Șoric Gabriela, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.04 – Reumatologie
  Membrii seminarului
  1. Antonova Natalia, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.01. – Boli interne
  2. Baltaga Ruslan, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19 – Anesteziologie și terapie intensivă
  3. Barba Doina, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
  4. Cebanu Serghei, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 331.02 – Igienă
  5. Cereș Victoria, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă
  6. Corlăteanu Alexandru, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne (pulmonologie)
  7. Gîlea Angela, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar; specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă
  8. Lacusta Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician AȘM, specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă; 165.01 – Fiziologia omului şi a animalelor
  9. Lisnic Vitalie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică
  10. Nacu Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
  11. Negară Anatolie, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
  12. Pleșca Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică
  13. Șandru Serghei, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.19 – Anesteziologie și terapie intensivă
  14. Șincarenco Irina, doctor în științe biologice, specialitatea:  165.01– Fiziologia omului și animalelor
  15. Tăbîrță Alisa, doctor în științe medicale, specialitatea: 332.01 – Reabilitare medicală şi medicină fizică
  Profilul: 321. Medicină generală / Specialitatea: 321.13. Chirurgie, 321.14. Chirurgie pediatrică, 321.22. Urologie și andrologie
  Specialitatea:

  321.13. Chirurgie,

  321.14. Chirurgie pediatrică,

  321.22. Urologie și andrologie

  Preşedinte Guţu Evghenii, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
  Vicepreşedinte Tănase Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie
  Secretar ştiinţific Bernic Jana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică; 321.22 – Urologie și andrologie
  Membrii seminarului
  1. Anghelici Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
  2. Babuci Stanislav, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
  3. Bour Alin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
  4. Casian Dumitru, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
  5. Cazacov Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
  6. Dumbrăveanu Ion, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie
  7. Ferdohleb Alexandru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
  8. Ghicavîi Vitalii, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie
  9. Ghidirim Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al AȘM, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
  10. Gîncu Gheorghe, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
  11. Gladun Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
  12. Gudumac Eva, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al AȘM, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
  13. Hotineanu Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
  14. Jalbă Alexandru, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
  15. Mișin Igor, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.13 – Chirurgie; 321.20 – Oncologie și radioterapie
  16. Oprea Andrei, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie
  17. Rojnoveanu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
  18. Ungureanu Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
  Profilul: 321. Medicină generală / Specialitatea: 321.15. Obstetrică și ginecologie
  Specialitatea:

  321.15. Obstetrică și ginecologie

  Preşedinte Cerneţchi Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  Vicepreşedinte Friptu Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  Secretar ştiinţific Iliadi‒Tulbure Corina, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  Membrii seminarului
  1. Bologan Ion, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  2. Catrinici Rodica, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  3. Crivceanscaia Larisa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, 322.01 – Pediatrie și neonatologie
  4. Dondiuc Iurie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  5. Gladun Sergiu, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  6. Hodorogea Stelian, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  7. Mihalcean Luminița, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  8. Moşin Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  9. Paladi Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AȘM, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  10. Petrov Victor, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  11. Rotari Marin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  12. Sârbu Zinaida, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  13. Serbenco Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  14. Spinei Larisa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.01– Medicină socială și management
  15. Surguci Mihai, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie
  16. Tabuica Uliana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.15 – Obstetrică şi ginecologie