Default Header Image

Seminare ştiinţifice de profil

Profilul: 311. Anatomie şi  morfologie; 351. Medicină interdisciplinară / Specialitatea: 311.01. Anatomia omului; 311.02. Anatomie patologică; 311.03. Histologie, citologie şi embriologie; 351.01. Medicină legală
Specialitatea:

311.01. Anatomia omului;

311.02. Anatomie patologică;

311.03. Histologie, citologie şi embriologie;

351.01. Medicină legală

Preşedinte Ştefaneţ Mihai, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
Vicepreşedinte Pădure Andrei, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 351.01 – Medicină legală
Secretar ştiinţific Turchin Radu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
Membrii seminarului
 1. Catereniuc Ilia, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
 2. Nacu Viorel, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului; 321.13 – Chirurgie; 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 3. Şaptefraţi Lilian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 4. Suman Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
 5. Rîvneac Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 6. Melnic Eugen, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 7. Fulga Veaceslav, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 8. Darii Alic, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.03 – Histologie, citologie, embriologie medicală
 9. Baciu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 351.01 – Medicină legală
 10. Şarpe Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 351.01 – Medicină legală
 11. Cuvșinov Ion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 351.01 – Medicină legală
 12. Petrovici Virgil, doctor în științe medicale, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 13. Bogdanscaia Nina, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 14. Haidarlî Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
 15. Cazacov Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
Profilul: 312. Fiziologie / Specialitatea: 312.01. Fiziologie normală şi patologică
Specialitatea: 312.01. Fiziologie normală şi patologică
Preşedinte Vovc Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
Vicepreşedinte Lutan Vasile, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
Secretar ştiinţific Todiraş Stela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
Membrii seminarului
 1. Vişnevschi Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie; 324.03 – Diagnostic de laborator
 2. Hangan Corneliu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 3. Lozovanu Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 4. Gavriliuc Ludmila, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 5. Galbur Oleg, doctor  științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 6. Capcelea Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară și genetică medicală
 7. Braniște Tudor, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea:  321.03 – Cardiologie; 315.01 – Biochimie medicală;  
 8. Belîi Adrian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar,  specialitatea:  321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă;
 9. Manole Elena, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică.
Profilul: 314. Farmacologie şi toxicologie / Specialitatea: 314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică; 314.02. Toxicologie
Specialitatea:

314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică;

314.02.Toxicologie

Preşedinte Gonciar Veaceslav, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea:  314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
Vicepreşedinte Bacinschi Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01– Farmacologie şi farmacologie clinică
Secretar ştiinţific Stratu Ecaterina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
Membrii seminarului
 1. Ghicavîi Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 2. Dubcenco Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea:  314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 3. Pogonea Ina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 4. Țurcan Lucia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 5. Podgurscaia Lilia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 6. Lîsîi Leonid, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie; 315.01 – Biochimie medicală
 7. Vişnevschi Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie; 324.03 – Diagnostic de laborator
 8. Capcelea Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară și genetică medicală
 9. Gurschi Nicolae, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19 – Anesteziologie și terapie intensivă;
 10. Țurcan Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
Profilul: 315. Biochimie şi biologie moleculară / Specialitatea: 315.01. Biochimie medicală; 315.02. Biologie moleculară şi genetica medicală
Specialitatea:

315.01. Biochimie medicală;

315.02. Biologie moleculară şi genetica medicală

Preşedinte Tagadiuc Olga, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
Vicepreşedinte Cemortan Igor, doctor în științe biologice, conferențiar universitar, specialitatea: 162.02. Genetica omului şi animalelor
Secretar ştiinţific Pogonea Ina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie și farmacologie clinică
Membrii seminarului
 1. Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală; 324.03 – Diagnostic de laborator
 2. Lîsîi Leonid, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 3. Curocichin Ghenadiedoctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetică medicală; 321.01 – Boli interne
 4. Gavriliuc Ludmila, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 5. Ghinda Serghei, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală; 324.03 – Diagnostic de laborator; 321.25 – Alergologie; 321.07 – Ftiziopneumologie
 6. Stratulat Silvia, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 7. Protopop Svetlana, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 8. Lutan Vasile, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 9. Rîvneac Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 10. Perciuleac Ludmila, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetică medicală
 11. Amoașii Dumitru, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetică medicală
 12. Capcelea Svetlana, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetică medicală
Profilul: 316. Farmacie / Specialitatea: 316.01. Farmacie
Specialitatea: 316.01. Farmacie
Preşedinte Safta Vladimir, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
Vicepreşedinte Valica Vladimir, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
Secretar ştiinţific Guranda Diana, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
Membrii seminarului
 1. Diug Eugen, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
 2. Nistreanu Anatol, doctor în științe farmaceutice, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
 3. Calalb Tatiana, doctor habilitat în științe biologice, conferenţiar universitar, specialitatea: 164.01 – Botanica
 4. Brumărel Mihai, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
 5. Ciobanu Nicolae, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
 6. Adauji Stela, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar,  specialitatea: 316.01 – Farmacie
 7. Bacinschi Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 8. Scutari Corina, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 9. Stratu Ecaterina, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar,  specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 10. Buliga Valentina, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Președintele Comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană
Profilul: 321. Medicină generală / Specialitatea: 321.01. Boli interne (gastroenterologie, hepatologie, nefrologie); 321.02. Endocrinologie; 321.08 Dermatologie şi venerologie
Specialitatea:

321.01. Boli interne (gastroenterologie, hepatologie, nefrologie);

321.02. Endocrinologie;

321.08. Dermatologie şi venerologie

Preşedinte Matcovschi Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne; 321.07 – Ftiziopneumologie
Vicepreşedinte Botnaru Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne; 321.03– Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 321.07 – Ftiziopneumologie
Secretar ştiinţific Dumitraș Tatiana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
Membrii seminarului
 1. Țurcan Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 2. Bivol Grigore, doctor în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 3. Curocichin Ghenadie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetica medicală; 321.01 – Boli interne
 4. Grib Livi, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 5. Proca Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 6. Tcaciuc Eugen, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 7. Vudu Lorina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,specialitatea: 321.02 – Endocrinologie
 8. Zota Larisa, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.02 – Endocrinologie
 9. Caradja Gheorghe, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.02 – Endocrinologie
 10. Muşet Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.08 – Dermatologie şi venerologie
 11. Beţiu Mircea, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.08 – Dermatologie şi venerologie
 12. Nedelciuc Boris, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.08 – Dermatologie şi venerologie
 13. Revenco Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03– Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 14. Sciuca Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
 15. Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specilitatea: 315.01 – Biochimie medicală; 324.03 – Diagnostic de laborator
 16. Balica Ion, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 17. Galbur Oleg, doctor  științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
Profilul: 321. Medicină generală / Specialitatea: 321.04. Reumatologie
Specialitatea: 321.04. Reumatologie
Preşedinte Groppa Liliana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
Vicepreşedinte Mazur Minodora, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 321.01 – Boli interne
Secretar ştiinţific Chișlari Lia, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
Membrii seminarului
 1. Revenco Ninel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 322.01 – Pediatrie și neonatologie
 2. Istrati Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 3. Ciobanu Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 4. Grosu Aurel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 5. Popa Sergiu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 6. Rotaru Larisa, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 7. Rusu Eugen, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 8. Bivol Grigore, doctor în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 9. Matcovschi Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea:  321.01 – Boli interne; 321.07  – Ftiziopneumologie
 10. Tagadiuc Olga, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 11. Rotaru Natalia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie şi imagistică medicală
Profilul: 321. Medicină generală / Specialitatea: 321.06 Psihiatrie şi narcologie
Specialitatea: 321.06. Psihiatrie şi narcologie
Preşedinte Revenco Mircea, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
Vicepreşedinte Cobâleanschii Oleg, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
Secretar ştiinţific Coşciug Ion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
Membrii seminarului
 1. Nacu Anatoliedoctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 2. Hotineanu Mihai, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 3. Cărăuşu Ghenadie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 4. Oprea Valentin, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 5. Nastas Igor, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea:321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 6. Chihai Jana,  doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea:321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 7. Deliv Inga, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea:321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 8. Condratiuc Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 9. Carp Lucia, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 10. Lacusta Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician, specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă; 165.01 – Fiziologia omului şi a animalelor
 11. Lisnic Vitalie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie
 12. Bacinschi Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 13. Moroşanu Mihai, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management
Profilul: 321. Medicină generală; 331. Sănătate publică / Specialitatea: 321.09. Boli infecţioase, tropicale și parazitologie medicală; 331.01. Epidemiologie
Specialitatea:

321.09. Boli infecţioase, tropicale și parazitologie medicală;

331.01. Epidemiologie

Preşedinte Holban Tiberiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase
Vicepreşedinte Prisacari Viorel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie
Secretar ştiinţific Guţu Luminiţa, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie
Membrii seminarului
 1. Spînu Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie 
 2. Bucov Victoria, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie
 3. Paraschiv Angela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie
 4. Pîntea Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase
 5. Rusu Galina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase
 6. Raba Tatiana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase
 7. Cojocaru Stela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase 
 8. Plăcintă Gheorghe, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase
 9. Bîrcă Ludmila, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase
 10. Rudic Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală
 11. Vorojbit Valentina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală
 12. Ghinda Serghei, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală; 321.25 – Alergologie; 324.03 – Diagnostic de laborator
 13. Magdei Mihai, doctor habilitat în științe medicale, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management
Profilul: 321. Medicină generală; 332. Asistenţă medicală şi reabilitare / Specialitatea: 321.11. Gerontologie şi geriatrie; 321.12. Medicină alternativă; 332.01. Reabilitare medicală și medicină fizică
Specialitatea:

321.11. Gerontologie şi geriatrie;

321.12. Medicină alternativă;

332.01. Reabilitare medicală și medicină fizică

Preşedinte Pascal Oleg, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică, 332.01 – Reabilitare medicală şi medicină fizică
Vicepreşedinte Lisnic Vitalie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică
Secretar ştiinţific Cereș Victoria, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă
Membrii seminarului
 1. Lacusta Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician, specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă; 165.01 – Fiziologia omului şi animalelor
 2. Gîlea Angela, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă
 3. Blaja-Lisnic Natalia, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 4. Corlăteanu Alexandru, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 5. Antonova Natalia, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 6. Mazur Minodora, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 321.01 – Boli interne
 7. Negară Anatolie, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 8. Croitor Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 9. Nacu Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 10. Baltaga Ruslan, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19  – Anesteziologie și terapie intensivă
 11. Rotaru Tudor, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.20 – Oncologie şi radioterapie
Profilul: 321. Medicină generală / Specialitatea: 321.13. Chirurgie; 321.14. Chirurgie pediatrică; 321.22. Urologie și andrologie
Specialitatea:

321.13. Chirurgie;

321.14. Chirurgie pediatrică;

321.22. Urologie și andrologie

Preşedinte Hotineanu Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru corespondent AȘM, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
Vicepreşedinte Guţu Eugen, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13– Chirurgie
Secretar ştiinţific Gudumac Eva, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician  AȘM, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
Membrii seminarului
 1. Ghidirim Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician AȘM, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 2. Rojnoveanu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 3. Gladun Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 4. Bour Alin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 5. Anghelici Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 6. Bujor Petru, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 7. Mişin Igor, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător,  specialitatea: 321.13 – Chirurgie; 321.20 – Oncologie și radioterapie
 8. Cazacov Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 9. Balica Ion, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 10. Ungureanu Sergiu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 11. Casian Dumitru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 12. Boian Gavril, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
 13. Gîncu Gheorghe, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.14  – Chirurgie pediatrică
 14. Jalbă Alexandru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
 15. Bernic Jana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică; 321.22 – Urologie și andrologie
 16. Tănase Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie
 17. Ceban Emil, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie
 18. Dumbrăveanu Ion, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie
 19. Ghicavîi Vitalie, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie
Profilul: 321. Medicină generală / Specialitatea 321.16. Otorinolaringologie; 321.17. Oftalmologie
Specialitatea:

321.16. Otorinolaringologie;

321.17. Oftalmologie

Preşedinte Cuşnir Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.17– Oftalmologie
Vicepreşedinte Maniuc Mihai, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.16– Otorinolaringologie
Secretar ştiinţific Jeru Ion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.17– Oftalmologie
Membrii seminarului
 1. Bendelic Eugen, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.17 – Oftalmologie
 2. Sandul Alexandru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.16 – Otorinolaringologie
 3. Danilov Lucian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16– Otorinolaringologie
 4. Cabac Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16 – Otorinolaringologie
 5. Ababii Polina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16 – Otorinolaringologie
 6. Chiaburu Anghelina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16 – Otorinolaringologie
 7. Corduneanu Angela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.17 – Oftalmologie
 8. Hangan Corneliu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01– Fiziologie şi fiziopatologie
 9. Foca Ecaterina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomia patologică
 10. Tudor Elena, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16 – Ftiziopneumologie
 11. Clipca Adrian, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 12. Sciuca Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
Profilul: 321. Medicină generală / Specialitatea: 321.18. Ortopedie şi traumatologie
Preşedinte Caproş Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
Vicepreşedinte Croitor Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
Secretar ştiinţific Sandrosean Argentina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
Membrii seminarului
 1. Verega Grigore, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 2. Pulbere Oleg, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 3. Taran Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 4. Darciuc Mihail, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 5. Topor Boris, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 6. Nacu Viorel, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01– Anatomia omului; 321.13 – Chirurgie; 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 7. Bețișor Alexandru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 8. Vetrilă Viorel, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 9. Erhan Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 10. Șaptefrați Lilian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 11. Șavga Nicolae Jr., doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
 12. Prisacaru Olesea, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
Profilul: 323. Stomatologie / Specialitatea: 323.01. Stomatologie
Specialitatea: 323.01. Stomatologie
Preşedinte Ciobanu Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
Vicepreşedinte Uncuţa Diana, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
Secretar ştiinţific Zănoagă Oleg, doctor în științe medicale,  conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
Membrii seminarului
 1. Nicolau Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 2. Burlacu Valeriu, doctor în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 3. Topalo Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 4. Şcerbatiuc Dumitru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 5. Fala Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar,  specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 6. Chele Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 7. Solomon Oleg, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 8. Topor Boris, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie; 321.13 – Chirurgie
 9. Cabac Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16 – Otorinolaringologie
 10. Stratan-Mândruța Rodica, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea:  321.20 – Oncologie şi radioterapie
 11. Timirgaz Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător,  specialitatea: 321.21 – Neurochirurgie
Profilul: 324. Diagnostic medical / Specialitatea: 324.01. Radiologie şi imagistică medicală; 324.02. Diagnostic funcțional; 324.03. Diagnostic de laborator
Specialitatea:

324.01. Radiologie şi imagistică medicală;

324.02. Diagnostic funcțional;

324.03. Diagnostic de laborator

Preşedinte Vişnevschi Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 324.03 – Diagnostic de laborator; 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
Vicepreşedinte Rotaru Natalia, doctor habilitat în științe medicale, profesor  universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie şi imagistică medicală
Secretar ştiinţific Smeșnoi Valentina, doctor în științe medicale, specialitatea: 324.03 – Diagnostic de laborator
Membrii seminarului
 1. Andrieş Lucia, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 324.03 – Diagnostic de laborator; 321.25 – Alergologie;
 2. Tagadiuc Olga, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 3. Cobeţ Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 4. Nalivaico Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 5. Condrea Silviu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 6. Pisarenco Nadejda, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 7.  Pripa Valerii, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 8. Marga Simion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 9. Malîga Oxana, doctor în științe medicale, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 10. Ţurcanu Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 11. Testemițanu Andrei, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală