Default Header Image

Rezultatele admiterii

Toți candidații sunt invitați să semneze contractele de studii până la 20 august 2020.

Ordinele de înmatriculare a candidaților la studii cu taxă se vor emite după semnarea contractelor de studii și achitarea taxei.

Candidații, care necesită cazare în cămin, vor depune cererea de cazare la Școala doctorală în domeniul Științe medicale (model cerere) .