Oferta educațională doctorat

Oferta educațională

Tehnologia Moleculară Tehnologii moleculare în sănătate

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a lansat acum trei ani un nou program de studii de master științific (ciclul II universitar) – Tehnologii moleculare în sănătate, cu durata de 2 ani, cu frecvență la zi. 

Este un program transdisciplinar ce are ca scop formarea specialiștilor cu profil multiplu la intersecția medicinei, farmacologiei și biotehnologiei, cu pregătire temeinică în metodologia contemporană a studiilor mecanismelor moleculare ale sănătății și ale patologiilor, a tehnologiilor de diagnostic și proceselor specifice designului, fabricării și controlului produselor farmaceutice și biotehnologice pentru tratament personalizat.

La concursul de admitere pot participa deținătorii diplomei: de licență, de studii universitare integrate, de masterat, de studii superioare universitare, precum și ai unui act echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării.

Pe parcursul studiilor masteranzii își vor aprofunda cunoștințele teoretice în domeniile biologiei moleculare și geneticii medicale, biochimiei clinice, patologiei, farmacologiei și farmacoterapiei, obținute la nivelul anterior de studii, vor beneficia de o instruire exhaustivă în metodologia cercetării biomedicale, bioinformatică și biotehnologie, își vor dezvolta abilități practice avansate de lucru în laboratoare și în agenții specializate, precum și la  întreprinderi farmaceutice și biotehnologice.

Absolvenţii programului își vor putea continua studiile la programe universitare de doctorat (ciclul III) sau se vor putea angaja în laboratoare științifice de profil biomedical, biotehnologic și farmaceutic sau instituții de învățământ de profil biomedical și farmaceutic (cu parcurgerea modulului psihopedagogic la necesitate).