Default Header Image

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

Hotărârea nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studii superioare de doctorat, ciclul III

Hotărârea nr. 499 din 29.05.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat

Hotărârea nr. 816 din 11.11.2015 cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățământ superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale

Hotărârea nr. 1024 din 06.09.2016 cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale

Hotărârea nr. 326 18.07.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat

Hotărârea nr. 504 din 04.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului

Hotărârea nr. 482 din 28.06.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior

Hotărârea nr. 199 din 13.03.2013 cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităților științifice

Hotărârea nr. 161 din 15.02.2008 cu privire la Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi

Hotărârea nr. 210 din 04.04.2017 privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2017-2018

Hotărârea nr. 1071 din 22.09.2016 privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2016-2017

Hotărârea nr. 453 din 24.07.2015 privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2015-2016

Hotărârea nr. 497  din  23.10.2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de conferire şi confirmare a titlurilor ştiinţifice