Default Header Image

Calendarul admiterii

 

Depunerea actelor de participare la concursul de admitere

la studii superioare de masterat, ciclul II, (online)                                    27 iulie - 04 august 2020

 

Anunţarea rezultatelor intermediare                                                        06 august 2020, 17:00

 

Depunerea actelor în original                                                                    07 august 2020

 

Anunţarea rezultatelor finale                                                                     10 august 2020