Admitere 2021

Calendarul admiterii

CALENDARUL ADMITERII 2021

 

Depunerea actelor de participare la concursul de admitere                                               19-30 iulie 2021

la studii superioare de masterat, ciclul II,

on-line (dosarul cu acte în format PDF va fi expediat pe phdschool@usmf.md)

sau prezentat la Școala doctorală în domeniul Științe medicale, et. 2, biroul 3,

Blocul didactic central (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

                           

Anunţarea rezultatelor intermediare                                                                                       03 august 2021

 

Depunerea actelor în original                                                                                                   04-10 august  2021

 

Anunţarea rezultatelor finale                                                                                                    12 august 2021