Acte necesare doctorat

Acte necesare

 

Pentru înscriere la concurs, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

  1. cererea de înscriere la concursul de admitere (Model cerere);
  2. actul de studii (diploma de studii de licență sau integrate), în original, cu suplimentul respectiv;
  3. Curriculum Vitae (Model Europass);
  4. candidaţii, deţinători ai diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de master, vor prezenta adeverinţa privind modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), pentru toată perioada de studii, cu descifrare pentru fiecare an, eliberată de instituția de învățământ superior, care au absolvit-o;
  5. declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat (Model declarație);
  6. declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Declaratie). 
  7. scrisoarea de motivație în formă liberă, (nu mai mult de o pagină).
  8. copia buletinului de identitate;

 

Toate documentele anexate în formă de model vor fi completate în format electronic, imprimate și semnate.  Cererea de participare la concurs se depune doar în limba română.

Nu vor fi acceptate dosarele incomplete.

Candidaţii la concurs vor depune  actele online, în format electronic (PDF), la Comisia de admitere în cadrul Şcolii doctorale în domeniul Științe medicale a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

e-mail: phdschool@usmf.md

Telefon de contact: (022) 205 142.