Default Header Image

321.04 Reumatologie

Publicat: 26.04.2019

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Etiologia, patogenia, diagnosticul, tratamentul, factorii de risc şi profilaxia maladiilor congenitale şi dobândite ale sistemului cardiovascular;

-   Metodele farmacologice de tratament a hipertensiunii arteriale, aterosclerozei, afecţiunilor inflamatorii ale cordului;

-   Epidemiologia, factorii de risc a bolilor cardiovasculare;

-   Mecanismele patogenetice de dezvoltare a maladiilor cardiovasculare;

-   Investigaţii intervenţiale şi curative în patologia vasculară inclusiv coronariană;

-   Patologia miocardului, endocardului şi pericardului;

-   Valvulopatii, diagnosticare, tratament şi profilaxie;

-   Aritmii cardiace, patogeneză, diagnosticare, tratament;

-   Profilaxia primară şi secundară a bolilor cardiovasculare.