Default Header Image

Ordine ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Ordin nr. 1111 din 09.10.2020 Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a dosarelor pentru acordarea Bursei de excelență și Bursei pe domenii_ studenți-doctoranzi

Ordinul nr. 1045 din 29.10.2015 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Planului-cadru pentru studii superioare

Ordinul nr. 118 din 06.03.2015 Cu privire la aprobarea dosarului în vederea autorizării de funcționare provizorie a Școlilor doctorale

Ordinul nr. 119 din 06.03.2015 Cu privire la aprobarea Recomandărilor cadru pentru dezvoltarea planurilor de învățământ, Ciclul III, studii superioare de doctorat

Ordinul nr. 1078 din 27.12.2016 Cu privire la aprobarea Recomandărilor-cadru de redactare a tezei de doctorat și a rezumatului

Ordinul nr. 514 din 05.12.2017 Cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuirea calificativelor tezelor de doctorat

Ordinul nr. 848 din 24.08.2015 Cu privire la aprobarea Indicatorilor de performanta pentru dobândirea calității de conducător de doctorat

Circulara explicativă nr. 03/14-259 din 17.03.2016, emisă de Ministerul Educației, privind limita de coordonare a doctoratelor

Ordinul nr. 86 din 08.02.2016 Cu privire la aprobarea Metodologiei de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul universitar 2016-2017

Ordinul nr. 936 din 29.09.2015 Cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a Competiției proiectelor științifice pentru repartizarea între Școlile doctorale a granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru a.u. 2015-2016

Ordinul nr. 504 din 22.06.2017 Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școlile doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru a.u. 2017-2018

Ordinul nr. 1100 din 19.11.2015 Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școlile doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru a.u. 2015-2016