Seminar ştiinţific de profil, 311. Anatomie şi morfologie; 351 Medicină interdisciplinară, 06.09.2018, ora 15:00

Published: 28.08.2018

În data de 06.09.2018, ora 15:00, în incinta Blocului Morfologic, IP USMF ”Nicolae Testemițanu” (bd. Ştefan cel Mare, 192), va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil 311. Anatomie şi morfologie; 351 Medicină interdisciplinarăspecialitatea 311.01 Anatomia omului; 311.02 Anatomie patologică; 311.03 Histologie, citologie şi embriologie; 351.01 Medicină legală.

Ordinea de zi:

Discutarea şi aprobarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe medicale a competitorului Fulga Veaceslav cu tema „Profilul molecular al carcinoamelor mamare invazive versus metastazele limfonodale corespondente”, specialitatea: 311.02 Anatomie patologică.

 

Consultanți științifici:

Raica Marius, doctor în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, Timișoara, România

Șaptefrați Lilian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

 

Referenți oficiali:

Rîvneac Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Melnic Eugen, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 

Președintele Seminarului Științific de profil:

Ștefaneț Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Vicepreşedintele Seminarului ştiinţific de profil:

Pădure Andrei, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

 

Secretar științific:

Turchin Radu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

SOCIAL MEDIA

Comentarii