Default Header Image

Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice

Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 199 din 13 martie 2013

Publicat în Monitorul Oficial nr. 60-63 (4378-4381) 

Domeniul

ştiinţific

Ramura

ştiinţifică

Profilul ştiinţific

Specialitatea ştiinţifică Codul specialităţii
Ştiinţe medicale Medicină fundamentală31 Anatomie şi morfologie 311 Anatomia omului 311.01
Anatomie patologică 311.02
Histologie, citologie, embriologie medicală 311.03

Fiziologie 312

Fiziologie şi fiziopatologie 312.01
Neuroştiinţe (inclusiv psihofiziologie) 312.02
Biofizică medicală 312.03

Imunologie, microbiologie, virusologie 313

Imunologie 313.01
Microbiologie, virusologie medicală 313.02

Farmacologie şi toxicologie 314

Farmacologie, farmacologie clinică 314.01
Toxicologie 314.02

Biochimie şi biologie  moleculară 315

Biochimie medicală 315.01
Biologie moleculară  şi genetică medicală 315.02

Farmacie 316

Farmacie 316.01
Medicină clinică 32 Medicină generală 321 Boli interne ( cu specificarea: Gastroenterologie; Pulmonologie; Hepatologie; Nefrologie) 321.01
Endocrinologie 321.02
Cardiologie 321.03
Reumatologie 321.04
Neurologie clinică 321.05
Psihiatrie şi narcologie 321.06
Ftiziopneumologie 321.07
Dermatologie şi venerologie 321.08
Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală 321.09
Hematologie şi hemotransfuzie 321.10
Gerontologie şi geriatrie 321.11
Medicină alternativă 321.12
Chirurgie 321.13
Chirurgie pediatrică 321.14
Obstetrică şi ginecologie 321.15
Otorinolaringologie 321.16
Oftalmologie 321.17
Ortopedie şi traumatologie 321.18
Anesteziologie şi terapie intensivă 321.19
Oncologie şi radioterapie 321.20
Neurochirurgie 321.21
Urologie şi andrologie 321.22
Cardiochirurgie 321.23
Transplantologie 321.24
Alergologie 321.25
Urgenţe medicale 321.26

Pediatrie 322

Pediatrie şi neonatologie 322.01

Stomatologie 323

Stomatologie 323.01
Diagnostic medical 324 Radiologie şi imagistică medicală 324.01
Diagnostic funcţional 324.02
Diagnostic de laborator 324.03
Ştiinţe ale sănătăţii 33 Sănătate publică 331 Epidemiologie 331.01
Igienă 331.02
Medicină socială şi management 331.03
Modul sănătos de viaţă şi educaţie pentru sănătate 331.04

Asistenţă medicală şi reabilitare 332

Reabilitare medicală şi medicină fizică 332.01
Nursing, nutriţie şi dietică 332.02
Sănătate ocupaţională şi biomedicină socială 333 Igiena muncii 333.01
Medicină sportivă 333.02
Etică şi deontologie medicală 333.03
Psihologie medicală 333.04
Biotehnologii medicale 34

Biotehnologii cu aplicaţie în medicină 341

 

Inginerie tisulară şi culturi celulare 341.01
Biomateriale cu aplicare în medicină 341.02
Medicină interdisciplinară 35

Medicină interdisciplinară 351

 

Medicină legală 351.01