contacts

Școala doctorală în domeniul Științe medicale

Blocul didactic central,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165,
mun. Chişinău, MD-2004,
Moldova

phdschool@usmf.md
Program de lucru
Luni-Vineri 09:00–18:00
Pauza de masă
12:00–13.00
  • Olga Tagadiuc, dr. hab. şt. med., conferenţiar

  Director, olga.tagadiuc@usmf.md 

  • Natalia Caproş, dr. hab. şt. med., conferenţiar

  Director adjunct, conferenţiar, natalia.capros@usmf.md 

  • Neli Mironov

         Metodist coordonator, neli.mironov@gmail.com

  • Claudia Marcu

         Specialist consultant