Conducători ştiinţifici abilitaţi

Nr.

Gr

Nume, Prenume

Nr. dispoziției, data, anul abilității

Codul specialității

1

DH

ABABII ION

nr. 2679 31.05.2017

321.16 Otorinolaringologie

2

D

ADAUJI STELA

nr. 2078 24.02.2015

316.01 Farmacie

3

DH

ANDRIEȘ LUCIA

nr. 1397 22.12.2011

313.01 Imunologie

321.25 Alergologie

324.03 Diagnostic de laborator clinic

4

DH

ANGHELICI GHEORGHE

nr. 2274 07.10.2015

321.13 Chirurgie

5

DH

BABUCI STANISLAV

nr. 2062 23.12.2014

321.14 Chirurgie pediatrică

6

DH

BACINSCHI NICOLAE

nr. 2054 23.12.2014

314.01 Farmacologie, farmacologie clinică

7

DH

BACIU GHEORGHE

nr. 2692 31.05.2017

351.01 Medicină legală

8

DH

BALICA ION

nr. 2258 07.10.2015

321.13 Chirurgie

9

D

BARBOVA NATALIA

nr. 2461 06.10.2016

315.02 Biologie moleculară și  genetică medicală

322.01 Pediatrie și neonatologie

10

DH

BĂHNĂREL ION

nr. 2739 31.05.2017

331.02 Igienă

11

DH

BELEV NICODIM

nr. 1765 20.12.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

12

DH

BELÎI ADRIAN

nr. 2470 06.10.2016

321.19 Anesteziologie și terapie intensivă

13

DH

BENDELIC EUGEN

nr. 1541 16.02.2012

321.17 Oftalmologie

14

DH

BERNIC JANA

nr. 2276 07.10.2015

321.14 Chirurgie pediatrică

15

D

BEȚIU MIRCEA

nr. 1029 11.02.2010

321.08 Dermatologie și venerologie

16

D

BÎLBA VALERIU

nr. 2154 28.05.2015

321.20 Oncologie și radioterapie

17

DH

BODIU AUREL

nr. 1800 21.06.2013

321.21 Neurochirurgie

18

DH

BODRUG NICOLAE

nr. 1821 02.07.2013

321.01 Boli interne (cu specificarea: gastroenterologie; pulmonologie; hepatologie; nefrologie)

19

DH

BOGDANSCAIA NINA

nr. 1768 20.10.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

20

D

BORȘ MIHAIL

nr. 1777 14.06.2013

321.19 Anesteziologie și terapie intensivă

21

D

BORTĂ VASILE

nr. 1779 14.06.2013

313.02 Microbiologie, virusologie medicală

22

DH

BOTNARU VICTOR

nr. 2401 21.04.2016

321.01 Boli interne (pulmonologie) 321.07 Ftiziopulmonologie

23

DH

BOUR ALIN

nr. 1953 13.02.2014

321.13 Chirurgie

24

DH

BRANIȘTE TUDOR

nr. 1495 16.02.2012

321.03 Cardiologie

25

D

BRUMĂREL MIHAIL

nr. 2178 28.05.2015

316.01 Farmacie

26

DH

BUCOV VICTORIA

nr. 172 05.07.2012

331.01 Epidemiologie

27

DH

BULAT IURIE

nr. 827 18.10. 2007

321.20 Oncologie și radioterapie

28

D

BURLACU VALERIU

nr. 2685 31.05.2017

323.01 Stomatologie

29

D

CABAC VASILE

nr. 2516 28.12.2016

321.16 Otorinolaringologie

30

DH

CALALB TATIANA

nr. 1151 08.07.2011

164.01 Botanică

31

D

CALISTRU ANATOLIE

nr. 2259 07.10.2015

321.13 Chirurgie

32

DH

CAPROȘ NATALIA

nr. 1932 13.02.2014 nr. 1972 10.04.2014

321.03 Cardiologie 321.01 Boli interne

33

DH

CAPROȘ NICOLAE

nr. 2469 06.10.2016

321.18 Ortopedie și traumatologie

34

DH

CARAUȘ ALEXANDRU

AT 1/3 16.02.2012

321.03 Cardiologie

35

D

CASIAN DUMITRU

nr. 2582 23.03.2017

321.13 Chirurgie

36

DH

CATERENIUC ILIA

nr. 1920 18.12.2013

311.01 Anatomia omului

37

DH

CAZACOV VLADIMIR

nr. 1974 10.04.2014

321.13 Chirurgie

38

D

CĂRĂUȘU GHENADIE

nr. 1497 16.02.2012

321.06 Psihiatrie și narcologie

39

DH

CEBAN EMIL

nr. 2004 29.05.2014

321.22 Urologie și andrologie

40

D

CEBAN SERGHEI

nr. 2056 23.12.2014

331.02 Igienă

41

DH

CERNAT VICTOR

nr. 1767 20.12.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

42

DH

CERNEȚCHI OLGA

nr. 2678 31.05.2017

321.15 Obstetrică și ginecologie

43

D

CHELE NICOLAE

nr. 1499 16.02.2012

323.01 Stomatologie

44

D

CHIABURU ANGHELINA

nr. 2111 09.04.2015

321.16 Otorinolaringologie

45

D

CHIHAI JANA

nr. 2192 07.07.2015

321.06 Psihiatrie și narcologie

46

DH

CIOBANU GHEORGHE

nr. AT-2/10.3-3 10.04.2014

nr. 1841 11.07.2013

nr. 1708 05.07.2012

321.26 Urgențe medicale

331.03 Medicina socială și management 321.13 Chirurgie

47

DH

CIOBANU NICOLAE

nr. 2096 24.02.2015

321.03 Cardiologie

48

DH

CIOBANU SERGIU

nr. 1690 05.07.2012

323.01 Stomatologie

49

DH

CIOCANU MIHAIL

nr. 2472 06.10.2016

331.03 Medicina socială și management

50

D

CLIPCA ADRIAN

nr. 2152 28.05.2015

321.20 Oncologie și radioterapie

51

DH

COBEȚ VALERIU

nr. 1973 10.04.2014

321.03 Cardiologie

52

DH

COBÎLEANSCHI OLEG

nr. 909 18.09.2008

321.06 Psihiatrie și narcologie

53

DH

CODREAN ION

nr. 2630 31.05.2017

324.01 Radiologie și imagistică medicală

54

DH

COJOCARU VICTOR

nr. 2277 07.10.2015

321.19 Anesteziologie și terapie intensivă

55

DH

CORCIMARU ION

nr. 2676 31.05.2017

321.10 Hematologie și hemotransfuzie

56

D

CORDUNEANU ANGELA

nr. 2113 09.04.2015

321.17 Oftalmologie

57

DH

COREȚCHI LIUBA

nr. 2010 03.07.2014

331.02 Igienă

58

D

CORLĂTEANU ALEXANDRU

nr. 2025 09.10.2014

321.01 Boli interne

59

D

COTELEA TAMARA

nr. 2024 09.10.2014

316.01 Farmacie

60

D

CRIVCEANSCAIA LARISA

nr. 2544 16.02.2016

322.01 Pediatrie și neonatologie

61

DH

CROITOR GHEORGHE

nr. 1936 13.02.2014

321.18 Ortopedie și traumatologie

62

D

CRUDU VALERIU

nr. 1779 14.06.2013

313.02 Microbiologie, virusologie medicală

63

DH

CUROCICHIN GHENADIE

nr. 1717 09.10.2012

nr. 2627 31.05.2017

315.02 Biologie moleculară  și genetică medicală

321.01 Boli interne

64

D

CURTEANU ALA

nr. 2194 07.07.2015

322.01 Pediatrie și neonatologie

65

DH

CUȘNIR VALERIU

nr. 1988 10.04.2014

321.17 Oftalmologie

66

DH

DANILOV LUCIAN

nr. 2110 09.04.2015

321.16 Otorinolaringologie

67

DH

DARII ALIC

nr. 1737 15.11.2012

311.03 Histologie, citologie,  embriologie medicală

68

D

DARII VALENTINA

nr. 1688 05.07.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

69

DH

DAVID LILIA

nr. 2326 22.12.2015

321.03 Cardiologie

70

D

DIACOVA SVETLANA

nr. 2112 09.04.2015

321.16 Otorinolaringologie

71

DH

DIUG EUGEN

nr. 2670 31.05.2017

316.01 Farmacie

72

DH

DJUGOSTRAN VALERIU

nr. 1670 23.05.2012

321.07 Ftiziopneumologie

73

D

DONDIUC IURIE

nr. 2628 31.05.2017

321.15 Obstetrică și ginecologie

74

DH

DONOS ALA

nr. 1939 13.02.2014

322.01 Pediatrie și neonatologie

75

DH

DONSCAIA ANA

nr. 1897 18.12.2013

321.20 Oncologie și radioterapie

76

DH

DUMBRAVA VLADA-TATIANA

nr. 1792 14.06.2013

321.01  Boli interne

77

D

DUMITRAȘ TATIANA

nr. 2540 16.02.2016

321.01 Boli interne (pulmonologie)

78

D

DUMITRAȘ VASILE

nr. 1871 14.11.2013

331.03 Medicina socială și management

79

D

EȘANU ANATOLIE

nr. 2095 24.02.2015

631.01 Etică și bioetică

80

DH

EȚCO LUDMILA

nr.1401 22.12.2011

321.15 Obstetrică și ginecologie

81

DH

FALA VALERIU

nr. 1837 11.07.2013

323.01 Stomatologie

82

DH

FRIPTU VALENTIN

nr. 1625 05.04.2012

321.15 Obstetrică și ginecologie

83

DH

FRIPTULEAC GRIGORE

nr. 2688 31.05.2017

331.02 Igienă

84

D

FULGA VEACESLAV

nr. 2076 24.02.2015

311.02 Anatomie patologică

85

D

GAȚCAN ȘTEFAN

nr. 2193 07.07.2015

321.15 Obstetrică și ginecologie

86

DH

GAVRILIUC LUDMILA

nr. 931 22.01. 2009

315.01 Biochimie medicală

87

DH

GAVRILIUC MIHAIL

nr. 1543 16.02.2012

321.05 Neurologie clinică

88

D

GHEREG ANATOL

nr. 2275 07.10.2015

321.13 Chirurgie

89

DH

GHICAVÎI VICTOR

nr. 2666 31.05.2017

314.01 Farmacologie, farmacologie clinică

90

D

GHICAVÎI VITALIE

nr. 2440 05.07.2016

321.22  Urologie și andrologie;

91

DH

GHIDIRIM GHEORGHE

nr. 1547 16.02.2012

321.13 Chirurgie

92

DH

GHIDIRIM NICOLAE

nr. 2680 31.05.2017

nr. 2008 03.07.2014

321.20 Oncologie și radioterape 321.13 Chirurgie

93

DH

GHINDA SERGHEI

nr. 1629 05.04.2012

321.07 Ftiziopneumologie 313.01 Imunologie 321.25 Alergologie 324.03 Diagnostic de laborator clinic

94

DH

GLADUN NICOLAE

nr. 2273 07.10.2015

321.13 Chirurgie

95

DR

GLAVAN IULIAN

nr. 623 02.05. 2006

321.21 Neurochirurgie

96

DH

GONCIAR VEACESLAV

nr. 2667 31.05.2017

314.01 Farmacologie, farmacologie clinică

97

DH

GREJDIANU FIODOR

nr. 1551 16.02.2012

331.03 Medicina socială și management

98

DH

GRIB LIVIU

nr. 1666 23.05.2012

321.01 Boli interne (gastroenterologie; pulmonologie; hepatologie; nefrologie) 321.03 Cardiologie

99

DH

GROPPA LILIANA

nr. 1793 14.06.2013

321.04 Reumatologie

100

DH

GROPPA STANISLAV

nr. 2674 31.05.2017

321.05 Neurologie clinică

101

DH

GROSU AUREL

AT 1/3 16.02.2012

321.03 Cardiologie

102

DH

GROSU VICTORIA

nr. 2889 19.11.2015

165.01 Fiziologia omului și animalelor

103

DH

GUDIMA ALEXANDRU

nr.1162 08.07.2011

321.20 Oncologie și radioterapie

104

DH

GUDUMAC EVA

nr. 2677 31.05.2017

321.14 Chirurgie pediatrică

105

DH

GUDUMAC VALENTIN

nr. 2668 31.05.2017

nr. 1719 09.10.2012

315.01 Biochimie medicală 324.03 Diagnostic de laborator clinic

106

DH

GUȚU EUGEN

nr. 1548 16.02.2012

321.13 Chirurgie

107

DH

HADJIU SVETLANA

nr. 2542 16.02.2016

321.05 Neurologie clinică

108

DH

HAIDARLÎ ION

nr. 1671 23.05.2012

321.07 Ftiziopneumologie

109

D

HÎȚU DUMITRU

nr. 1498 16.02.2012

323.01 Stomatologie

110

DH

HOLBAN TIBERIU

nr. 2036 09.10.2014

321.09 Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

111

DH

HOTINEANU ADRIAN

nr. 2532 28.12.2016

321.13 Chirurgie

112

DH

HOTINEANU VLADIMIR

nr. 1549 16.02.2012

321.13 Chirurgie

113

DH

IACOVLEV IRAIDA

nr. 1766 20.12.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

114

D

IACUB VLADIMIR

nr. 1137 31 03.2011

321.13 Chirurgie

115

DH

IAVORSCHI CONSTANTIN

nr. 1630 05.04.2012

321.07 Ftiziopneumologie

116

D

IGNATENCO SERGHEI

nr. 1736 15.11.2012

321.13 Chirurgie

117

DH

ILCIUC ION

nr. 1772 20.12.2012

321.05 Neurologie clinică

118

DH

ISTRATI VALERIU

nr. 2467 06.10.2016

nr. 2581 23.03.2017

321.03 Cardiologie

321.01  Boli interne

119

DH

IVANOV VICTORIA

nr. 2097 24.02.2015

321.03 Cardiologie

120

D

JERU ION

nr. 2545 16.02.2017

321.17  Oftalmologie

121

DH

JOVMIR VASILE

nr. 1677 23.05.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

122

DH

KUSTUROV VLADIMIR

nr. 2055 23.12.2014

321.18 Ortopedie și traumatologie

123

DH

LACUSTĂ VICTOR

nr. 1537 16.02.2012

165.01 Fiziologia omului și a animalelor

124

DH

LISNIC VITALIE

nr. 1707 05.07.2012

321.05 Neurologie clinică

125

DH

LÎSÎI LEONID

nr. 1337 11.11.2011

nr. 1469 16.02.2012

312.01 Fiziologie și fiziopatologie

315.01 Biochimie medicală

126

DH

LOZAN OLEG

nr. 2471 06.10.2016

331.03 Medicina socială și management

127

DH

LUTAN VASILE

nr. 2665 31.05.2017

312.01 Fiziologie și fiziopatologie

128

DH

MANIUC MIHAIL

nr. 1705 05.07.2012

321.16 Otorinolaringologie

129

D

MARIAN-PAVLENCO ANGELA

nr. 2629 31.05.2017

321.15 Obstetrică și ginecologie

130

D

MARTALOG VALENTIN

nr. 1930 13.02.2014

321.20 Oncologie și radioterapie

131

DH

MATCOVSCHI SERGIU

nr. 2675 31.05.2017

321.07 Ftiziopneumologie

132

DH

MAZUR MINODORA

nr. 2468 06.10.2016

321.04 Reumatologie

133

D

MĂTRĂGUNĂ NELEA

nr. 2098 24.02.2015

321.03 Cardiologie

134

D

MELNIC EUGEN

nr. 2538 16.02.2017

311.02 Anatomie patologică

135

DH

MEREUȚĂ ION

nr. 2681 31.05.2017

321.20 Oncologie și radioterapie 331.03 Medicina socială și management

136

DH

MIHU ION

nr. 1794 14.06.2013

322.01 Pediatrie și neonatologie

137

DH

MIȘIN IGOR

nr. 1799 21.06.2013

nr. 1990 10.04.2014

321.20 Oncologie și radioterapie

321.13  Chirurgie

138

D

MIȘINA ANA

nr. 2462 06.10.2016

321.15 Obstetrică și ginecologie

139

DH

MOLDOVANU ION

nr. 1344 11.11.2011

321.05 Neurologie

140

DH

MOROZ PETRU

nr. 1546 16.02.2012

321.18 Ortopedie și traumatologie

141

D

MOSCALU VITALIE

nr. 1822 02.07.2013

321.23 Cardiochirurgie

142

DH

MOȘIN VEACESLAV

nr. 1796 14.06.2013

321.15 Obstetrică și ginecologie

143

D

MUSTEA ANATOL

nr. 1689 05.07.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

144

D

MUSTEAȚĂ VASILE

nr. 1935 13.02.2014

321.10 Hematologie și hemotransfuzie

145

DH

MUȘET GHEORGHE

nr. 1626 05.04.2012

321.08 Dermatologie și venerologie

146

DH

NACU ANATOL

nr. 1627 05.04.2012

321.06 Psihiatrie și narcologie

147

DH

NACU VIOREL

nr. 1134 31.03 2011

nr. 2441 05.07.2016

311.01 Anatomia omului

321.13 Chirurgie

321.24 – Transplantologie; 341.01 – Inginerie tisulară și culturi celulare

148

D

NEGARĂ ANATOLIE

nr.1051 18.03. 2010

321.03 Cardiologie

149

DH

NICOLAU GHEORGHE

nr. 1797 14.06.2013

323.01 Stomatologie

150

D

NISTREANU ANATOLIE

nr. 2671 31.05.2017

316.01 Farmacie

151

DH

ODOBESCU STELA

nr. 1496 16.02.2012

321.05 Neurologie

152

DH

OJOVAN VITALIE

nr. 1861 14.11.2013

631.04 Filosofia stiinței și tehnicii (pe domenii)

632.01 Etică și bioetică

153

D

OPALCO IGOR

nr. 2439 05.07.2016

321.15 Obstetrică și ginecologie

154

DH

OPOPOL  NICOLAE

nr. 1540 16.02.2012

331.02 Igienă

155

DH

OSTROFEȚ GHEORGHE

nr. 2689 31.05.2017

331.02 Igienă

156

DH

PALADI GHEORGHE

nr. 1539 16.02.2012

321.15 Obstetrică și ginecologie

157

DH

PALII INA

nr. 1895 18.12.2013

322.01 Pediatrie și neonatologie 321.03 Cardiologie

158

D

PARII SERGIU

nr. 1852 03.10.2013

314.01 Farmacologie, farmacologie clinică

159

DH

PASCAL OLEG

nr. 2328 22.12.2015

332.01 Reabilitare medicală și medicină fizică

160

DH

PĂDURE ANDREI

nr. 1669 23.05.2012

351.01 Medicină legală

161

DH

PÂNTEA VICTOR

nr. 1383 22.12.2011

321.09 Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

162

D

PELTEC ANGELA

nr. 2541 16.02.2017

321.01 – Boli interne (gastroenterologie, hepatologie), 321.24 Traumatologie

163

D

PETROV VICTOR

nr. 1755 20.12.2012

321.15 Obstetrică și ginecologie

164

DH

PISARENCO SERGHEI

nr. 2325 22.12.2015

321.07  Ftiziopneumologie

165

D

PÎNZARU IURIE

nr. 2585 23.03.2017

331.02 Igienă

166

D

PLĂCINTĂ GHEORGHE

nr. 2019 03.07.2014

321.09 Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

167

D

POGONEA INA

nr. 2109 09.04.2015

314.01 Farmacologie, farmacologie clinică

168

DH

POPOVICI ION

AT 3/6 23.05.2012

321.03 Cardiologie

169

DH

POPOVICI MIHAIL

AT 1/3  16.02.2012

321.03 Cardiologie

170

DH

PRISACARI VIOREL

nr. 2687 31.05.2017

331.01 Epidemiologie

171

D

PROCOPIȘIN LARISA

nr. 2323 22.12.2015

321.25 Alergologie

172

D

PUNGA JANNA

nr. 2153 28.05.2015

321.20 Oncologie și radioterapie

173

D

RABA TATAIANA

nr. 2546 16.02.2016

321.09  Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

174

D

REMIȘ VLADIMIR

nr. 1780 14.06.2013

316.01 Farmacie

175

DH

REVENCO MIRCEA

nr. 1236 05.10.2011

321.06 Psihiatrie și narcologie

176

DH

REVENCO NINEL

nr. 2020 03.07.2014

322.01 Pediatrie și neonatologie

177

DH

REVENCO VALERIU

nr. 2531 28.12.2016

321.03 Cardiologie

178

DH

RÎVNEAC VICTOR

nr. 2662 31.05.2017

311.02 Anatomie patologică

179

D

ROBU MARIA

nr. 2007 03.07.2014

321.10 Hematologie

180

DH

ROJNOVEANU GHEORGHE

nr. 1673 23.05.2012

321.13 Chirurgie

181

D

ROȘCA SERGIU

nr. 1163 08.07.2011

321.20 Oncologie și radioterapie

182

DH

ROȘCA ANDREI

nr. 1678 23.05.2012

324.01 Radiologie și imagistică medicală

183

DH

ROTARU NATALIA

nr. 1989 10.04.2014

324.01 Radiologie și imagistică medicală

184

D

ROTARU TUDOR

nr. 1931 13.02.2014

321.20 Oncologie și radioterape

185

DH

RUSU PORFIRII

nr. 798 15.06.2007

321.20 Oncologie și radioterapie

186

D

RUSU-RADZICHEVCI NATALIA

nr. 2156 28.05.2015

323.01 Stomatologie

187

DH

SAFTA VLADIMIR

nr. 1718 09.10.2012

316.01 Farmacie

188

DH

SAIN DMITRI

nr. 1672 23.05.2012

321.07  Ftiziopneumologie

189

DH

SANDUL ALEXANDRU

nr. 1706 05.07.2012

321.16 Otorinolaringologie

190

DH

SAULEA AUREL

nr. 1791 14.06.2013

312.01 Fiziologie și fiziopatologie

191

DH

SERBENCO ANATOL

nr. 1818 02.07.2013

321.15 Obstetrică și ginecologie

192

D

SINIȚÎN LILIA

nr. 1894 18.12.2013

311.02. Anatomie patologică

194

D

SÎRBU DUMITRU

nr. 2009 03.07.2014

323.01 Stomatologie

193

D

SÎRBU ZINAIDA

nr. 1778 14.06.2013

321.15 Obstetrică și ginecologie

195

DH

SMIȘNOI MARIANA

nr. 1939 13.02.2014

321.01 Boli interne

196

DH

SOFRONI DUMITRU

nr. 1761 20.10.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

197

DH

SOFRONI LARISA

nr. 1764 20.10.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

198

D

SOLOMON OLEG

nr. 2079 24.02.2015

323.01 Stomatologie

199

D

SPINEI AURELIA

nr. 1868 14.11.2013

323.01 Stomatologie

200

DH

SPINEI LARISA

nr. 2691 31.05.2017

331.03 Medicina socială și management

201

DH

SPÎNU CONSTANTIN

AT4/3 05.07.2012

nr. 2500 15.11.2016

331.02 Epidemiologie, 313.02 Microbiologie, virusologie medicală

202

DH

STASII ECATERINA

nr. 2376 21.04.2016

322.01 Pediatrie și neonatologie

203

D

STRATAN VALENTINA

nr. 1979 10.04.2014

321.20 Oncologie și radioterapie

204

D

STRATU ECATERINA

nr. 2077 24.02.2015

314.01 Farmacologie, farmacologie clinică

205

DH

SUMAN SERGHEI

nr. 2583 23.03.2017

311.01 Anatomia omului 321.13 Chirurgie

206

D

ȘANDRU SERGHEI

nr. 1933 13.02.2014

321.19 Anesteziologie și terapie intensivă

207

DH

ȘAPTEFRAȚI LILIAN

nr. 2663 31.05.2017

311.02 Anatomie patologică

208

DH

ȘAVGA NICOLAE

nr. 1710 05.07.2012

321.14 Chirurgie pediatrică

209

DH

ȘCERBATIUC DUMITRU

nr. 1544 16.02.2012

323.01 Stomatologie

210

DH

ȘCIUCA SVETLANA

nr. 2683 31.05.2017

nr. 2543 16.02.2017

322.01 Pediatrie și neonatologie

321.07 Ftiziopulmonologie

211

DH

ȘTEFANEȚ MIHAIL

nr. 1382 22.12.2011

311.01 Anatomia omului

212

D

ȘTEPA SERGHEI

nr. 2155 28.05.2015

321.20 Oncologie și radioterapie

213

D

TAFUNI OVIDIU

nr. 1940 13.02.2014

331.02 Igienă

214

DH

TAGADIUC OLGA

nr. 1645 23.05.2012

315.01 Biochimie medicală

215

DH

TARAN ANATOL

nr. 2293 19.11.2015

nr. 2631 31.05.2017

321.18 Ortopedie și traumatologie 341.01 Inginerie tisulară și culturi celulare

216

DH

TĂNASE ADRIAN

nr. 2682 31.05.2017

321.22 Urologie și andrologie

217

D

TCACIUC EUGEN

nr. 2539 16.02.2017

321.01 Boli interne (gastroenterologie)

218

DH

TIMIRGAZ VALERIU

nr. 1771 20.12.2012

321.21 Neurochirurgie

219

DH

TINTIUC DUMITRU

nr. 1550 16.02.2012

331.03 Medicina socială și management

220

DH

TODIRAȘ MIHAIL

nr. 944 23.04. 2009

314.01 Farmacologie, farmarmacologie clinică 321.19 Anesteziologie și terapie intensivă

221

D

TODIRAȘ STELA

nr. 2108 09.04.2015

312.01 Fiziologie și fiziopatologie

222

DH

TOPALO VALENTIN

nr. 2686 31.05.2017

323.01 Stomatologie

223

DH

TOPOR BORIS

nr. 1625 05.04.2012

nr. 1745 15.11.2012

321.18 Ortopedie și traumatologie 311.01 Anatomia omului

224

D

TRIFAN VALENTINA

nr. 2584 23.03.2017

323.03.  Stomatologie

225

D

TUDOR ELENA

nr. 2324 22.12.2015

321.07  Ftiziopneumologie

226

DH

ȚÎBĂRNĂ ION

nr. 2672 31.05.2017

321.01 Boli interne (gastroenterologie; pulmonologie; hepatologie; nefrologie)

227

DH

ȚÎBÎRNĂ GHEORGHE

nr. 1763 20.10.2012

321.20 Oncologie și radioterapie

228

DH

ȚÎRDEA TEODOR

nr. 1538 16.02.2012

631.04 Filosofia științei și tehnicii (pe domenii)

229

DH

ȚURCAN SVETLANA

nr. 1938 13.02.2014

321.01 Boli interne

230

D

ȚURCANU VASILE

nr. 1668 23.05.2012

324.01 Radiologie și imagistică medicală

231

DH

ȚUREA VALENTIN

nr. 2738 31.05.2017

322.01 Pediatrie și neonatologie

232

D

UNCU LIVIA

nr. 1971 10.04.2014

316.01 Farmacie

233

DH

UNCUȚĂ DIANA

nr. 2327 23.12.2015

323.01 Stomatologie

234

D

UNGUREANU SERGIU

nr. 2037 09.10.2014

321.13 Chirurgie

235

D

USTIAN AURELIA

nr. 1934 13.02.2014

321.07 Ftiziopneumologie

236

D

UȘURELU NATALIA

nr. 2195 07.07.2015

322.01 Pediatrie și neonatologie 315.02 Biologie moleculară și genetică medicală

237

DH

VALICA VLADIMIR

nr. 2669 31.05.2017

316.01 Farmacie

238

DH

VATAMAN ELEONORA

AT 1/3 16.02.2012

321.03 Cardiologie

239

DH

VEREGA GRIGORE

nr. 1937 13.02.2014

321.18 Ortopedie și traumatologie

240

DH

VIȘNEVSCHI ANATOL

nr. 2625 31.05.2017 nr. 1804 21.06.2013

312.01 Fiziologie și fiziopatologie 324.03 Diagnostic de laborator clinic

241

DH

VOVC VICTOR

nr. 2664 31.05.2017

312.01 Fiziologie și fiziopatologie

242

D

VUDU LORINA

nr. 1867 14.11.2013

321.02 Endocrinologie

243

DH

ZAPUHLÎH GRIGORE

nr. 1709 05.07.2012

321.21 Neurochirurgie

244

D

ZARBAILOV NATALIA

nr. 2011 03.07.2014

331.03 Medicina socială și management

245

DH

ZOTA IEREMIA

nr. 2661 31.05.2017

311.02 Anatomie patologică