Default Header Image

Taxe

Taxa de studii - 19.300 lei

(Ordinul 152-A din 09.06.2021 „Cu privire la stabilirea taxelor de studii superioare de licență, superioare integrate de specialitate, ciclul II, ciclul III doctorat și de rezidențiat, precum și alte servicii pentru anul universitar 2021-2022, cetățeni ai Republicii Moldova”)