Informaţii utile

Bursa de excelență a Guvernului și Bursei nominale

AVIZ Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță concurs, în vederea acordării Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii) pentru studenți-doctoranzi, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. l6l din 15.02.2008 (cu modificările ulterioare) Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi se acordă, anual, pentru un an calendaristic, studenților-doctoranzi din anii 2 și [..]

Bursele doctorale și postdoctorale „Eugen Ionescu”

A fost lansat apelul pentru burse doctorale și postdoctorale în România, în cadrul Programului Eugen Ionescu. Bursele includ: o indemnizație lunară (1000 € pentru postdoctorat și 800 € pentru doctorat); transport tur-retur; asigurarea medicală; cheltuieli de laborator achitate structurii gazdă. Persoane eligibile: studenți francofoni înscriși la doctorat < 40 de ani; profesori – cercetători francofoni [..]

Concurs „Cea mai bună idee inovațională”

Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic a lansat concursul: „Cea mai bună idee inovațională” cu scopul de a susține și a promova ideile tinerilor care doresc să-și deschidă propria afacere, contribuind astfel la dezvoltarea social-economică a țării, precum și la identificarea celei mai viabile idei de afacere în domeniul inovațiilor. La concurs se pot înscrie [..]

Rezultatele admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III, pentru anul universitar 2016/2017

REZULTATELE ADMITERII la studii superioare de doctorat, ciclul III, pentru anul universitar 2016-2017 în cadrul Școlii doctorale în domeniul Științe medicale al consorţiului Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” și instituțiilor organizatoare de doctorat: Centrul Naţional de Sănătate Publică; Institutul Mamei şi Copilului; Institutul de Neurologie şi neurochirurgie; Institutul de cardiologie; Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”; Institutul de [..]

Concurs tematic în domeniul standardizării „Bune practici privind implementarea standardelor”

Institutul Naţional de Standartizare (INS) în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional (ANACIP), organizează  concursul tematic „Bune practici privind implementarea standardelor”. Concursul are drept scop sporirea gradului de conştientizare a importanţei standardelor în promovarea dezvoltării economice sigure şi durabile, precum şi încurajarea studenţilor de a studia subiectul standardizarea, dar şi [..]

Conferința Tinerilor Cercetători în Inteligența Artificială

În perioada 1-3 august curent, în România se va desfășura Conferința Tinerilor Cercetători în Inteligența Artificială (INISTA 2016). Evenimentul are drept scop ​stimularea creativității și ​susținerea cercetării în domeniul inteligenței artificiale (IA).     La manifestare se pot înscrie ​toți tinerii cercetători în domeniu din România, Republica Moldova și diaspora românească, care își fac studiile [..]

Concursul pentru admiterea la studii superioare de doctorat: Turul II

Școala doctorală a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, organizată în Consorțiu cu Institutul de Cardiologie, Institutul de Oncologie, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul Mamei şi Copilului, Centrul Naţional de Sănătate Publică şi Spitalul Clinic Republican, anunţă turul II al concursului pentru admiterea la studii superioare [..]

În atenția rezidenților, secundarilor clinici și doctoranzilor din anul I

Rezidenții, secundarii clinici și doctoranzii cu frecvență la zi, înmatriculați în anul I de studii, sunt rugați să se apropie la Departamentul Evidență și Gestiune Contabilă pentru a completa o cerere privind eliberarea cardului bancar (necesar pentru transferul/primirea bursei). Beneficiarii trebuie să se prezinte cu copia buletinului de identitate în bir. 107A, et. I (Blocul [..]

Stabilirea taxei pentru admitere la doctorat

Consiliul de administrație al Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” a stabilit taxa în valoare de 100 (una sută) lei pentru înscrierea candidaților la concursul de admitere în anul 2015 la studii superioare de doctorat, ciclul III. Taxa este necesară pentru perfectarea dosarelor depuse, procurarea materialelor de birotică, acoperirea serviciilor tipografice și [..]