Contacte

Contacte

 

Adresa:

USMF „Nicolae Testemiţanu”, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
MD-2004, Chişinău, RM, Blocul didactic central, bir. 214
Tel.: 022 205-142, 022 242-322
E-mail: phdschool@usmf.md

 

PROGRAM:

Luni-Vineri            09:00 – 18:00

Pauza de masă    12:00 – 13:00

Orele de primire   13:00 – 17.00

 

Nr.

Nume, prenume, titlu

Funcţia

Contacte

1.

Olga Tagadiuc,

dr. hab. şt. med., conferenţiar

Director olga.tagadiuc@usmf.md

2.

Natalia Caproş,

dr. hab. şt. med., conferenţiar

Director adjunct natalia.capros@usmf.md

3.

Stela Adauji,

dr. şt. farm., conferenţiar

Director adjunct/ secretar științific stela.adauji@usmf.md

4.

Ana Marusic Specialist consultant anadoctorat@rambler.ru

5.

Neli Mironov Metodist coordonator neli.mironov@gmail.com