Acte normative

Legi şi Hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova

Codul Educației al Republicii Moldova

Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova 

Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova

Hotărârea nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studii superioare de doctorat, ciclul III

Hotărârea nr. 499 din 29.05.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat

Hotărârea nr. 816 din 11.11.2015 cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățământ superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale

Hotărârea nr. 1024 din 06.09.2016 cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, consorţiilor, parteneriatelor naționale și internaționale

Hotărârea nr. 504 din 04.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului

Hotărârea nr. 482 din 28.06.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior

Hotărârea nr. 199 din 13.03.2013 cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităților științifice

Hotărârea nr. 161 din 15.02.2008 cu privire la Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi

Hotărârea nr. 210 din 04.04.2017 privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2017-2018

Hotărârea nr. 1071 din 22.09.2016 privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2016-2017

Hotărârea nr. 453 din 24.07.2015 privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2015-2016

Acte normative aprobate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare

Regulament privind constituirea și activitatea seminarului științific de profil

Regulament de funcționare a consiliilor științifice specializate și conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice

Regulament privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat

Regulament cu privire la recunoașterea, clasificarea și evidența manifestărilor științifice

Ghid privind perfectarea tezelor de doctorat și a autoreferatelor_CNAA

Regulamentul de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice

Regulament privind atribuirea calificativelor tezelor de doctorat

Ordine ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

Ordinul nr. 1045 din 29.10.2015 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Planului-cadru pentru studii superioare

Ordinul nr. 118 din 06.03.2015 Cu privire la aprobarea dosarului în vederea autorizării de funcționare provizorie a Școlilor doctorale

Ordinul nr. 119 din 06.03.2015 Cu privire la aprobarea Recomandărilor cadru pentru dezvoltarea planurilor de învățământ, Ciclul III, studii superioare de doctorat

Ordinul nr. 1078 din 27.12.2016 Cu privire la aprobarea Recomandărilor-cadru de redactare a tezei de doctorat și a rezumatului

Ordinul nr. 514 din 05.12.2017 Cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuirea calificativelor tezelor de doctorat

Ordinul nr. 848 din 24.08.2015 Cu privire la aprobarea Indicatorilor de performanta pentru dobândirea calității de conducător de doctorat

Circulara explicativă nr. 03/14-259 din 17.03.2016, emisă de Ministerul Educației, privind limita de coordonare a doctoratelor

Ordinul nr. 86 din 08.02.2016 Cu privire la aprobarea Metodologiei de desfășurarea a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul universitar 2016-2017

Ordinul nr. 936 din 29.09.2015 Cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a Competiției proiectelor științifice pentru repartizarea între Școlile doctorale a granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru a.u. 2015-2016

Ordinul nr. 504 din 22.06.2017 Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școlile doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru a.u. 2017-2018

Ordinul nr. 1100 din 19.11.2015 Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școlile doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru a.u. 2015-2016

Documente elaborate în cadrul Școlii doctorale

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ȘDDȘM

Regulament instituțional de organizare și desfășurare a programelor de doctorat

Regulamentul cu privire la organizarea Consiliului Științific al Consorțiului

Metodologia prezentare proiect 2018-2019

Metodologia-prezentare-proiect.-Anexe-2018-2019

Ghid aprobare proiecte de cercetare și a temei tezei de doctor an studii 2016-2017

Cerere-model aprobarea temei_seminarul științific de profil                                    Cerere-model aprobarea temei_Consiliul științific Consorțiu                                    Model extras_proces verbal_ședința catedrei                                                         Model extras proces verbal_ședința seminarul științific de profil

Ghid de redactare a tezei de doctorat și rezumatului

Anexa_1_foaie titlul teza_la Ghid de redactare a tezei de doctorat                      Anexa_2_foaie titlul rezumat_ la Ghid de redactare a tezei de doctorat                Anexa_3_A doua pagina teza_la Ghid de redactare a tezei de doctorat              Anexa_4_Exemple tabele&figuri_la Ghid de redactare a tezei de doctorat          Anexa_5_Exemple bibliografie_la Ghid de redactare a tezei de doctorat              Anexa_7_Declarația_la Ghid de redactare a tezei de doctorat

Regulament privind susținerea tezei de doctorat

Anexa 1_Cerere verificarea materialului primar_Regulament privind sustinerea tezei   

Anexa 2_Lista publicatii si manifestari stiintifice_Regulament privind sustinerea tezei 

Anexa 4_Declaratie de conformitate asupra originalitatii lucrarii_Regulament privind sustinerea tezei                                                                                                       

Anexa 6_Aviz la teza de doctor_Regulament privind sustinerea tezei                            

Anexa 8_Extras PV_unitatea primara_Regulament privind sustinerea tezei              

Anexa 9_Cerere examinare teza SSP_Regulament privind sustinerea tezei                

Anexa 11_Extras PV_SSP_Regulament privind sustinerea tezei                                    

Anexa 14_Avizul membrului comisiei de doctorat_Regulament privind sustinerea tezei  

Anexa 15_Aviz asupra tezei_Regulament privind sustinerea tezei

Regulamentul cu privire la prevenirea plagiatului academic în cadrul USMF

Cerere-generala-doctoranzi

Cerere-pentru-concediu-academic_anii I-II

Cerere-pentru-concediu-academic_anii III-IV

Cerere-pentru-deplasare-doctoranzi

Cerere-pentru-deplasare-postdoctoranzi