avize detail

Bursa de excelență a Guvernului și Bursa pe domenii științifice pentru studenți-doctoranzi

Publicat: 28.09.2022
USMF „Nicolae Testemițanu”

Ministerul Educației și Cercetării anunță concurs pentru Bursa de excelență a Guvernului și Bursa pe domenii științifice pentru studenți-doctoranzi, pentru anul 2022, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 584/2020.

Bursele pentru perioada unui an calendaristic se acordă studenților-doctoranzi înmatriculați la forma de studii cu frecvență și cu frecvență redusă, care au realizat integral, la data respectivă, programul de pregătire avansată, programul de cercetare științifică stabilit de conducătorul de doctorat, au acumulat numărul de credite prevăzut în Planul de învățământ al Școlii doctorale în domeniul Științe medicale, au obținut performanțe academice deosebite și participă activ la viața socială a instituției.

Pentru a se înregistra în concurs, studenții-doctoranzi vor prezenta la Școala doctorală în domeniul Științelor medicale, până la data de 10 noiembrie 2021, dosarele de participare, care vor include:

Anunțul cu privire la concursul respectiv poate fi vizualizat pe: https://mecc.gov.md/ro/content/anunt-cu-privire-la-concursul-pentru-acordarea-bursei-de-excelenta-guvernului-si-bursei-pe

 

URMĂRIȚI-NE

Comentarii