avize detail

Bursa de excelență a guvernului și Bursa pe domenii științifice pentru studenți-doctoranzi pentru anul 2021

Publicat: 23.09.2021
06 - 
USMF „Nicolae Testemițanu”

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță concurs pentru Bursa de excelență a guvernului și Bursa pe domenii științifice pentru studenți-doctoranzi pentru anul 2021, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. l6l din 15.02.2008, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 584/2020).

Bursa de excelență a guvernului și Bursa pe domenii se acordă anual, pentru perioada unui an calendaristic, studenților-doctoranzi din anii II și III, înmatriculați la studii cu frecvență, care au realizat integral, la data respectivă, programul de pregătire avansată, programul de cercetare științifică stabilit de conducătorul de doctorat, au acumulat numărul de credite prevăzut în planul de învățământ al Școlii doctorale, au obținut performanțe academice deosebite și participă activ la viața socială a instituției.

Pentru a se înregistra în concurs, studenții-doctoranzi vor prezenta la Școala doctorală în domeniul Științelor medicale, până la data de 12 noiembrie 2020, dosarele de participare, ce vor include:

  • CV-ul candidatului (model Europass);

  • Decizia Consiliului Școlii doctorale privind aprobarea candidaturii pentru participare la concurs;

  • Adeverința de realizare a programului de pregătire avansată și a programului individual de cercetare științifică sau creație artistică, eliberată de instituție;

  • Lista rezultatelor activității din domeniile cercetării și inovării publicate/prezentate (articole, comunicări la conferințe naționale, internaționale, etc.), protejate (brevet și alte obiecte de proprietate intelectuală), materializate (tehnologii, procedee, produse informatice etc.) și acte doveditoare în acest sens;

  • Copia actului de identitate al candidatului;

  • Fișa de evaluare a rezultatelor activității de cercetare și inovare a studentului-doctorand, completată conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 1111 din 09.10.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a dosarelor pentru acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranză, ce poate fi cosultată pe: https://mecc.gov.md/ro/content/studii-doctorale-0).

Anunțul cu privire la concursul pentru acordarea Bursei de excelență a Guvernului și a Bursei nominale pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi pentru anul 2021 poate fi consultat pe: https://mecc.gov.md/ro/content/anunt-cu-privire-la-concursul-pentru-acordarea-bursei-de-excelenta-guvernului-si-bursei-pe

URMĂRIȚI-NE

Comentarii