Belîi Natalia – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Belîi Natalia   Conducător ştiinţific: Șandru Serghei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar   Referenţi oficiali: Cotelnic Anatolie, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar Ghidirim Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al AŞM   Consiliul Științific Specializat: ad-hoc D 50.321.19-17   Tema tezei: „Durerea postoperatorie persistentă: factori de risc și prevenire” [..]

Gavriliuc Svetlana – susţinerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Gavriliuc Svetlana Conducător științific: Istrati Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Om Emerit   Consultant științific: Curocichin Ghenadie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar   Referenţi oficiali: Caproș Natalia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar Duca Maria, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician al AȘM   Consiliul ştiinţific [..]

Plăcintă Gheorghe – susţinerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Pretendent: Plăcintă Gheorghe Consultanți ştiinţifici: Țîbuleac Sava – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Ețco Constantin – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Referenți oficiali: Grejdean Fiodor – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Damașcan Ghenadie – doctor habilitat în științe medicale Streinu-Cercel Adrian – profesor universitar, UMF ”Carol Davila”, București, România, membru titular al Academiei de [..]

Mazur-Nicorici Lucia – susţinerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Pretendent: Mazur-Nicorici Lucia   Consultanți ştiinţifici: Revenco Ninel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Lozan Oleg, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar   Referenți oficiali: Ionescu Ruxandra, doctor in științe medicale, profesor universitar, (România) Damașcan Ghenadie, doctor habilitat in științe medicale Ghinda Serghei, doctor habilitat in științe medicale, profesor cercetător   Consiliul ştiinţific [..]

Dondiuc Iurie – susţinerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Pretendent: Dondiuc Iurie Consultant ştiinţific: Cernețchi Olga, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Om Emerit Referenți oficiali: Sofroni Dumitru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Ciobanu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Buțureanu Ștefan, doctor în științe medicale, profesor universitar (Romănia) Consiliul ştiinţific specializat: DH 321.15 Tema tezei: „MORTALITATEA MATERNĂ ÎN [..]

Popa Vasile – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Popa Vasile Conducător ştiinţific: Ustian Aurelia, droctor în științe medicale, conferențiar universitar Consultant: Haidarlî Ion, droctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător   Referenți oficiali: Mihăescu Traian, doctor în medicină, profesor universitar Sain Dmitri, droctor habilitat în  științe medicale, profesor cercetător Consiliul ştiinţific specializat: D 321.07-15 Tema tezei:„ Particularitățile mortalității prin tuberculoză la etapa [..]

Șandru Serghei – susţinerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Pretendent: Șandru Serghei Consultanți ştiinţifici: Ghidirim Gheorghe, doctor habilitat în științe  medicale, profesor universitar, academician Cojocaru Victor, doctor  habilitat  în științe medicale, profesor universitar   Referenți oficiali: Sandesc Dorel, doctor în științe medicale, profesor universitar (România) Grigoraș Ioana, doctor în științe medicale, profesor universitar (România) Matcovshi Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar   [..]

Fulga Veaceslav– susţinerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Pretendent: Fulga Veaceslav   Consultanți ştiinţifici: Raica Marius – profesor universitar, UMF  „Victor Babeș”, Timișoara, România Șaptefrați Lilian – doctor habilitat științe medicale, conferențiar universitar   Referenți oficiali: Căruntu Irina-Draga – profesor universitar, UMF  „Grigore T. Popa”, Iași, România Haidarlî Ion – doctor habilitat științe medicale, profesor universitar Zota Ieremia – doctor habilitat științe medicale, [..]