Victoria Sadovici-Bobeică – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Doctorand: Sadovici-Bobeică Victoria   Conducător ştiinţific: Mazur Minodora, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar   Consiliul Știinţific Specializat: D 50.231.04-01 Reumatologie Tema tezei: „Expresia cutanată în evoluţia lupusului eritematos sistemic” Specialitatea: 321.04 Reumatologie Data: 13 aprilie 2017 Ora: 14:00 Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Sala de conferinţe, [..]

Rodica Bugai – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Bugai Rodica   Conducător ştiinţific: Țîbîrnă Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Consultant ştiinţific: Barbacar Nicolae, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător,  Laboratorul de Genetică Moleculară al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM   Consiliul ştiinţific specializat:D 50.321.02-03 Tema tezei: „Statutul clinico-paraclinic și polimorfismul genetic în pancreatita [..]

Cristina Gaberi – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Gaberi Cristina   Conducător ştiinţific: Larisa Spinei, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar   Consiliul ştiinţific specializat:  D 50.331.03-06 Tema tezei:  „Programele de reducere a riscurilor asupra sănătății persoanelor care injectează droguri în Republica Moldova” Specialitatea:  331.03 – Medicină socială și management Data: 15 februarie 2017 Ora: 14:00 Local: Universitatea de Stat de [..]

Rodica Solonari – susținerea tezei de doctor în științe farmaceutice

Pretendent: Solonari Rodica Conducător științific: Diug Eugen, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar   Consiliul Știinţific Specializat: D 50.316.01-03 Tema tezei: „Tehnologia, calitatea și standardizarea pulberilor dozate cu spironolactonă, fenobarbital și captopril pentru copii” Specialitatea: 316.01 – Farmacie Data: 15.02.2017 Ora: 14:00 Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Facultatea de Farmacie, Aula nr.9 (or. Chișinău, [..]

Corneliu Năstase – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Năstase Corneliu   Conducător științific: Nicolau Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar   Consiliul Știinţific Specializat: D 50.323.01-09 Tema tezei: „Eficientizarea restaurării dinţilor trataţi endodontic prin utilizarea diferitor sisteme retentive intracanalare” Specialitatea: 323.01 – Stomatologie Data: 08.02.2017 Ora: 14:00 Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala de conferințe, bir. 205 (or. Chișinău, bd. Ștefan [..]

Andrei Pîrgari – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Pîrgari Andrei   Conducător științific: Nicolau Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar   Consiliul ştiinţific specializat: D 50.323.01-08 Tema tezei: „Efectul oxigenului activ în forma sa alotropă în tratamentul complex al parodontitelor marginale” Specialitatea: 323.01 – Stomatologie Data: 25.01.2017 Ora: 14:00 Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala de conferințe, bir. 205 (or. Chișinău, bd. [..]

Lilia Andronache – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Andronache Lilia   Conducător științific: Olga Tagadiuc, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar   Consiliul Știinţific Specializat: D 50 315.01-02 Tema tezei: „Influenţa unor compuşi biologic activi autohtoni asupra ciclului glutationic în normă şi la modelarea unor patologii” Specialitatea: 315.01. Biochimie medicală Data: 18.01.2017 Ora: 14:00 Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala [..]