Rodica Bîlba – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Rodica Bîlba   Conducător: Bendelic Eugeniu, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar     Consiliul Știinţific Specializat: D 50.321.17 -03 Tema tezei: ”Eficientizarea tratamentului şi profilaxia progresării miopiei dobîndite necomplicate” Specialitatea:  321.17 – Oftalmologie Data:  24.11.2016 Ora: 14:00 Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala de conferințe, bir. 205 [..]

Irina Vrabii – susținerea tezei de doctor în științe medicale

  Pretendent: Irina Vrabii   Conducător: Bendelic Eugeniu, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” Consiliul ştiinţific specializat: D 50.321.17 – 03 Tema tezei: ”Tratamentul chirurgical al miopiei și astigmatismului miopic prin folosirea metodei lasik cu formarea unui lambou ultrafin” Specialitatea:  321.17 – Oftalmologie Data:  24.11.2016 Ora: 16:00 Local: Universitatea [..]

Irina Tcaci – susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale

  Pretendent: Irina Tcaci   Conducător științific: Anatolie Vișnevschi, dr. hab. șt. med., conf.  univ. Consultant științific: Gheorghe Mușet, dr. hab. șt. med.,  prof.  univ. Consiliului științific specializat: D 50.324.03-02 Tema tezei: ”Corelații clinico-biochimice în procesul de îmbătrânire a pielii” Specialitatea: 324.03. Diagnostic de laborator. Data: 26 octombrie 2016. Ora: 14:00   Local: Universitatea de [..]

Vasile Botnari – susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale

  Pretendent: Vasile Botnari   Conducător ştiinţific: Emil Ceban, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de urologie și nefrologie chirurgicală Consiliul ştiinţific specializat: D 50-321.22-03 Tema tezei: „Tratamentul diferenţiat al calculilor bazinetali” Specialitatea: 321.22 Urologie şi andrologie Data: 19.10.2016 Ora: 14:00 Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, [..]

Cezara Andronachi – susținerea tezei de doctor în științe medicale

  Pretendent: Cezara Andronachi   Conducător ştiinţific: Alexandru Sandul, dr. hab. șt. med.,  prof.  univ. Consultant ştiinţific: Liliana Groppa, dr. hab. șt. med.,  prof.  univ. Tema tezei: „Amigdalita cronică cu sindrom articular (aspecte evolutive, imunogenetice și de tratament)” Specialitatea: 321.16  Otorinolaringologie Data: 16 noiembrie 2016 Ora: 14:00 Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, bir. 205 (MD [..]

Dumitru Friptu – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Dumitru Friptu Conducător științific: Valeriu Burlacu, doctor în științe medicale, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 50.323.01-07 Tema tezei: „Tratamentul terapeutic rațional al defectului cuneiform” Specialitatea: 323.01 – Stomatologie Data: 14 septembrie 2016 Ora: 14:00 Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala de conferințe, bir. 205 (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, [..]

Alexandru Voloc – susținerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Pretendent: Alexandru Voloc Consultanți ştiinţifici: Valentin Ţurea-doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar; Michèle Garabédian-doctor în științe medicale și biologice, doctor de stat, director de cercetări de I clasă, profesor Consiliul ştiinţific specializat  DH 14.37.93, specialitatea Pediatrie Tema tezei: “Aspecte clinico – biologice şi genetice în patogenia carenţei vitaminei din perioadele pre – şi post natală de dezvoltare [..]

Doina-Maria Rotaru – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent:  Doina-Maria Rotaru Conducător științific: Dumitru Tintiuc, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 50.331.03-05 Tema tezei: „Influența factorilor medico-sociali asupra sănătății persoanelor neasigurate din Republica Moldova” Specialitatea: 331.03 – Medicină socială și management Data: 29 iunie 2016 Ora: 14:00 Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala de conferințe, bir. 205 (or. [..]

Iana Baranețchi – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent:  Iana Baranețchi Conducător științific: Viorel Priscari, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru corespondent al AŞM, Om Emerit Consiliul ştiinţific specializat: D 50 331.01 – 01 – Epidemiologie Tema tezei: „Optimizarea supravegherii epidemiologice a infecțiilor nosocomiale septico-purulente în staționarele de profil Traumatologie și Ortopedie” Specialitatea: 331.01 – Epidemiologie Data:  22 iunie 2016 Ora: [..]

Lucian Danilov – susținerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Pretendent: Lucian Danilov Consultant ştiinţific: Ion Ababii, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor  universitar, academician al AȘM Consiliul ştiinţific specializat DH 50.321.16-01 – Otorinolaringologie Tema tezei: „Aspecte etio-patogenetice şi optimizarea tratamentului conservator în amigdalita cronică la copii” Specialitatea: 321.16 – Otorinolaringologie Data: 16.06.2016 Ora: 14:00 Local: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (MD 2004, Chişinău, bd. [..]