Leonid Feghiu – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe medicale Pretendent: Feghiu Leonid Conducător ştiinţific: Verega Gr. – dr. hab. șt. med., conferențiar universitar Consultant ştiinţific: Topor B. – dr. hab. șt. med., profesor universitar, şef catedră, Catedra de anatomie topografică și chirurgie operatorie Consiliul ştiinţific specializat: D50.321.18 Ortopedie și traumatologie Tema tezei: Lambourile pe vasele [..]

Valeriu Fala – susţinerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în științe medicale Pretendent: Valeriu Fala Consultanți ştiinţifici Pavel Godoroja, Ion Lupan, Valeriu Rudic Consiliul ştiinţific specializat DH 50.323.01 – 06 Tema tezei ”Tratamentul complex la pacienții cu parodontită cronică și edentații” Specialitatea 323.01 – Stomatologie Data 18.11.2015 Ora 14:00 Local: USMF „Nicolae Testemiţanu” (Chişinău, bd. Ştefan cel [..]

Gabriela Pavlic – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Gabriela Pavlic Conducător ştiinţific: Ion Moldovanu, dr. hab. șt. med., profesor universitar Consultant ştiinţific: Victor Vovc, dr. hab. șt. med., profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: DH 50.321.05 – 04 Tema tezei: „ Variantele clinice și unele aspecte patogenice ale manifestărilor algice în boala Parkinson (studiu clinic, fiziologic)”. Specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică    Data: 11.11.2015 [..]

Victor Andronachi – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Victor Andronachi Conducător ştiinţific: Grigore Zapuhlîh, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat: Preşedinte: Mihail Gavriliuc, dr. hab. şt. med., profesor universitar, şef catedră Neurologie a IP USMF “Nicolae Testemiţanu” (321.05) Secretar: Aureliu Bodiu, dr. şt. med., profesor universitar, secretar științific, Instituția Medico-Sanitară [..]

Cornelia Calcîi – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Cornelia Calcîi  Conducător ştiinţific: Ion Iliciuc, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat: Mihail Gavriliuc, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar Adrian Rotaru, secretar, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar Ion Moldovanu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar Victor Lacusta, doctor habilitat în [..]

Ghenadie Damașcan – susţinerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Pretendent  Ghenadie Damașcan Consultant ştiinţific: Constantin Ețco Consiliul ştiinţific specializat: DH50 331.03-03 Tema tezei: Metodologii de contractare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de sănătate Specialitatea: 331.03  Medicină socială şi management Data:  23 septembrie 2015, ora 14:00 Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (bd. Ştefan cel Mare [..]

Cristina Ciobanu – susținerea tezei de doctor în științe farmaceutice

 În data de 10.07.2015, ora 14:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în științe farmaceutice. Pretendent: Cristina Ciobanu Conducător ştiinţific: Eugen Diug, dr. hab. şt. farm., profesor universitar Consultant ştiinţific: Tatiana Calalb, dr. hab. şt. biol., conferenţiar universitar Consiliul ştiinţific specializat: DH 50.316.01 – 02 din cadrul IP USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova   Componenţa Consiliului [..]

Andrei Galescu – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Andrei Galescu  Conducător ştiinţific: Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat: Gheorghe Ghidirim, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AŞM Ion Dumbrăveanu, secretar, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar Eva Gudumac, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor [..]

Serghei Suman– susținerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Competitor: Suman Serghei, dr. şt. med., conf. univ. Consultant științific: Topor Boris, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” Consiliul Ştiinţific Specializat: DH 50.311.01-01 – Anatomia omului, instituit prin ordinul preşedintelui Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare nr.182/C.Ș.S.1 din 01.06.2015, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea [..]

Marin Vozian – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Marin Vozian  Conducător ştiinţific: Rojnoveanu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Consultant ştiinţific: Mişin Igor, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” Consiliul Ştiinţific Specializat: D 50.321.13-05 – Chirurgie, instituit prin ordinul preşedintelui Consiliului Național pentru Acreditare și [..]