Diana Calaraș – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Calaraş Diana Conducător ştiinţific: dr. hab. med., prof. univ., Botnaru Victor Tema tezei: Aspecte clinico-funcţionale şi imagistice în sarcoidoza endotoracică Specialitatea 321.01 Boli interne (Pulmonologie) Data 21.05.2014 Ora 12:00 Local: Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 165, aula 205 Consiliul ştiinţific specializat D 50.321.01-01 Preşedinte Matcovschi Sergiu – dr. hab. în med., profesor universitar, Departamentul  [..]

Dumitru Chesov – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent:  Chesov Dumitru Conducător științific: Botnaru Victor - doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar Tema tezei: „Aspecte clinico-evolutive şi imagistice ale pneumoniilor grave la pacienţii cu gripa 2009 AH1N1” Specialitatea: 321.01 – Boli interne (pulmonologie) Data: 21 mai 2014 Ora: 1400 Local: USMF ”Nicolae Testemițanu”, sala 205, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, mun. Chişinău, MD – 2004, Consiliul științific specializat: D [..]

Ion Crăciun – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Crăciun Ion Tema tezei: Ischemia mezenterică acută: optimizarea diagnosticului și tratamentului Specialitatea: 321.13 – Chirurgie Data: 29.05.2014 Ora: 14.00 Local: USMF „Nicolae Testemițanu”, sala 205, (Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165) Conducător ştiinţific:    Mişin Igor, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător Consiliul ştiinţific specializat: D 50 321.13 – 02 Componenţa [..]

Ina Bîstrițchi – susținerea tezei de doctor în științe medicale

Pretendent: Bîstrițchi Ina Conducător științific: Holban Tiberiu, dr. habilitat în științe medicale, conferențiar universitar Consultant științific: Spânu Constantin, dr. habilitat în științe medicale, profesor universitar, Om Emerit al Republicii Moldova, Laureat al Premiului Național   Tema tezei: „Evoluția clinică și paraclinică a bolnavilor cu infecție HIV/SIDA aflați în tratament antiretroviralˮ Specialitatea: 321.09 – Boli infecțioase [..]

Emil Ceban – susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe medicale

Pretendent:  Ceban Emil Consultanți ştiinţifici: Tănase Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar Coman Ioan, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar (Cluj-Napoca, România)  Tema tezei: „Tratamentul multimodal al nefrolitiazei complicate” Specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie Data: 20 mai 2014 Ora: 1400 Local: USMF ”Nicolae Testemițanu”, sala 205, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, [..]

Angela Tcaciuc – susținerea publică a tezei de doctor în medicină

Pretendent:  Tcaciuc Angela Conducător științific: Matcovschi Sergiu, dr. hab. în științe medicale, profesor universitar Tema tezei: „Aspecte de tratament al bronșitei cronice obstructive cu mucolitice și expectorante” Specialitatea: 321.01 – Boli interne (pulmonologie) Data: 07 mai 2014 Ora: 1400 Local: USMF ”Nicolae Testemițanu”, sala 205, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, mun. Chişinău, MD [..]

Vasile Guzun – susţinerea publică a tezei de doctor în medicină

Pretendent: Guzun Vasile Tema tezei: „Particularităţile de diagnostic şi tratament ale apendicitei acute în timpul sarcinii” Specialitatea: 321.13 – Chirurgie Data: 09.04.2014 Ora: 14.00 Local: USMF „Nicolae Testemițanu”, sala 205, (Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165) Conducător ştiinţific: Guţu Eugen dr. hab. med., profesor universitar Consultant ştiinţific: Cerneţchi Olga dr. hab. med., profesor [..]

Sergiu Samohvalov – susținerea publică a tezei de doctor în medicină

Pretendent:  Samohvalov Sergiu Conducător ştiinţific: Anghelici Gheorghe, dr. hab.  med., conferenţiar cercetător. Consiliul Ştiinţific Specializat: D 50.14.00.27-60 – Chirurgie Tema tezei : Optimizarea metodelor de diagnostic şi tratament ale sindromului de insuficienţă intestinală postoperatorie Specialitatea:  321.13 – CHIRURGIE Data: 12.02.2014 Ora: 14.00 Local: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, MD-2004, mun. Chişinău Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat: [..]

Vitalie Mazuru – susținerea publică a tezei de doctor în medicină

Pretendent: Mazuru Vitalie Conducător ştiinţific: Dr. habilitat în medicină, conf.univ. Şaptefraţi Lilian Consiliul ştiinţific specializat: D 50.14.00.15-12 din cadrul IP USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în următoarea componenţă: Baciu Gheorghe, preşedinte, dr. habilitat în medicină, profesor universitar, IP USMF          „Nicolae Testemiţanu” Rîvneac Victor, secretar, dr. hab. med., profesor universitar, IP USMF „Nicolae Testemiţanu” Zota Ieremei, membru,  dr. habilitat în medicină, [..]

Adrian Belîi – susținerea publică a tezei de doctor habilitat în medicină

Pretendent: Adrian Belîi, dr. în med., conf. univ. Consultant ştiinţific: Gheorghe Ghidirim, dr. hab. în med., prof. univ., academician al AŞM Consultant ştiinţific: Laurent Beydon, dr. hab. în med., prof. univ., or. Angers, Franţa Consiliul ştiinţific specializat: DH 50.14.00.37 – 8 Tema tezei: Reabilitarea postoperatorie accelerată: structuri, procese, rezultate Specialitatea: 321.19 – Anesteziologie şi terapie [..]