Eduard Pleşca – susținerea tezei de doctor în medicină

Pe data de 23.01.2013, ora 14.00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în medicină cu tema: „Particularităţile de diagnostic şi tratament al pielonefritei acute la pacienţii cu diabet zaharat” (specialitatea: 14.00.40 – urologie), autor Pleşca Eduard, în cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific specializat D 50.14.00.40-06 din cadrul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae [..]

Radu Safta – susținerea tezei de doctor în medicină

Pe data de 23.01.2013, ora 12.00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în medicină cu tema: „Tratamentul endoscopic al hidrocefaliei adultului” (specialitatea: 14.00.28 – neurochirurgie), autor Safta Radu, în cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific specializat DH 50.14.00.28-07 din cadrul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (Bd.Ştefan cel Mare şi [..]

Roman Targon – susținerea tezei de doctor în medicină

Pe data de 30.01.2013, ora 14.00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în medicină cu tema: „Aspecte de management chirurgical al herniilor inghinale cu utilizarea protezelor sintetice” (specialitatea: 14.00.27 – chirurgie), autor Targon Roman, în cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific specializat D 50.14.00.27-54 din cadrul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din [..]

Vladimir Cazacov – susținerea tezei de doctor habilitat în medicină

Pe data de 06.03.2013, ora 14:00 va avea loc susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină cu tema: „Impactul chirurgical asupra raportului morfo-funcţional al splenopatiei portale cu component autoimun secundar hipertensiunii portale” (specialitatea: 14.00.27 – chirurgie), autor Cazacov Vladimir, în cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific specializat DH 50.14.00.27-55 din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi [..]

Tatiana Ghidirimschi – susţinerea tezei de doctor în medicină

La 15 februarie 2013, ora 14:00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în medicină cu tema: „Optimizarea măsurilor de reabilitare la persoanele cu deficienţe de vedere (aspecte clinice şi medico-sociale)”, (specialitatea: 14.00.08 – Oftalmologie) autor Ghidirimschi Tatiana, în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat DH-50-14.00.08-07 al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie [..]

Vera Lungu – susţinerea tezei de doctor în medicină

Pretendent Vera Lungu Conducător ştiinţific Prisăcari Viorel, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent al AŞM Consultant ştiinţific Pîntea Victor doctor habilitat în medicină, profesor universitar Consiliului ştiinţific specializat DH – 50.14.00.30 din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în componenţa: Holban Tiberiu, preşedinte, dr.habilitat în medicină, [..]

Eduard Bortă – susţinerea tezei de doctor în medicină

Pretendent: Bortă Eduard Conducător ştiinţific: Dr.hab. în med., prof.univ., MC AŞM Hotineanu Vladimir Consultant ştiinţific: Dr.hab. în med., conf.univ. Hotineanu Adrian Consiliul ştiinţific specializat: DH 50.14.00.27-52 din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în următoarea componenţă: Ghidirim Gheorghe, preşedinte, dr.hab. în med., prof.univ., academician AŞM Rojnoveanu Gheorghe, secretar, dr.hab. în med., conferenţiar universitar Guţu [..]

Olga Cuşnir – susţinerea tezei de doctor

Pretendent – Cuşnir Olga Conducător ştiinţific – Cojocaru Victor, dr. hab. în med., profesor universitar Consultant ştiinţific – Hotineanu Adrian, dr. hab. în med., conferenţiar universitar Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.37 – 07, din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în următoarea componenţă: Nicolae Gladun – preşedinte, dr. hab. în med., profesor universitar Alexandru [..]