Olesea Prisăcaru – susţinerei tezei de doctor în medicină

Pretendent: PRISĂCARU Olesea, asistent universitar. Conducător ştiinţific: BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. Consiliul Ştiinţific Specializat: DH 50.14.00.35– 07 – Chirurgie pediatrică Tema tezei: Arsurile termice la copii de vârstă 0-5 ani. Particularitățile clinico-paraclinice şi atitudinea chirurgicală. Specialitatea: 14.00.35 – CHIRURGIE PEDIATRICĂ Data: 02.10.2013 Ora: 14.00 Local: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel [..]

Aureliu Gumeniuc – susţinerea tezei de doctor în medicină

Pretendent: GUMENIUC Aureliu, asistent universitar. Conducător ştiinţific: TOPALO Valentin, doctor habilitat în medicină, profesor unuiversitar. Consiliul Ştiinţific Specializat: DH 50-14.00.21–30 – Stomatologie Tema tezei: Încărcarea funcţională precoce a implantelor dentare endoosoase de gradul I. Specialitatea: 14.00.21 – STOMATOLOGIE Data: 09.10.2013 Ora: 14.00 Local: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165 Componenţa Consiliului [..]

Nicolae Bacinschi – susţinerea tezei de doctor habilitat

Pretendent:   Bacinschi Nicolae Consultant ştiinţific: Ghicavîi Victor, MC AŞM, dr.hab.med., profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat  DH 50.14.00.25 – 10 Tema tezei  Farmacologia preparatelor entomologice şi utilizarea lor raţională Specialitatea Farmacologie, farmacologie clinică Data 9 octombrie 2013 Ora 14.00 Local USMF „Nicolae Testemiţanu” Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei 1. Hepatoprotectoare entomologice. Chişinău, 2012, 312 p. 2. [..]

Svetlana Ţurcan – susţinerea tezei de doctor habilitat

Pretendent: Svetlana Ţurcan Consultant ştiinţific: Dumbrava Vlada-Tatiana, dr. hab. med., prof. univ., Om Emerit Consiliul ştiinţific specializat: DH 50-14.00.05-27.03.08 din cadrul USMF „N. Testemiţanu” în următoarea componenţă: Anestiadi Zinaida,    preşedinte, doctor habilitat in medicină, profesor universitar Babiuc Constantin,   secretar ştiinţific, doctor in medicină, profesor universitar Curocichin Ghenadie, doctor habilitat in medicină, conferenţiar universitar. Bodrug Nicolae,        [..]

Aliona David – susţinerea tezei de doctor

Pretendent – Aliona David Conducător  ştiinţific – Dr.hab. în med., prof.univ. Sergiu Matcovschi Consiliul ştiinţific specializat DH 50.14.00.05 – 28 „Boli Interne” Tema tezei: „Calitatea vieţii pacienţilor la diverse etape de evoluţie a bronhopneumopatiei cronice obstructive” Specialitatea 14.00.05 -  Boli Interne, (pulmonologie), Data – 18.09.2013  Ora – 1400 Local – Instituţia Publică Universitatea de Stat de [..]

Dorin Istrati – susţinerea tezei de doctor în medicină

Pretendent: Istrati Dorin Conducător ştiinţific: Valeriu Burlacu, dr. în medicină, prof. univ., Consiliul ştiinţific specializat DH 50-14.00.21-29 din cadrul IP USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în următoarea componenţă: Tema tezei   „Bio-R-terapie endodontică a periodontitei apicale cronice în dinţi imaturi” Specialitatea: Stomatologie Data  04.09.2013 Ora   14.00 Local  În incinta USMF „Nicolae Testemiţanu” (bir. 204), Componenţa [..]

Igor Maxim – susţinerea tezei de doctor în medicină

Pretendent: Maxim Igor Conducător ştiinţific: Dr.hab. în med., prof.univ. Gladun Nicolae Consultant ştiinţific: Dr.hab. în med., prof.univ. Gavriliuc Mihail Consiliul ştiinţific specializat: D 50.14.00.27-58 din cadrul IP USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în următoarea componenţă: Ghidirim Gheorghe, preşedinte, dr.hab. în med., prof.univ., academician al AŞM Rojnoveanu Gheorghe, secretar ştiinţific, dr.hab. în med., conferenţiar universitar [..]

Ianoș Adam – susţinerea tezei de doctor / doctor habilitat

 Pretendent Adam Ianoș  Conducător ştiinţific: – Șciuca Svetlana,  dr. hab. în med., profesor universitar  Consiliul ştiinţific specializat D_53.14.00.09-15, din cadrul IMSP Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului, în următoarea componență: Stratulat Petru – președinte, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, IMSP Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și [..]

Viorel Tuchila – susţinerea tezei de doctor în medicină

Pretendent: Tuchila Viorel Conducător ştiinţific: Dr.hab. în med., profesor universitar Tănase Adrian Consiliul ştiinţific specializat: DH 50 14.00.40-04* din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în următoarea componenţă: Ghidirim Gheorghe, preşedinte, dr.hab. în med., profesor universitar, academician AŞM Rojnoveanu Gheorghe, secretar, dr.hab. în med., conferenţiar universitar Gudumac Eva – membru, dr.hab. în med., profesor [..]

Stanislav Ţînţari – susţinerea tezei de doctor în medicină

Pretendent: Ţînţari Stanislav Conducător ştiinţific: Dr.hab. în med., conf.univ. Rojnoveanu Gheorghe Consiliul ştiinţific specializat: D 50.14.00.27-57 din cadrul IP USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în următoarea componenţă: Ghidirim Gheorghe, preşedinte, dr.hab. în med., prof.univ., academician al AŞM Casian Dumitru, secretar, dr. în med., conferenţiar universitar Boian Gavril, membru, dr.hab. în med., conferenţiar cercetător Pădure [..]