Diana Calaraş – susținerea tezei de doctor în medicină

Pretendent:  Calaraş Diana Conducător  ştiinţific: dr. hab. med., prof. univ., Botnaru Victor Referenţi oficiali: Pisarenco Serghei, doctor habilitat, profesor universitar. Dumitraş Tatiana, doctor în medicină, conferenţiar universitar. Preşedintele al Seminarului ştiinţific de profil: Groppa Liliana, doctor habilitat, profesor universitar. Tema tezei: Aspecte clinico-funcţionale şi imagistice în sarcoidoza endotoracică Specialitatea: Boli interne (Pulmonologie) 321.01 (14.00.05) Data 09.12.2013 [..]

Andrei Vasiliev – susţinerei tezei de doctor în medicină

Pretendent: VASILIEV Andrei Conducător ştiinţific: MIŞIN Igor, dr. hab.  med., conferențiar cercetător Consultant ştiinţific:   TĂNASE Adrian, dr. hab.  med., prof. univ. Consiliul Ştiinţific Specializat: D 50.14.00.27-59 – Chirurgie Tema tezei: Complicaţiile tardive ale accesului vascular permanent pentru hemodializă programată: diagnosticul şi tratamentul chirurgical. Specialitatea:  14.00.27 – CHIRURGIE Data: 23.12.2013 Ora: 12.00 Local: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, [..]

Nicolae Jelamschi – susținerea publică a tezei de doctor în medicină

Pretendent: JELAMSCHI Nicolae Conducător științific: LOZAN Oleg, dr. hab., conf. univ. Consiliul Științific Specializat: DH 50.14.00.33-38 Medicină socială și management Tema tezei: Direcțiile de optimizare a managementului resurselor umane din instituțiile medico-sanitare publice din Republica Moldova Specialitatea: 331.03 – Medicină socială și management Data: 18 decembrie 2013 Ora: 1400 Locul: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan [..]

Sofia Lehtman – susţinerea tezei de doctor în medicină

Pretendent: Lehtman Sofia, asistent universitar. Conducător ştiinţific: Șcerbatiuc Dumitru – dr. hab. med., prof. univ. Consiliul Ştiinţific Specializat: DH 50.14.00.21– 31 – Stomatologie Tema tezei: Optimizarea diagnosticării și tratamentului sialolitiazei Specialitatea: 14.00.21 – STOMATOLOGIE Data: 18.12.2013 Ora: 14.00 Local: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165 Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat: Preşedinte: Nicolau Gheorghe – dr. hab. med., [..]

Baroud Allaa M. Fathi – susţinerea tezei de doctor în farmacie

Pe data de 11.12.2013, ora 14.00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în farmacie Pretendent: Baroud Allaa M. Fathi Conducător ştiinţific: dr. hab. farm., prof. univ., Diug Eugen Consiliul ştiinţific specializat: D 50.15.00.01 – 11 din cadrul IP USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în următoarea componenţă: Componenţa Consiliului ştiinţific specializat: Valica Vladimir, preşedinte, dr. hab. farm., [..]

Adriana Vasilaşcu – susţinerea tezei de doctor în medicină

Pretendent        Adriana Vasilaşcu Conducător       Valeriu Burlacu,  doctor în medicină, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 50-14.00.21-32 „Stomatologie” din cadrul IP USMF „Nicolae Testemiţanu” Tema tezei   „Aspecte moderne ale eroziunilor dentare. Etiopatogenie, clinică, diagnostic, tratament şi prevenţie” Specialitatea    14.00.21-Stomatologie Data        11.12.1013 Ora         14.00 Local     În incinta IP USMF „Nicolae Testemiţanu” (bir. 204), mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare [..]

Serghei Puiu – susţinerea tezei de doctor în medicină

Pretendent: Puiu Serghei Conducător ştiinţific: dr. hab. med., prof. univ., acad. al AŞM Ghidirim Gheorghe Consultant ştiinţific: dr. hab. inform., prof. univ., membru corespondent al AŞM Gaindric Constantin Consiliul ştiinţific specializat: D 50.14.00.19-08 din cadrul IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în următoarea componenţă: Rojnoveanu Gheorghe, preşedinte, dr. hab. med., profesor [..]

Serghei Grati – susţinerea tezei de doctor în medicină

Pretendent: Grati Serghei Conducător ştiinţific: Dr. în med., conf.univ. Ungureanu Sergiu Consiliul ştiinţific specializat: D 50.14.00.27-56 din cadrul IP USMF „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în următoarea componenţă: Ghidirim Gheorghe, preşedinte, dr. hab. med., prof.univ., academician al AŞM Rojnoveanu Gheorghe, secretar, dr. hab. med., conferenţiar universitar Anghelici Gheorghe,  membru,  dr. hab. med., conferenţiar cercetător Boian [..]

Ruslan Pretula – susţinerea tezei de doctor în medicină

Pretendent:  Pretula Ruslan Conducător ştiinţific:  Rîvneac Victor, dr. hab. med., prof. univ., Consiliul Ştiinţific specializat  D 50. 14.00.15 – 11 în următoarea componenţă: Baciu Gheorghe, preşedinte, dr. hab. med, prof. univ., Vudu Grigore, secretar, dr. med., conf. univ., Haidarlî Ion, dr. hab. med., conferenţiar cercetător, Vataman Vladimir,dr. med., conf. univ., Şaptefraţi Lilian, dr. hab. med., [..]

Natalia Cojuşneanu – susţinerea tezei de doctor în medicină

Pretendent: Cojuşneanu Natalia, doctorand Conducător ştiinţific: BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar. Consiliul Ştiinţific Specializat: DH 50.14.00.35– 07 – Chirurgie pediatrică Tema tezei: “Managementul peritonitelor acute la copil (diagnostic, tratament, profilaxie)” Specialitatea: 14.00.35 – CHIRURGIE PEDIATRICĂ Data: 02.10.2013 Ora: 15.30 Local: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165 Componenţa Consiliului [..]