Radu Gurghiş – susținerea tezei de doctor în medicină

La 14.11.2012, ora 14.00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în medicină cu tema: „Managementul nonoperator şi miniminvaziv al leziunilor traumatice închise ale organelor abdominale parenchimatoase” (specialitatea: 14.00.27 – chirurgie), autor Gurghiş Radu, în cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific specializat DH 50.14.00.27-53 din cadrul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica [..]

Natalia Cornea – susținerea tezei de doctor în medicină

La  5.12.2012, ora 14.00 va avea loc susţinerea tezei de doctor în medicină cu tema: „Rolul hemofiltrării în tratamentul insuficienţei renale” (specialitatea: 14.00.40 – urologie), autor Cornea Natalia, în cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific specializat DH 50.14.00.40-05* din cadrul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (Bd.Ştefan cel Mare şi Sfânt [..]

Gheorghe Granciuc – susținerea tezei de doctor habilitat în medicină

La 28.11.2012, ora 14:00 în incinta USMF “Nicolae Testemţanu” (Bul.Ştefan cel Mare 165, sala 205, et. II) va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 50 14.00.21-26. ORDINEA DE ZI: – Examinarea tezei de doctor habilitat în medicină a conferenţiarului Granciuc Gheorghe, cu tema: ”Evaluarea compușilor coordinativi ai zincului și vanadiului la stimularea proceselor osteoregenerative [..]

Olga Penina – susținerea tezei de doctor în medicină

La 28.11.2012, ora 14:00 în incinta USMF “Nicolae Testemţanu” (Bul.Ştefan cel Mare 165, sala 205, et. II) va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH – 50 14.00.33-35. ORDINEA DE ZI: – Examinarea tezei de doctor în medicină a dnei Penina Olga, cu tema: ”Tendinţele mortalităţii după cauze de deces în Republica Moldova, anii 1965-2010” [..]

Oleg Tabuica – susținerea tezei de doctor în medicină

La 12 decembrie 2012, ora 14:00 în incinta USM „Nicolae Testemiţanu” (bd. Ştefan cel Mare) va avea loc şedinţa Consiliului ştiinţific specializat DH 50.14.00.11-01. ORDINEA DE ZI: susţinerea publică tezei de doctor în medicină a Dlui Tabuica Oleg cu tema”Sifilisul latent recent şi diagnosticul diferenţial cu reacţiile serologice fals pozitive”. Conducător ştiinţific: Muşet Gheorghe, doctor [..]

Vladimir Bernic – susținerea tezei de doctor în medicină

La data 12.12.2012 ora 14:00 va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în medicină cu tema: ” Estimarea igienică a stării de sănătate a copiilor în relaţie cu calitatea apei potabile” (specialitatea: 14.00.07 – „Igienă” ), autor Vladimir Bernic, în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat DH 50.14.00.07-11 al USMF „Nicolae Testemițanu” (bd. Ştefan [..]

Viorica Coșpormac – susținerea tezei de doctor în medicină

La 19.12.2012, ora 14:00 în incinta USMF “Nicolae Testemiţanu” (Bul.Ştefan cel Mare 165, sala 205, et. II) va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH – 50 14.00.37- 06*. ORDINEA DE ZI: – Examinarea tezei de doctor în medicină a dnei Coșpormac Viorica, cu tema: ”Clinica și terapia intensivă a sindromului HELLP și a complicațiilor [..]

Irina Malanciuc – susținerea tezei de doctor în medicină

La 26 decembrie 2012, ora 14:00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în medicină cu tema: „Aspecte medico – sociale ale sănătății copilului orfan în Republica Moldova” (specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială și management), autor Irina Malanciuc, în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat D 50.14.00.33-37 a Universităţii de Stat de Medicină şi [..]

Andrei Mecineanu – susținerea tezei de doctor în medicină

La 26 decembrie 2012, ora 12:00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în medicină cu tema: „Managementul riscurilor și oportunităților în malpraxisul actului medical în Republica Moldova” (specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management), autor Mecineanu Andrei, în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat DH 50.14.00.33-36 Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie [..]