Seminarele științifice de profil

 

HOTĂRÂREA  nr. AT-4/4.4 din 05 iulie 2016

privind aprobarea componenței nominale

a seminarelor științifice de profil pentru un termen de 4 ani

din cadrul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Funcția

Componența seminarului                                                       

 

 

Profilul: 311. Anatomie şi  morfologie;

351. Medicină interdisciplinară

Specialitatea:

311.01. Anatomia omului;

311.02. Anatomie patologică;

311.03. Histologie, citologie şi embriologie;

351.01. Medicină legală

Preşedinte Ştefaneţ Mihai, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
Vicepreşedinte Pădure Andrei, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 351.01 – Medicină legală
Secretar ştiinţific Turchin Radu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
Membrii seminarului
 1. Catereniuc Ilia, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
 2. Nacu Viorel, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului; 321.13 – Chirurgie; 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 3. Şaptefraţi Lilian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 4. Suman Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului
 5. Rîvneac Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 6. Melnic Eugen, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 7. Fulga Veaceslav, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 8. Darii Alic, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.03 – Histologie, citologie, embriologie medicală
 9. Baciu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 351.01 – Medicină legală
 10. Şarpe Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 351.01 – Medicină legală
 11. Cuvșinov Ion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 351.01 – Medicină legală
 12. Petrovici Virgil, doctor în științe medicale, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 13. Bogdanscaia Nina, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 14. Haidarlî Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
 15. Cazacov Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie

 

 

Profilul: 312. Fiziologie
Specialitatea: 312.01. Fiziologie normală şi patologică
Preşedinte Vovc Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
Vicepreşedinte Lutan Vasile, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
Secretar ştiinţific Todiraş Stela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
Membrii seminarului
 1. Vişnevschi Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie; 324.03 – Diagnostic de laborator
 2. Hangan Corneliu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 3. Lozovanu Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 4. Gavriliuc Ludmila, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 5. Galbur Oleg, doctor  științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 6. Capcelea Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară și genetică medicală
 7. Braniște Tudor, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea:  321.03 – Cardiologie; 315.01 – Biochimie medicală;  
 8. Belîi Adrian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar,  specialitatea:  321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă;
 9. Manole Elena, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică.

 

 

Profilul: 314. Farmacologie şi toxicologie
Specialitatea:

314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică;

314.02.Toxicologie

Preşedinte Gonciar Veaceslav, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea:  314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
Vicepreşedinte Bacinschi Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01– Farmacologie şi farmacologie clinică
Secretar ştiinţific Stratu Ecaterina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
Membrii seminarului
 1. Ghicavîi Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 2. Dubcenco Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea:  314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 3. Pogonea Ina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 4. Țurcan Lucia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 5. Podgurscaia Lilia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 6. Lîsîi Leonid, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie; 315.01 – Biochimie medicală
 7. Vişnevschi Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie; 324.03 – Diagnostic de laborator
 8. Capcelea Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară și genetică medicală
 9. Gurschi Nicolae, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19 – Anesteziologie și terapie intensivă;
 10. Țurcan Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne

 

 

Profilul: 315. Biochimie şi biologie moleculară
Specialitatea:

315.01. Biochimie medicală;

315.02. Biologie moleculară şi genetica medicală

Preşedinte Tagadiuc Olga, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
Vicepreşedinte Cemortan Igor, doctor în științe biologice, conferențiar universitar, specialitatea: 162.02. Genetica omului şi animalelor
Secretar ştiinţific Pogonea Ina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie și farmacologie clinică
Membrii seminarului
 1. Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală; 324.03 – Diagnostic de laborator
 2. Lîsîi Leonid, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 3. Curocichin Ghenadie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetică medicală; 321.01 – Boli interne
 4. Gavriliuc Ludmila, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 5. Ghinda Serghei, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală; 324.03 – Diagnostic de laborator; 321.25 – Alergologie; 321.07 – Ftiziopneumologie
 6. Stratulat Silvia, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 7. Protopop Svetlana, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 8. Lutan Vasile, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
 9. Rîvneac Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 10. Perciuleac Ludmila, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetică medicală
 11. Amoașii Dumitru, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetică medicală
 12. Capcelea Svetlana, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetică medicală

 

 

Profilul: 316. Farmacie
Specialitatea: 316.01. Farmacie
Preşedinte Safta Vladimir, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
Vicepreşedinte Valica Vladimir, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
Secretar ştiinţific Guranda Diana, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
Membrii seminarului
 1. Diug Eugen, doctor habilitat în științe farmaceutice, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
 2. Nistreanu Anatol, doctor în științe farmaceutice, profesor universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
 3. Calalb Tatiana, doctor habilitat în științe biologice, conferenţiar universitar, specialitatea: 164.01 – Botanica
 4. Brumărel Mihai, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
 5. Ciobanu Nicolae, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar, specialitatea: 316.01 – Farmacie
 6. Adauji Stela, doctor în științe farmaceutice, conferenţiar universitar,  specialitatea: 316.01 – Farmacie
 7. Bacinschi Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 8. Scutari Corina, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 9. Stratu Ecaterina, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar,  specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 10. Buliga Valentina, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Președintele Comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană

 

 

Profilul: 321. Medicină generală
Specialitatea:

321.01. Boli interne (gastroenterologie, hepatologie, nefrologie);

321.02. Endocrinologie;

321.08. Dermatologie şi venerologie

Preşedinte Matcovschi Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne; 321.07 – Ftiziopneumologie
Vicepreşedinte Botnaru Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne; 321.03– Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 321.07 – Ftiziopneumologie
Secretar ştiinţific Dumitraș Tatiana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
Membrii seminarului
 1. Țurcan Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 2. Bivol Grigore, doctor în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 3. Curocichin Ghenadie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.02 – Biologie moleculară şi genetica medicală; 321.01 – Boli interne
 4. Grib Livi, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 5. Proca Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 6. Tcaciuc Eugen, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 7. Vudu Lorina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,specialitatea: 321.02 – Endocrinologie
 8. Zota Larisa, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.02 – Endocrinologie
 9. Caradja Gheorghe, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.02 – Endocrinologie
 10. Muşet Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.08 – Dermatologie şi venerologie
 11. Beţiu Mircea, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.08 – Dermatologie şi venerologie
 12. Nedelciuc Boris, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.08 – Dermatologie şi venerologie
 13. Revenco Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03– Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 14. Sciuca Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
 15. Gudumac Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specilitatea: 315.01 – Biochimie medicală; 324.03 – Diagnostic de laborator
 16. Balica Ion, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 17. Galbur Oleg, doctor  științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie

 

 

Profilul: 321. Medicină generală
Specialitatea: 321.04. Reumatologie
Preşedinte Groppa Liliana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
Vicepreşedinte Mazur Minodora, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 321.01 – Boli interne
Secretar ştiinţific Chișlari Lia, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
Membrii seminarului
 1. Revenco Ninel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 322.01 – Pediatrie și neonatologie
 2. Istrati Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 3. Ciobanu Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 4. Grosu Aurel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 5. Popa Sergiu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 6. Rotaru Larisa, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 7. Rusu Eugen, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 8. Bivol Grigore, doctor în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 9. Matcovschi Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea:  321.01 – Boli interne; 321.07  – Ftiziopneumologie
 10. Tagadiuc Olga, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 11. Rotaru Natalia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie şi imagistică medicală

 

 

Profilul: 321. Medicină generală
Specialitatea: 321.06. Psihiatrie şi narcologie
Preşedinte Revenco Mircea, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
Vicepreşedinte Cobâleanschii Oleg, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
Secretar ştiinţific Coşciug Ion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
Membrii seminarului
 1. Nacu Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 2. Hotineanu Mihai, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 3. Cărăuşu Ghenadie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 4. Oprea Valentin, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 5. Nastas Igor, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 6. Chihai Jana,  doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 7. Deliv Inga, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 8. Condratiuc Svetlana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 9. Carp Lucia, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 10. Lacusta Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician, specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă; 165.01 – Fiziologia omului şi a animalelor
 11. Lisnic Vitalie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie
 12. Bacinschi Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 314.01 – Farmacologie şi farmacologie clinică
 13. Moroşanu Mihai, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management

 

 

Profilul:

321. Medicină generală;

331. Sănătate publică

Specialitatea:

321.09. Boli infecţioase, tropicale și parazitologie medicală;

331.01. Epidemiologie

Preşedinte Holban Tiberiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase
Vicepreşedinte Prisacari Viorel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie
Secretar ştiinţific Guţu Luminiţa, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie
Membrii seminarului
 1. Spînu Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie 
 2. Bucov Victoria, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie
 3. Paraschiv Angela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie
 4. Pîntea Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase
 5. Rusu Galina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase
 6. Raba Tatiana, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase
 7. Cojocaru Stela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase 
 8. Plăcintă Gheorghe, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase
 9. Bîrcă Ludmila, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase
 10. Rudic Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală
 11. Vorojbit Valentina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală
 12. Ghinda Serghei, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală; 321.25 – Alergologie; 324.03 – Diagnostic de laborator
 13. Magdei Mihai, doctor habilitat în științe medicale, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management

 

 

Profilul:

321. Medicină generală;

332.  Asistenţă medicală şi reabilitare

Specialitatea:

321.11. Gerontologie şi geriatrie;

321.12. Medicină alternativă;

332.01. Reabilitare medicală și medicină fizică

Preşedinte Pascal Oleg, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică, 332.01 – Reabilitare medicală şi medicină fizică
Vicepreşedinte Lisnic Vitalie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică
Secretar ştiinţific Cereș Victoria, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă
Membrii seminarului
 1. Lacusta Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician, specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă; 165.01 – Fiziologia omului şi animalelor
 2. Gîlea Angela, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă
 3. Blaja-Lisnic Natalia, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 4. Corlăteanu Alexandru, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 5. Antonova Natalia, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 6. Mazur Minodora, doctor habilitat științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 321.01 – Boli interne
 7. Negară Anatolie, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 8. Croitor Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 9. Nacu Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.06 – Psihiatrie şi narcologie
 10. Baltaga Ruslan, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19  – Anesteziologie și terapie intensivă
 11. Rotaru Tudor, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.20 – Oncologie şi radioterapie

 

 

Profilul: 321. Medicină generală;
Specialitatea:

321.13. Chirurgie;

321.14. Chirurgie pediatrică;

321.22. Urologie și andrologie

Preşedinte Hotineanu Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru corespondent AȘM, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
Vicepreşedinte Guţu Eugen, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13– Chirurgie
Secretar ştiinţific Gudumac Eva, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician  AȘM, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
Membrii seminarului
 1. Ghidirim Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician AȘM, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 2. Rojnoveanu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 3. Gladun Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 4. Bour Alin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 5. Anghelici Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 6. Bujor Petru, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 7. Mişin Igor, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător,  specialitatea: 321.13 – Chirurgie; 321.20 – Oncologie și radioterapie
 8. Cazacov Vladimir, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 9. Balica Ion, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 10. Ungureanu Sergiu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 11. Casian Dumitru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 12. Boian Gavril, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
 13. Gîncu Gheorghe, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.14  – Chirurgie pediatrică
 14. Jalbă Alexandru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
 15. Bernic Jana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică; 321.22 – Urologie și andrologie
 16. Tănase Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie
 17. Ceban Emil, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie
 18. Dumbrăveanu Ion, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie
 19. Ghicavîi Vitalie, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.22 – Urologie și andrologie

 

 

Profilul: 321. Medicină generală;
Specialitatea:

321.16. Otorinolaringologie;

321.17. Oftalmologie

Preşedinte Cuşnir Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.17– Oftalmologie
Vicepreşedinte Maniuc Mihai, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.16– Otorinolaringologie
Secretar ştiinţific Jeru Ion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.17– Oftalmologie
Membrii seminarului
 1. Bendelic Eugen, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.17 – Oftalmologie
 2. Sandul Alexandru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.16 – Otorinolaringologie
 3. Danilov Lucian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16– Otorinolaringologie
 4. Cabac Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16 – Otorinolaringologie
 5. Ababii Polina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16 – Otorinolaringologie
 6. Chiaburu Anghelina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16 – Otorinolaringologie
 7. Corduneanu Angela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.17 – Oftalmologie
 8. Hangan Corneliu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 312.01– Fiziologie şi fiziopatologie
 9. Foca Ecaterina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomia patologică
 10. Tudor Elena, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16 – Ftiziopneumologie
 11. Clipca Adrian, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 12. Sciuca Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie

 

 

Profilul: 321. Medicină generală
Specialitatea: 321.18. Ortopedie şi traumatologie
Preşedinte Caproş Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
Vicepreşedinte Croitor Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
Secretar ştiinţific Sandrosean Argentina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
Membrii seminarului
 1. Verega Grigore, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 2. Pulbere Oleg, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 3. Taran Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 4. Darciuc Mihail, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 5. Topor Boris, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 6. Nacu Viorel, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01– Anatomia omului; 321.13 – Chirurgie; 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 7. Bețișor Alexandru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 8. Vetrilă Viorel, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 9. Erhan Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 10. Șaptefrați Lilian, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 11. Șavga Nicolae Jr., doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
 12. Prisacaru Olesea, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică

 

 

Profilul: 323. Stomatologie
Specialitatea: 323.01. Stomatologie
Preşedinte Ciobanu Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
Vicepreşedinte Uncuţa Diana, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
Secretar ştiinţific Zănoagă Oleg, doctor în științe medicale,  conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
Membrii seminarului
 1. Lupan Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 2. Nicolau Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 3. Burlacu Valeriu, doctor în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 4. Topalo Valentin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 5. Şcerbatiuc Dumitru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 6. Fala Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar,  specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 7. Chele Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 8. Solomon Oleg, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 323.01 – Stomatologie
 9. Topor Boris, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie; 321.13 – Chirurgie
 10. Cabac Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.16 – Otorinolaringologie
 11. Stratan-Mândruța Rodica, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea:  321.20 – Oncologie şi radioterapie
 12. Timirgaz Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător,  specialitatea: 321.21 – Neurochirurgie
 13. Gavriliuc Ludmila, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală

 

 

Profilul: 324. Diagnostic medical
Specialitatea:

324.01. Radiologie şi imagistică medicală;

324.02. Diagnostic funcțional;

324.03. Diagnostic de laborator

Preşedinte Vişnevschi Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 324.03 – Diagnostic de laborator; 312.01 – Fiziologie și fiziopatologie
Vicepreşedinte Rotaru Natalia, doctor habilitat în științe medicale, profesor  universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie şi imagistică medicală
Secretar ştiinţific Smeșnoi Valentina, doctor în științe medicale, specialitatea: 324.03 – Diagnostic de laborator
Membrii seminarului
 1. Andrieş Lucia, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 324.03 – Diagnostic de laborator; 321.25 – Alergologie;
 2. Tagadiuc Olga, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 3. Cobeţ Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 4. Nalivaico Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 5. Condrea Silviu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 6. Pisarenco Nadejda, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 7.  Pripa Valerii, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 8. Marga Simion, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 9. Malîga Oxana, doctor în științe medicale, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 10. Ţurcanu Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 11. Testemițanu Andrei, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală

 

 

Profilul: 331. Sănătate publică
Specialitatea: 331.03. Medicină socială şi management
Preşedinte Lozan Oleg, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management
Vicepreşedinte Grejdean Fiodor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management
Secretar ştiinţific Goma Ludmila, doctor  în economie,  conferenţiar universitar, specialitatea: 521.03 – Economie
Membrii seminarului
 1. Spinei Larisa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea  331.03 – Medicină socială şi management
 2. Ciobanu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie; 331.03 – Medicină socială și management
 3. Galbur Oleg, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, 321.01 – Fiziologie şi fiziopatologie
 4. Mereuţă Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea 321.20 – Oncologie și radioterapie, 331.03 – Medicină socială şi management
 5. Gramma Rodica, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management
 6. Eţco Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management
 7. Tintiuc Dumitru, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management
 8. Ciocanu Mihai, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management
 9. Raevschi Elena, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management
 10. Palanciuc Mihai, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management
 11. Damaşcan Ghenadie, doctor habilitat în științe medicale, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management
 12. Obreja Galina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management
 13. Vataman  Eleonora, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03– Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 14. Cernat Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 15. Stasii Ecaterina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
 16. Moroşanu Mihail, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar; specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management.

 

 

Profilul: 321. Medicină generală
Specialitatea:

321.01. Boli interne (pulmonologie);

321.07. Ftiziopneumologie;

321.25. Alergologie

Preşedinte Botnaru Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne; 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 321.07 – Ftiziopneumologie
Vicepreşedinte Iavorschi Constantin, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
Secretar ştiinţific Procopișin Larisa, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
Membrii seminarului
 1. Djugostran Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
 2. Ustian Aurelia, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
 3. Sain Dumitru, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
 4. Ghinda Serghei, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
 5. Gladun Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 6. Culeșina Tatiana, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 322.01 – Pediatrie şi neonatologie
 7. Haidarlî Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor  cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
 8. Șciuca Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie şi neonatologie
 9. Stasii Ecaterina, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie şi neonatologie
 10. Kulcițkaia Stela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
 11. Matcovschi Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne; 321.07 – Ftiziopneumologie
 12. Corlăteanu Alexandru, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, 321.01 – Boli interne
 13. Rusu Doina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, 321.01 – Boli interne
 14. Moscovciuc Ana, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
 15. Pisarenco Sergiu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, 321.07 – Ftiziopneumologie
 16. Tudor Elena, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
 17. Prepeliță Cornel, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 18. Ghidirim Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.20  – Oncologie și radioterapie
 19. Nalivaico Nicolae, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală
 20. Domente  Liliana,   director IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
 21. Balica Ion, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, 321.13 – Chirurgie.

 

 

Profilul:

331. Sănătate publică;

333. Sănătate ocupațională și biomedicină socială

Specialitatea:

331.02.  Igienă;

331.04.  Modul sănătos de viaţă şi educaţie pentru sănătate;

333.01. Igiena muncii

Preşedinte Opopol Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, MC al AŞM, specialitatea: 331.02 – Igienă
Vicepreşedinte Friptuleac Grigore, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.02 – Igienă
Secretar ştiinţific Ciobanu Sergiu, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 331.02 – Igienă
Membrii seminarului
 1. Bahnarel Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.02 – Igienă
 2. Magdei Mihai, doctor habilitat în științe medicale, specialitatea: 331.03 –  Medicină socială şi management
 3. Ostrofeţ Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.02 – Igienă
 4. Volneanschi Ana, doctor în științe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 331.02 – Igienă
 5. Coreţchi Liuba, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 331.02 – Igienă; 162.01 – Genetica vegetală; 411.09 – Protecţia plantelor
 6. Chirlici Alexei, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 331.02 – Igienă
 7. Pantea Valeriu, doctor  în științe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 331.02 – Igienă
 8. Tafuni Ovidiu, doctor  în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 331.02 – Igienă
 9. Tihon Aliona, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 331.02 – Igienă
 10. Sofronie Vasile, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie
 11. Cazacu-Stratu Angela, doctor în științe medicale, specialitatea: 331.02 – Igienă
 12. Russu Raisa, doctor în științe medicale, specialitatea: 331.02 – Igienă
 13. Tcaci Eudochia, doctor  în științe medicale, specialitatea: 331.02 – Igienă
 14. Pînzaru Iurie, doctor  în științe medicale, specialitatea: 331.02 – Igienă
 15. Pântea Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.09 – Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală.

 

 

Profilul: 321. Medicină generală
Specialitatea:

321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă;

321.26. Urgenţe Medicale;

Preşedinte Ciobanu Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie; 331.03 – Medicină socială şi management  
Vicepreşedinte Cojocaru Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă
Secretar ştiinţific Rezneac Larisa, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă
Membrii seminarului
 1. Belîi Adrian, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar,   specialitatea: 321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă
 2. Şandru Serghei, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar,  specialitatea: 321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă
 3. Baltaga Ruslan, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă
 4. Cornogolub Alexandru, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă
 5. Dolghier Lidia, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă
 6. Oglinda Ana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă
 7. Gurschi Nicolai, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă
 8. Tăzlăvan Tatiana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă
 9. Plămădeală Svetlana, doctor în ştiinţe medicale, specialitatea: 321.19 – anesteziologie şi terapie intensivă
 10. Groppa Stanislav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician AȘM, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică
 11. Ciocanu Mihai, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi management
 12. Mişin Igor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.13 – Chirurgie; 321.20 – Oncologie şi radioterapie 
 13. Revenco Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 14. Croitor Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.18 – ortopedie şi traumatologie

 

 

Profilul:

321. Medicină generală;

312. Fiziologie 

Specialitatea:

321.05.  Neurologie clinică;

321.21.  Neurochirurgie;

312.02.  Neuroştiinţe (inclusiv psihofiziologie)

Preşedinte Gavriliuc Mihai, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică
Vicepreşedinți

Groppa Stanislav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician AȘM, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică

Zapuhlîh Grigore, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.21 – Neurochirurgie

Secretar ştiinţific Bodiu Aurel, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.21 – Neurochirurgie
Membrii seminarului
 1. Pascal Oleg, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică; 332.01 – Reabilitare medicală şi medicină fizică.
 2. Moldovanu Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică
 3. Odobescu Stela, doctor habilitat  în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică
 4. Lacusta Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar,  academician AȘM, specialitatea: 321.12 – Medicină alternativă; 165.01 – Fiziologia omului şi a animalelor
 5. Iliciuc Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică
 6. Lisnic Vitalie, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică
 7. Railean Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică
 8. Timirgaz Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.21 – Neurochirurgie
 9. Vovc Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 312.01 – Fiziologie şi fiziopatologie
 10. Matcovschii Valerii, doctor habilitat în ştiinţe medicale, specialitatea: 321.21 – Neurochirurgie
 11. Zota Eremei, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică
 12. Hadjiu Svetlana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.05 – Neurologie clinică
 13. Galearschi Vasile, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.21 – Neurochirurgie
 14. Bajurea Ala, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.21 – Neurochirurgie
 15. Marga Simion, doctor în științe medicale, conferențiar  universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie și imagistică medicală.

 

 

Profilul: 313. Imunologie, microbiologie, virusologie;  
Specialitatea:

313.01. Imunologie;

313.02. Microbiologie, virusologie medicală

Preşedinte Rudic Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician AȘM, specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală
Vicepreşedinte Ghindă Serghei, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 313.01 – Imunologie
Secretar ştiinţific Vorojbit Valentina, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală
Membrii seminarului
 1. Balan Greta, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală
 2. Borta Vasilii, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală
 3. Bucov Victoria, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 331.01 – Epidemiologie
 4. Crudu Valeriu, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală
 5.  Culeșin Tatiana, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător,  specialitatea: 322.01 – Pediatrie şi neonatologie
 6. Haidarlî Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
 7. Procopișin Larisa, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător,  specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
 8. Spînu Igor, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală
 9. Privalova Elena, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 313.01 – Imunologie.

 

 

Profilul: 321. Medicină generală
Specialitatea: 321.15. Obstetrică şi ginecologie
Preşedinte Friptu Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.15 Obstetrică şi ginecologie
Vicepreşedinte Moşin Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.15 Obstetrică şi ginecologie
Secretar ştiinţific Pavlenco Angela, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.15 Obstetrică şi ginecologie
Membrii seminarului
 1. Cerneţchi Olga, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.15 Obstetrică şi ginecologie
 2. Paladi Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician AȘM, specialitatea: 321.15 Obstetrică şi ginecologie
 3. Rotaru Marin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.15 Obstetrică şi ginecologie
 4. Eţco Ludmila, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.15 Obstetrică şi ginecologie
 5. Serbenco Anatol, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.15 Obstetrică şi ginecologie
 6. Petrov Victor, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 321.15 Obstetrică şi ginecologie
 7. Godoroja Stelian, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.15 Obstetrică şi ginecologie
 8. Sîrbu Zinaida, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.15 Obstetrică şi ginecologie
 9. Gladun Sergiu, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.15 Obstetrică şi ginecologie
 10. Curteanu Ala, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
 11. Tabuica Uliana, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 321.15 Obstetrică şi ginecologie
 12. Sofroni Dumitru, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 13. Spinei Larisa, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 331.03 – Medicină socială şi managemen
 14. Opalco Igor, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie.

 

 

Profilul: 322. Pediatrie
Specialitatea: 322.01. Pediatrie şi neonatologie
Preşedinte Mihu Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
Vicepreşedinte Ţurea Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
Secretar ştiinţific Holban Ala, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
Membrii seminarului
 1. Revenco Ninel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie; 322.01 – Pediatrie și neonatologie
 2. Sciuca Svetlana, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
 3. Stasii Ecaterina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie 
 4. Iavorschi Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.07 – Ftiziopneumologie
 5. Boian Gavril, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
 6. Palii Ina, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
 7. Grosu Victoria, doctor habilitat în ştiinţe medicale, specialitatea: 165.01 – Fiziologia omului și animalelor
 8. Stratulat Silvia, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 9. Gasnaş Ludmila, doctor în ştiinţe medicale,  conferenţiar universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
 10. Curteanu Ala, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
 11. Hadjiu Svetlana, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 322.05 – Neurologie clinică
 12. Crivceanschi Larisa, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie
 13. Cobeţ Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar cercetător, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie

 

 

Profilul: 321. Medicină generală
Specialitatea:

321.03. Cardiologie;

321.23.  Cardiochirurgie

Preşedinte Vataman  Eleonora, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03– Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
Vicepreşedinte Revenco Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
Secretar ştiinţific Stamati Adela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
Membrii seminarului
 1. Grosu Aurel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 2. Popovici Ion, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 3. Popovici Mihail, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician AȘM, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 4. Carauş Alexandru, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 5. Istrati Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 6. Grib Livi,doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 7. Caproş Natalia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 8. David Lilia, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 9. Cobeţ Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie
 10. Ciubotaru Anatol,  doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.23 – Cardiochirurgie
 11. Batrînac Aurel, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.23 – Cardiochirurgie
 12. Moscalu Vitalie, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.23 – Cardiochirurgie
 13. Manolache Gheorghe, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.23 – Cardiochirurgie
 14. Mătrăgună Nelea, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.03 – Cardiologie; 321.04 – Reumatologie

 

 

Profilul: 321. Medicină generală
Specialitatea:

321.10. Hematologie şi hemotransfuzie;

321.20. Oncologie și radioterapie;

Preşedinte Jovmir Vasile, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, 321.20 – Oncologie și radioterapie
Vicepreşedinte Mereuță Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie; 331.03 – Medicină socială și management
Secretar ştiinţific Gîrleanu Lidia, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
Membrii seminarului
 1. Cernat Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 2. Țîbîrnă Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 3. Donscaia Anna, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 4. Bulat Iurie, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.10 – Hematologie şi hemotransfuzie
 5. Sofroni Dumitru, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 6. Bogdanscaia Nina, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 7. Bîlba Valeriu, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 8. Mustea Anatol, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 9. Rotaru Tudor, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,  specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 10. Ghidirim Nicolae, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,  specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 11. Ștepa Sergiu, doctor ştiinţe medicale, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 12. Stratan Valentina, doctor în ştiinţe biologice, conferențiar cercetător, specialitatea: 321.20 – Oncologie și radioterapie
 13. Robu Maria, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.10 – Hematologie şi hemotransfuzie
 14. Musteață Vasile, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.10 – Hematologie şi hemotransfuzie 
 15. Rotaru Natalia, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 324.01 – Radiologie şi imagistică medicală
 16. Mişin Igor, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, specialitatea: 321.13 – Chirurgie; 321.20 – Oncologie și radioterapie
 17. Ţurea Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, specialitatea: 322.01 – Pediatrie și neonatologie

 

 

Profilul:

321. Medicină generală;

341.Biotehnologii cu aplicație în medicină

Specialitatea:

321.24. Transplantologie;

341.01. Inginerie tisulară și culturi celulare

Preşedinte Nacu Viorel, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 311.01 – Anatomia omului; 321.13 – Chirurgie; 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
Vicepreşedinte Hotineanu Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
Secretar ştiinţific Prisacaru Olesea, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică
Membrii seminarului
 1. Ciubotaru Anatol,  doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.23 – Cardiochirurgie
 2. Codreanu Igor, doctor în științe medicale, specialitatea: 331.03 – Medicină socială și management
 3. Cușnir Valeriu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.17 – Oftalmologie
 4. Ivanov Gheorghe, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.17 – Oftalmologie
 5. Gavriliuc Ludmila, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 315.01 – Biochimie medicală
 6. Rîvneac Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 7. Tănase Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 311.22 – Urologie și andrologie
 8. Vasiliev Andrei, doctor în științe medicale, specialitatea: 321.13 – Chirurgie
 9. Sasu Boris, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.01 – Boli interne
 10. Guzgan Iurie, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,  specialitatea: 311.02 – Anatomie patologică
 11. Peltec Angela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar,  specialitatea: 321.01 – Boli interne
 12. Croitor Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea: 321.18 – Ortopedie şi traumatologie
 13. Taran Anatolie, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, specialitatea: 321.13 – Chirurgie