Seminar științific de profil, 321. Medicină generală, 26.06.2018, ora 14:00

Pe data de 26.06.2018, ora 14:00, în incinta Departamentului Medicină Internă, Disciplina de reumatologie și nefrologie  (str. N. Testemiţanu, 29), va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală. Ordinea de zi: Discutarea şi aprobarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe medicale  a postdoctorandei Mazur-Nicorici Lucia cu tema ”Interrelația clinică, evolutivă și impactul medico-social [..]

Seminar științific de profil, 321. Medicină generală, 25.06.2018, ora 14:00

Pe data de 25.06.2018, ora 14:00, în incinta Departamentului Medicină Internă, Disciplina de reumatologie și nefrologie  (str. N. Testemiţanu, 29), va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală. Ordinea de zi: Discutarea şi aprobarea tezei de doctor în ştiinţe medicale a doctorandei Bujor Oxana cu tema ”Tratamentul de fond, calitatea vieții și [..]

Seminar științific de profil, 331. Sănătate publică, 13.06.2018, ora 14:00

Pe data de 13.06.2018, ora 14:00, în incinta Școlii de Management în Sănătate Publică (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 194 B, Blocul didactic nr. 4), va avea loc ședința Seminarului științific de profil 331. Sănătate publică. Ordinea de zi: Discutarea și aprobarea tezei de doctor în ştiinţe medicale a dnei Cimil Anişoara, absolventa doctoratului, [..]

Seminar științific de profil, 331. Sănătate publică, 13.06.2018, ora 14:00

Pe data de 13.06.2018, ora 14:00, în incinta Școlii de Management în Sănătate Publică (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 194 B, Blocul didactic nr. 4), va avea loc ședința Seminarului științific de profil 331. Sănătate publică. Ordinea de zi: Discutarea și aprobarea tezei de doctor în ştiinţe medicale a dnei Baroncea Angela, absolventa doctoratului, [..]

Seminar științific de profil, 321. Medicină generală, 13.06.2018, ora 14:00

Pe data de 13 iunie 2018, ora 14:00, la Catedra de urgențe medicale, USMF “Nicolae Testemițanu”, biroul 314 (et.3) IMȘP IMU, str. Toma Ciorbă 1, va avea loc Seminarul știinţific de profil 321. Medicină generală, specialitatea 321.19 Anesteziologie şi terapie intensivă; 321.26 Urgenţe medicale.  Ordinea de zi: Discutarea și aprobarea tezei de doctor în științe medicale [..]

Seminar științific de profil, 321. Medicină generală, 13.06.2018, ora 14:00

Pe data de 13.06.2018, ora 14:00, în incinta IMSP Institutul Mamei și Copilului, etajul 1 va avea loc Seminarul știinţific de profil 321. Medicină generală, specialitatea: 321.13. Chirurgie; 321.14. Chirurgie pediatrică; 321.22. Urologie și andrologie. Ordinea de zi: Discutarea şi aprobarea tezei de doctor în științe medicale a doctorandului Negru Ion, Catedra de chirurgie, ortopedie și [..]

Seminar ştiinţific de profil, 331. Sănătate publică, 29.05.2018, ora 14:00

În data de 29.05.2018, ora 14.00, la :coala de Management în Sănătate Publică, sala 1, Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 194 B, Blocul 4,  avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil 331. Sănătate publică, 331.03. Medicină socială și management.   Ordinea de zi: Discutarea şi aprobarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe medicale a competitorului Plăcintă Gheorghe cu tema [..]

Seminar ştiinţific de profil, 321. Medicină generală, 25.05.2018, ora 14:30

În data de 25.05.2018, ora 14.30, la Catedra de epidemiologie, etajul 2, sala de studii 3, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil 321. Medicină generală, 331. Sănătate publică; specialitatea 321.09. Boli infecţioase, tropicale și parazitologie medicală, 331.01. Epidemiologie.   Ordinea de zi: Discutarea şi aprobarea tezei de [..]

Seminar științific de profil, 321. Medicină generală, 23.05.2018, ora 14:00

Pe data de 23.05.2018, ora 14:00 în incinta Sălii de conferințe a Clinicii Institutului de Cardiologie (str. N. Testemițanu 29/1) va avea loc Seminarul științific de profil 321. Medicină generală, specialitatea 321.03 Cardiologie; 321.23. Cardiochirurgie.   Ordinea de zi: Discutarea şi aprobarea tezei de doctor în ştiinţe medicale a absolventei doctoratului Gavriliuc Svetlana, Departamentul Medicină Internă, [..]

Seminar ştiinţific de profil, 321. Medicină generală, 17.05.2018, ora 14:00

În data de 17.05.2018, ora 14.00, în incinta  IMSP Institutul de Urgențe Medicale, Catedra de Urgențe medicale, etajul 3, biroul 314, str. Toma Ciorbă, 1, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil 321.Medicină generală, specialitatea 321.19. Anesteziologie și terapie intensivă; 321.26 Urgențe Medicale.   Ordinea de zi: Discutarea şi aprobarea tezei de doctor habilitat în [..]