Informaţii utile

Repartizarea granturilor între Școlile doctorale

În data de 19 noiembrie curent, Ministerul Educației al Republicii Moldova a emis Ordinul cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2015-2016. Astfel, conducerea instituțiilor de învățământ superior, a consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale și conducătorii Școlilor doctorale vor repartiza granturile doctorale [..]

Programul de granturi HUMERIA III

În perioada 16 octombrie–7 decembrie 2015, este deschis apelul pentru aplicații în programul HUMERIA III. Programul oferă granturi pentru mobilitate academică  în  Uniunea Europeană, la care pot aplica studenţii şi profesorii din ţările Parteneriatului Estic (Ucraina, Belarus, Moldova, Georgia, Armenia,  Azerbaidjan). Domeniile prioritare sunt ştiinţele umaniste, educație, cercetare, relații internaționale și arte. Burse sunt oferite [..]

Burse ”Eugen Ionescu” pentru doctoranzi și postdctoranzi

A fost lansat apelul pentru programul de burse doctorale și postdoctorale “Eugen Ionescu”, care presupune un stagiu de 3 luni în România sau în una din cele 26 de universități partenere. Programulse adresează doctoranzilor și postdoctoranzilor din țările membre sau observatorilor din cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei, din Algeria și din statele membre ale Agenției [..]

Premiul municipal pentru tineret, ediția 2015

Direcţia  generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău  anunţă concursul  pentru  Premiul municipal pentru tineret în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor, ediția 2015. La concurs pot participa tineri cu vârsta cuprinsă  între 18-35 ani inclusiv, precum   şi colective de autori (nu mai mult de 5 persoane) cu capacităţi native, spirite       inovatoare şi [..]

Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală pentru doctoranzi

Consiliul Suprem pentru Ştiință şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM anunță concurs pentru obținerea Bursei de excelență a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi, pe anul 2016. La concurs pot participa doctoranzii  care vor fi promovaţi la anul II şi III de studii, forma de învăţământ la zi. Criteriile de acordare a burselor nominalizate [..]

Aviz – carduri bancare

Studenții, rezidenții, secundarii clinici, masteranzii și doctoranzii  Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” sunt rugați să-şi ridice cardurile bancare de la BC “Moldova Agroindbank”, filiala Centru (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 182, intersecție cu str. Petru Movilă). Cardurile sunt eliberate între orele 09:00-16:00.  Mai multe detalii la tel. 022 205 103 [..]